Công đoàn Yên Bái: Tăng cường công tác kiểm tra, kịp thời chấn chỉnh biểu hiện vi phạm

  • Cập nhật: Thứ tư, 17/7/2019 | 7:56:55 AM

YênBái - Cùng với việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ủy ban kiểm tra công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.028 cuộc về việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn.

Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.
Liên đoàn Lao động tỉnh tập huấn nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác kiểm tra.

Công tác kiểm tra của ủy ban kiểm tra (UBKT) công đoàn các cấp ở Yên Bái thời gian qua đã góp phần nâng cao ý thức chấp hành điều lệ, kịp thời chấn chỉnh các biểu hiện vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định của công đoàn; nâng cao việc quản lý thu chi tài chính công đoàn, ngăn ngừa tiêu cực, phòng chống tham nhũng; việc giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo kịp thời, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động, không để đơn thư tồn đọng, kéo dài.

Từ đầu năm đến nay, UBKT công đoàn các cấp đã triển khai thực hiện đạt kết quả các nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Quan tâm đổi mới nội dung, phương pháp kiểm tra theo hướng trọng tâm, trọng điểm, đã có 100% công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở (CĐCTTTCS) và 93% công đoàn cơ sở (CĐCS) đã kiểm tra tài chính đồng cấp; CĐCTTTCS tiến hành kiểm tra CĐCS đạt 52% kế hoạch năm. 

Trong đó, kiểm tra việc chấp hành điều lệ đạt 46%, kiểm tra tài chính đạt 59%. Một trong những nội dung được UBKT công đoàn các cấp thực hiện thường xuyên là kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 

UBKT công đoàn các cấp tiến hành 377 cuộc kiểm tra về chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, trong đó: UBKT CĐCTTTCS kiểm tra CĐCS trực thuộc 69 cuộc, chỉ đạo các CĐCS kiểm tra đồng cấp 309 cuộc, tập trung kiểm tra việc thực hiện các quy chế, nội quy, quy định của tổ chức công đoàn; công tác đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động. 

Qua kiểm tra, các công đoàn cơ bản đã chấp hành tốt Điều lệ Công đoàn Việt Nam, chỉ thị, nghị quyết và các quy định của công đoàn; triển khai các hoạt động theo kế hoạch và chỉ đạo của công đoàn cấp trên cơ bản kịp thời; tham gia tích cực với chính quyền, chuyên môn đồng cấp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng cho đoàn viên và người lao động. 

Cùng với việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, UBKT công đoàn các cấp đã tiến hành kiểm tra 1.028 cuộc về việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn. 

Theo đó, các đơn vị đã thực hiện việc quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định của Nhà nước và Tổng Liên đoàn, có xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ; cấp kinh phí cho CĐCS đúng thực tế phát sinh, CĐCTTTCS đã hạch toán, quyết toán trên phần mềm kế toán. 

Tuy nhiên, việc trích nộp kinh phí của một số CĐCS khối doanh nghiệp chưa đảm bảo đủ theo quy định, có đơn vị chưa nộp, đôn đốc thu kinh phí đối với đơn vị chưa có tổ chức công đoàn còn gặp nhiều khó khăn, phần lớn không thu được; tồn quỹ tiền mặt hằng tháng có đơn vị vẫn cao hơn so với định mức quy định; quyết toán năm của các cấp công đoàn vẫn chậm thời gian... 

6 tháng đầu năm 2019, các cấp công đoàn giám sát 95 cuộc. Trong đó: giám sát tập thể 91 cuộc, giám sát cá nhân 4 cuộc. Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện kế hoạch công tác năm 2019; việc chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, chế độ công tác của ủy viên ban chấp hành, ban thường vụ và cán bộ công đoàn; việc triển khai thực hiện nghị quyết của ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm.

Qua kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam, kiểm tra việc thu, phân phối, sử dụng, quản lý tài chính, tài sản công đoàn vẫn còn một số tồn tại hạn chế, là do công tác tự kiểm tra, giám sát ở cơ sở chưa đảm bảo chất lượng; việc bao quát công việc của cán bộ kiểm tra CĐCTTTCS chưa nhiều, ít quan tâm nghiên cứu tài liệu, đặc biệt về công tác tài chính công đoàn, chưa chú trọng hướng dẫn, chỉ đạo sâu sát thực tế tại cơ sở...

Đồng chí Phan Huy Cường - Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: "Từ những kết quả cũng như tồn tại, hạn chế trong thời gian qua, thời gian tới, UBKT công đoàn các cấp sẽ chủ động giúp Ban Chấp hành, Ban Thường vụ tổ chức kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn cùng cấp và cấp dưới, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019.

Theo dõi, nắm bắt, phát hiện những biểu hiện vi phạm Điều lệ công đoàn như vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ; quy trình sắp xếp, bổ nhiệm cán bộ; quản lý sử dụng tài chính công đoàn...; kịp thời tổ chức kiểm tra khi thấy tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm; tăng cường số lượng, chất lượng, hiệu quả các cuộc kiểm tra tài chính cùng cấp và cấp dưới, hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019. 

Đồng thời, tập trung kiểm tra việc trích, nộp đoàn phí, kinh phí công đoàn khối sản xuất kinh doanh; kiểm tra chi tiêu, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn theo quy định; công tác quản lý, sử dụng, vận động ủng hộ các loại quỹ xã hội từ thiện...

Thành Trung

Tags Công đoàn Yên Bái kiểm tra giám sát

  •  
Các tin khác
Sự kiện có sự tham gia của hàng nghìn tình nguyện viên trong nước và quốc tế

Với chủ đề “Tình nguyện vì một tương lai hòa nhập”, Ngày hội Tình nguyện Quốc gia đã diễn ra ngày 08/12, tại Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương.

Ảnh minh họa.

Theo Cục trưởng Nguyễn Thanh Lâm, lãnh đạo các ngành, địa phương cần có công cụ, phương thức rà soát lắng nghe thông tin nhiều chiều trên mạng xã hội để phân tích và ứng phó.

Lãnh đạo Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình giám sát thực hiện mục tiêu công tác dân số tại cơ sở.

Đặc thù của một tỉnh miền núi đặt ra cho công tác dân số của tỉnh Yên Bái những khó khăn, thách thức trong thực hiện mục tiêu công tác dân số trong tình hình mới. Tìm hiểu vấn đề này, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Lê Quang Lộc - Chi cục trưởng Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình (DS - KHHGĐ) tỉnh. Dưới đây là nội dung cuộc trao đổi.

Người lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Trấn Yên được đóng bảo hiểm xã hội đầy đủ.

Năm 2019, Bảo hiểm xã hội huyện Trấn Yên phấn đấu thu, giảm nợ đọng dưới 0,5%.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục