Nghĩa Lộ: Hiệu quả từ xác định nội dung, việc làm trọng tâm, đột phá

  • Cập nhật: Thứ hai, 25/5/2020 | 8:13:19 AM

YênBái - Năm 2020, Thị ủy lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 là: tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. Đồng thời xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện.

Thị ủy Nghĩa Lộ giao lưu gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.
Thị ủy Nghĩa Lộ giao lưu gặp mặt các điển hình tiên tiến nhân dịp sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05.

Đảng bộ xã Nghĩa Lộ (thị xã Nghĩa Lộ) những năm qua luôn đạt trong sạch vững mạnh xuất sắc; 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên; có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05. Một trong những yếu tố góp phần vào kết quả này là nhờ hàng năm Đảng bộ xã bám sát vào hướng dẫn của cấp trên về thực hiện Chỉ thị 05 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; xác định đúng, trúng các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để chỉ đạo thực hiện Chỉ thị. 

Năm 2019, Đảng bộ xã đã xác định lựa chọn 3 nội dung: tập trung vào thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc; nêu cao trách nhiệm, tinh thần tiên phong gương mẫu của người đứng đầu; phát huy tinh thần đổi mới, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của người đứng đầu và mỗi cán bộ, đảng viên. 

Năm 2020, Đảng bộ xã cũng đã lựa chọn 3 nội dung gồm: tập trung cải cách chế độ công vụ, chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức xã; đổi mới tư duy, quyết liệt, đồng bộ trong triển khai thực hiện nhiệm vụ; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên "cần, kiệm, liêm, chính”. 

Đảng bộ xã cũng luôn quan tâm thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII; trong đó, xác định các nội dung, việc cần làm ngay, mang tính đột phá để chỉ đạo thực hiện có trọng tâm, trọng điểm. 

4 năm qua (2016 - 2020), Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã xác định và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện 11 nhiệm vụ, nội dung trọng tâm cần làm ngay như: xây dựng chuẩn mực đạo đức công vụ; làm tốt quy hoạch, giải phóng mặt bằng; xây dựng nông thôn mới… Đến nay, 11 việc đều được giải quyết có hiệu quả. 

Cùng với việc tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc cơ sở thực hiện tốt Chỉ thị 05, từ năm 2017 - 2019, Ban Thường vụ Thị ủy cũng lựa chọn 11 nội dung, việc làm trọng tâm, đột phá như: thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc, chương trình công tác, chế độ thông tin báo cáo với cấp trên đảm bảo kịp thời, đầy đủ; đẩy mạnh, nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong thực hiện Chỉ thị 05; tập trung giải quyết dứt điểm, hiệu quả các vấn đề nổi cộm, bức xúc, những hạn chế, khuyết điểm của tập thể, cá nhân sau kiểm điểm hàng năm... 

Nhờ đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 đạt nhiều kết quả cao. Trong dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05, Thị ủy Nghĩa Lộ tổ chức giao lưu, gặp mặt điển hình tiên tiến, tuyên dương, khen thưởng 15 tập thể, 17 cá nhân tiêu biểu; qua đó, tạo ra sức lan tỏa sâu rộng và tạo được những chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp về tính tiên phong gương mẫu, tinh thần trách nhiệm, xây dựng tác phong, phong cách, lề lối công tác. 

Từ đó, nhiều cán bộ, đảng viên đã nâng cao ý thức phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, nhất là việc xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên đối với chức trách, nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội thị xã.

Năm 2020, Thị ủy lựa chọn nội dung trọng tâm, đột phá trọng tâm trong thực hiện Chỉ thị 05 là: tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cấp ủy, chính quyền, mặt trận, đoàn thể, cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị ở địa phương, cơ quan, đơn vị. 

Đồng thời, Thị ủy xác định 7 nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện; trong đó, đặc biệt là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, sáng tạo, có hiệu quả nhiệm vụ, mục tiêu theo Chương trình hành động số 190-CTr/TU, ngày 26/11/2019 của Tỉnh ủy thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2020, tích cực hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, thiết thực góp phần triển khai thực hiện tốt chủ đề năm 2020 của tỉnh: "Đẩy mạnh 3 đột phá chiến lược; tích cực thu hút đầu tư; thúc đẩy khởi nghiệp, thực hiện giảm nghèo nhanh và bền vững; tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp trong tỉnh”.

Việc xác định rõ nội dung và nhiệm vụ trọng tâm như vậy, là cơ sở để Nghĩa Lộ tiếp tục đạt hiệu quả thực chất trong thực hiện Chỉ thị 05.
Thu Hạnh

Tags Nghĩa Lộ hiệu quả nội dung trọng tâm đột phá

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Các đại biểu tham dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Yên Bái

Chiều 9/7, Bộ Công an tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết 10 năm (2008 - 2018) thực hiện Chỉ thị số 21 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy trong tình hình mới và triển khai Chỉ thị số 36 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma túy.

Tranh minh họa.

“Nâng đỡ không trong sáng” là cụm từ được sử dụng lần đầu tiên trong kết luận của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về các sai phạm liên quan đến vụ thăng tiến “thần tốc” của bà Trần Vũ Quỳnh Anh (dư luận thường gọi là "hot girl" xứ Thanh) ở Sở Xây dựng tỉnh Thanh Hóa năm 2017.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Trương Thị Mai phát biểu tại Hội nghị

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai cho biết, Bộ Chính trị đã ban hành kết luận yêu cầu không mở rộng thí điểm mô hình trưởng ban dân vận đồng thời là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc để tiến hành tổng kết.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 102/NQ-CP về giải pháp đối với biên chế sự nghiệp giáo dục và y tế, gỡ khó cho tình trạng thiếu giáo viên ở một số địa phương hiện nay.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục