Ban Dân vận Tỉnh ủy Yên Bái triển khai Đề án Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo"

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 5:29:32 PM

YênBái - Chiều 24/5, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị triển khai Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Yên Bái về “Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030.

Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.
Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy Hoàng Thị Vĩnh phát biểu kết luận tại Hội nghị.


Đồng chí Hoàng Thị Vĩnh - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì Hội nghị. Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh - Phó Chủ tịch UBND tỉnh tham dự Hội nghị. 

Đề án số 13 ngày 16/3/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về "Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2023 - 2025, định hướng đến năm 2030” đặt mục tiêu tổng quát: Huy động sự vào cuộc của mọi tổ chức, cá nhân trong hệ thống chính trị, thực hiện đồng bộ, thúc đẩy phong trào thi đua "Dân vận khéo” hoạt động thiết thực, hiệu quả, có tính bền vững và sức lan tỏa trên các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận theo phương châm "trọng dân, gần dân và có trách nhiệm với dân”.

Đề án đặt mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 100% tổ chức, cơ quan trong hệ thống chính trị toàn tỉnh phổ biến, tuyên truyền và có kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào tới toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân; hằng năm, mỗi xã, phường, thị trấn xây dựng, duy trì ít nhất 10 mô hình "Dân vận khéo” hoạt động hiệu quả, triển khai đồng đều trên các lĩnh vực.


Phấn đấu 100% cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập có ít nhất 1 mô hình "Dân vận khéo” được triển khai, duy trì có hiệu quả; 100% mô hình "Dân vận khéo” được rà soát, tổng kết đánh giá, rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng, áp dụng thiết thực, hiệu quả; hằng năm, phấn đấu chỉ số hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp đạt 90% trở lên.

Định hướng đến năm 2030, các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” hằng năm. 

Phát động, tổ chức thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo” sâu rộng, mang tính xã hội hóa cao, có sức lan tỏa mạnh mẽ, đồng đều giữa các địa phương góp phần khơi dậy tiềm năng, sức sáng tạo, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân nhằm tiếp tục xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh phát biểu tại Hội nghị.

Để thực hiện các mục tiêu đề ra, tỉnh Yên Bái sẽ tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trong phát động, tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”.

Tập trung quán triệt, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về "Dân vận khéo”; đổi mới việc xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo”; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện phong trào thi đua "Dân vận khéo”… 

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã tập trung thảo luận về các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện phong trào; chia sẻ những giải pháp, cách làm hay, sáng tạo trong phong trào thi đua "Dân vận khéo” của địa phương, đơn vị và đóng góp nhiều ý kiến bổ sung vào Hướng dẫn thực hiện phong trào "Dân vận khéo” của Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh khẳng định sự quan tâm của tỉnh tới công tác dân vận, nhiều phong trào, mô hình "Dân vận khéo" của tỉnh đã có sức lan tỏa, góp phần vào sự phát triển của các lĩnh vực xã hội…  và cho biết, trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ chỉ đạo các cấp, các ngành cân đối nguồn lực để thực hiện Đề án trên địa bàn. 

Đồng chí Vũ Thị Hiền Hạnh cũng đưa ra một số gợi ý nhằm thực hiện tốt phong trào thi đua "Dân vận khéo" như: lựa chọn hình thức khen thưởng hợp lý để biểu dương các mô hình dân vận khéo hàng năm; cần xây dựng, ban hành các tiêu chí cụ thể đánh giá các mô hình, điển hình "Dân vận khéo”… 

Tại Hội nghị, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã phát động Cuộc thi viết về các điển hình, mô hình "Dân vận khéo” giai đoạn 2023 - 2025. Cuộc thi nhằm tạo hiệu ứng tích cực, lan tỏa những giá trị tốt đẹp để nhân rộng các mô hình, điển hình "Dân vận khéo” trên địa bàn tỉnh; góp phần đổi mới nội dung, phương thức nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào thi đua "Dân vận khéo”.  

Thu Hạnh

Tags Ban Dân vận đề án nâng cao chất lượng phong trào thi đua Dân vận khéo

Các tin khác
Bộ trưởng Quốc phòng Phan Văn Giang trình bày tờ trình dự án Luật Phòng thủ dân sự trước Quốc hội, tháng 10/2022.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị áp dụng biện pháp phòng thủ dân sự tăng dần theo từng cấp độ sự cố, thảm họa, và quy định cụ thể thẩm quyền các cấp.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái tại kỳ họp.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) trình Quốc hội xem xét, quyết định bổ sung vào Chương trình năm 2023 với 3 dự án: Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở; Luật Đường bộ; Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.

Đại biểu Khang Thị Mào phát biểu thảo luận tại hội trường sáng 24/5

Sáng nay - 24/5, sau khi nghe các báo cáo về quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021, Quốc hội đã thảo luận tại hội trường về dự thảo Luật Đấu thầu (sửa đổi). Đại biểu Khang Thị Mào - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đã tham gia thảo luận.

Trong ngày 24/5, Quốc hội sẽ thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi) và Luật Phòng thủ dân sự.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục