Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy: Sở Nội vụ tham mưu thực hiện tốt sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính và phân cấp cán bộ

  • Cập nhật: Thứ hai, 12/8/2019 | 5:58:37 PM

YênBái - Chiều 12/8, đồng chí Đỗ Đức Duy - Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Sở Nội vụ, nắm tình hình thực hiện nhiệm vụ của Sở, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình tham mưu lĩnh vực ngành phụ trách và tình hình thực hiện nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, các chương trình, đề án, chính sách trong lĩnh vực được giao.

Thời gian qua, Sở Nội vụ đã bám sát các văn bản luật, nghị định, thông tư, hướng dẫn của Bộ Nội vụ,  Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh; chủ động rà soát biên chế đã giao năm 2018, tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh giao chỉ tiêu biên chế hành chính, thông qua tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập và chỉ tiêu hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP năm 2019 đối với các cơ quan, đơn vị, địa phương, trọng tâm là tham mưu việc điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục - đào tạo và y tế. 

Sở cũng chủ động tham mưu đẩy mạnh công tác cải cách hành chính nhà nước, thực hiện các nội dung liên quan đến cải cách chế độ công vụ, công chức, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức theo đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Kết quả chỉ số cải cách hành chính năm 2018, tỉnh Yên Bái xếp thứ 34/63 tỉnh, thành phố, tăng 8 bậc so với năm 2017. 

Cùng với đó, Sở tham mưu cho tỉnh thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo theo pháp luật; công tác quản lý nhà nước về thi đua - khen thưởng; công tác quản lý nhà nước về văn thư, lưu trữ được tăng cường. 

7 tháng đầu năm, Sở Nội vụ đã hoàn thành 4/8 nhiệm vụ theo Chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy, và 11/17 nhiệm vụ theo Chương trình hành động số 01 của UBND tỉnh. 

Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ đã nêu những khó khăn, vướng mắc trong thực hiện nhiệm vụ của ngành như: việc lưu trữ lịch sử; việc rà soát, sắp xếp, kiện toàn chức năng, nhiệm vụ một số cơ quan, đơn vị còn chậm; công tác nắm tình hình hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo tại các xã, phường thị trấn còn hạn chế…

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy đã biểu dương những kết quả  ngành nội vụ đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, lĩnh vực được giao. Đồng chí cũng chỉ rõ những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của ngành, đồng thời yêu cầu Sở Nội vụ bám sát chương trình hành động 144 của Tỉnh ủy và Chương trình hành động 01 của UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo chất lượng, tiến độ, hiệu quả; bám sát chức năng, nhiệm vụ của Sở, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ từng tuần, tháng, quý, có phân công, thời hạn, rà soát đánh giá hàng tuần.

Cùng đó, Sở cần tiến hành sơ kết, đánh giá 1 năm thực hiện Nghị quyết 18,19 Trung ương 6 khóa XII, trong đó tập trung đánh giá hoạt động hiệu quả của đơn vị đã được sắp xếp; tiếp tục tham mưu sắp xếp một số cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp như: sắp xếp lại tổ chức bộ máy Ban Thi đua- Khen thưởng, Ban Tôn giáo, Ban Dân tộc, sáp nhập một số cơ sở đào tạo.

Đồng thời, tham mưu và ban hành tổ chức thực hiện Đề án tự chủ, tự chịu trách nhiệm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập, tập trung vào lĩnh vực y tế và giáo dục- đào tạo; nghiên cứu, tham mưu ban hành khung vị trí việc làm trong đơn vị hành chính cấp trên cơ sở bám sát các văn bản của bộ, ngành Trung ương.Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu kết luận buổi làm việc.

Liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Nội vụ nghiên cứu đề xuất phân cấp quản lý cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị hành chính nhất là đối với đơn vị tự chủ một phần, tự chủ toàn bộ trong chi thường xuyên, chi đầu tư; thực hiện thí điểm thi tuyển cán bộ lãnh đạo cấp phòng và tương đương; quy định tiêu chuẩn chức danh cán bộ; quy định về định kỳ chuyển đổi cán bộ, công chức, viên chức theo vị trí việc làm; tham mưu thực hiện chế độ chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức, nhất cán bộ ở vùng đặc biệt khó khăn; chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp loại giỏi, loại xuất sắc, …

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng yêu cầu Sở Nội vụ nhanh chóng xây dựng kế hoạch biên chế 2019 - 2021; tiếp tục đề xuất phương án tinh giản biên chế hoặc bổ sung biên chế một số cơ quan, đơn vị và hoàn thành trong tháng 8/2019; bám sát kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính, hoàn thành trước tháng 10/2019; triển khai Đề án tuyên truyền cải cách hành chính; quan tâm xây dựng sáng kiến cải cách hành chính. 

Đồng chí cũng đề nghị Sở Nội vụ cần chuẩn hóa dữ liệu lưu trữ, hiện đại hóa hệ thống lưu trữ và tăng cường làm tốt công tác tôn giáo, công tác thi đua - khen thưởng...

Thanh Chi - Đức Toàn

Tags Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc Sở Nội vụ

  •  
Các tin khác

Sáng 22/8, Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái đã tổ chức họp thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Chấn chỉnh công tác cán bộ - Ảnh minh họa

Theo Chỉ thị 35 của Bộ Chính trị, Đại hội lần thứ XIII của Đảng dự kiến tổ chức vào đầu năm 2021. Càng gần đến ngày đại hội thì công tác nhân sự càng được mọi người quan tâm. Việc Ban Bí thư ban hành Kết luận số 55-KL/TW về tiếp tục chấn chỉnh công tác cán bộ để chuẩn bị tốt nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng là việc làm kịp thời và cấp thiết.

Thủ tướng Australia Scott Morrison.

Thủ tướng Australia Scott Morrison và phu nhân bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 22 đến 24-8 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc.

Ngày 21/8, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Yên Bái đã tổ chức Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019 gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÁO YÊN BÁI APP
TIN VIDEO
Họp Tiểu ban Tuyên truyền, phục vụ và bảo vệ Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh Yên Bái: Thông qua dự thảo Kế hoạch tuyên truyền và Kế hoạch bảo vệ đại hội Đảng
Hội thi “Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục- đào tạo Yên Bái học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2019
Tỉnh ủy Yên Bái sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư về tín dụng chính sách xã hội
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy kiểm tra thực địa một số công trình trọng điểm của tỉnh
Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống thiên tai tại tỉnh Yên Bái
Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội giám sát tại Yên Bái
Cục Chính trị Hải quân - Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Yên Bái đánh giá kết quả phối hợp, triển khai công tác tuyên truyền biển, đảo năm 2019
Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy làm việc với Sở Kế hoạch và Đầu tư về kế hoạch đầu tư công năm 2020
Công ty LG Hải Phòng sẽ hỗ trợ Yên Bái đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao