Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX: Kinh tế tiếp đà tăng trưởng

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2024 | 11:29:42 AM

YênBái - Như tin đã đưa, sau phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh tiếp tục đánh giá kết quả công tác 6 tháng năm 2024 của HĐND tỉnh và kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm và xem xét các báo cáo, tờ trình.


Sau phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ 17 - HĐND tỉnh khóa XIX, các đại biểu nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào nội dung các dự thảo nghị quyết

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy đã gợi mở và định hướng một số nội dung để các đại biểu HĐND tỉnh nghiên cứu kỹ lưỡng các báo cáo, tờ trình của UBND tỉnh để thảo luận, phân tích, đánh giá sát thực, khách quan, toàn diện những kết quả đã đạt được; chỉ rõ những tồn tại, hạn chế, khó khăn, bất cập, nguyên nhân khách quan và chủ quan; đồng thời, đề xuất, kiến nghị các giải pháp nhằm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn và các thành viên UBND tỉnh báo cáo, giải trình làm rõ thêm những tồn tại, hạn chế, nguyên nhân, đặc biệt là nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm, bao gồm cả việc điều chỉnh kịch bản tăng trưởng, kịch bản thu ngân sách theo hướng kiên định mục tiêu, linh hoạt về giải pháp để bảo đảm hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh.


Các đại biểu nghiên cứu các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp.

Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Đức Duy nhấn mạnh: Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh sẽ xem xét, thảo luận về 23 tờ trình và dự thảo nghị quyết. Đây đều là những nghị quyết có tác động, ảnh hưởng lớn đến việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý nhà nước, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 và những năm tiếp theo. 

Trên cơ sở các dự thảo, nghị quyết do UBND tỉnh trình Kỳ họp và báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh, các đại biểu HĐND tỉnh tích cực thảo luận, tham gia ý kiến sâu sắc, kỹ lưỡng vào nội dung các dự thảo nghị quyết để thống nhất quyết nghị thông qua, tạo cơ sở pháp lý để UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và chỉ số hạnh phúc của nhân dân. 

Đồng chí cũng đề nghị, ngay sau Kỳ họp, UBND tỉnh khẩn trương cụ thể hóa các nghị quyết của HĐND tỉnh thành các quyết định, chương trình, kế hoạch, đề án để tổ chức thực hiện kịp thời, chất lượng, hiệu quả.

Hoạt động giám sát, khảo sát có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện

Báo cáo kết quả hoạt động của HĐND tỉnh 6 tháng năm 2024 nêu rõ: Trong 6 tháng đầu năm, Thường trực HĐND tỉnh đã thực hiện toàn diện các hoạt động, hoàn thành tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định pháp luật. Công tác thẩm tra các dự thảo nghị quyết trình kỳ họp đảm bảo chất lượng, có tính phản biện cao. 

Chất lượng tổ chức các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng lên, đảm bảo dân chủ, hiệu quả. Các nghị quyết được ban hành đúng thẩm quyền, góp phần quyết định các vấn đề quan trọng của tỉnh. Hoạt động giám sát, khảo sát tiếp tục có nhiều đổi mới về phương thức thực hiện. 


6 tháng đầu năm, HĐND tỉnh đã tổ chức 22 cuộc giám sát, khảo sát thường xuyên; tổ chức phiên giải trình về một số vấn đề được cử tri quan tâm liên quan đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; tổ chức 13 hội nghị tiếp xúc cử tri với hơn 1.800 cử tri tham dự; tiếp nhận 47 đơn của công dân liên quan đến các lĩnh vực tư pháp, đất đai, giải phóng mặt bằng, giáo dục, sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, chế độ chính sách…

Kinh tế tiếp đà tăng trưởng

Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm theo Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 8/12/2023 của HĐND tỉnh do Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trình bày, nêu rõ: 6 tháng đầu năm, bám sát các chủ trương, định hướng của Trung ương Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, các nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động của năm 2024, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh phát triển ổn định và đã đạt được một số kết quả quan trọng. 


Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thế Phước trình bày kết quả phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024.

Kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, đạt 5,36% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Một số chỉ tiêu đạt mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: số lượt khách du lịch tăng 28%; doanh thu từ hoạt động du lịch tăng 28,4%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 9,2%; giá trị sản xuất công nghiệp tăng 10,3%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,2%. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tiếp tục có bước phát triển quan trọng, khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế với tốc độ tăng trưởng đạt 5,1%, đứng thứ 2/14 tỉnh trong khu vực…

Lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí được triển khai quyết liệt, tạo được sự đồng thuận trong hệ thống chính trị, sự tin tưởng, ủng hộ của nhân dân.

Kỳ họp nghe các báo cáo, tờ trình

Tại Kỳ họp, các đại biểu được nghe thông báo về kết quả công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; báo cáo kết quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo về kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 14 và một số kiến nghị chưa được giải quyết dứt điểm tại các của kỳ họp HĐND tỉnh và kết quả thực hiện Nghị quyết số 91/NQ-HĐND ngày 08/12/2023 của HĐND tỉnh về hoạt động chất vấn tại Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh. 


Đồng chí Giàng A Tông -  Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo về kết quả công tác Mặt trận của tỉnh trong 6 tháng đầu năm.

Các đại biểu cũng đã nghe báo cáo tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách và sử dụng dự phòng ngân sách tỉnh; kết quả công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật; công tác xét xử, thi hành án hình sự và kết quả hoạt động kiểm sát 6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm. 

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe 15 tờ trình và các báo cáo thẩm tra của các ban: Kinh tế - Ngân sách, Pháp chế, Văn hoá - Xã hội về các dự thảo nghị quyết đệ trình.

Chiều nay, đại biểu tiếp tục nghe các báo cáo, tờ trình và chia tổ thảo luận về các nội dung trên.

Minh Huyền - Đức Toàn - Hoài Văn

Tags Kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh cử tri giám sát

Các tin khác
Cử tri huyện Lục Yên kiến nghị tỉnh quan tâm đầu tư cơ sở hạ tầng tại một buổi tiếp xúc cử tri

Thông qua các hội nghị tiếp xúc cử tri cử tri, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của cử tri và nhân dân gửi đến Kỳ họp thứ 17 – HĐND tỉnh Yên Bái để các cấp có thẩm quyền nghiên cứu giải quyết.

Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh.

Sáng nay - 10/7, Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 khai mạc Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Đỗ Đức Duy - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã dự và phát biểu chỉ đạo tại phiên khai mạc. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc!

Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu khai mạc Kỳ họp.

Sáng nay - 10/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 17. Đồng chí Tạ Văn Long - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã phát biểu khai mạc Kỳ họp. Báo Yên Bái xin trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu!

Sáng nay - 10/7, HĐND tỉnh Yên Bái khóa XIX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã khai mạc Kỳ họp thứ 17 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; xem xét các báo cáo theo luật định; thảo luận, quyết nghị thông qua việc ban hành, điều chỉnh, bổ sung một số chính sách và quyết nghị các nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục