Nghĩa Lộ "nước rút” xây dựng thị xã văn hóa - du lịch

  • Cập nhật: Thứ tư, 22/1/2020 | 9:34:59 AM

YênBái - Năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ xác định là thời điểm “nước rút” xây dựng thị xã văn hóa - du lịch (VH-DL), phấn đấu đạt bộ tiêu chí thị xã VH-DL do UBND tỉnh ban hành, tróng đó chú ý nhóm chỉ tiêu về phát triển du lịch.

Hội Hạn Khuống được sân khấu hóa trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.
Hội Hạn Khuống được sân khấu hóa trong Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò và khám phá Danh thắng quốc gia Ruộng bậc thang Mù Cang Chải năm 2019.

Vì vậy, thời gian tới, địa phương sẽ tập trung nâng cao đời sống văn hóa, bảo tồn, giữ gìn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, phấn đấu đạt bộ tiêu chí "thị xã VH-DL” do UBND tỉnh ban hành.

Tín hiệu vui

Thời gian qua, các cấp, các ngành của thị xã Nghĩa Lộ đã tập trung xây dựng con người văn hóa, đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, phong phú, công tác bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường sinh thái, đẩy mạnh phát triển du lịch, xây dựng các thiết chế văn hóa - thể thao, xây dựng tổ chức bộ máy và đào tạo nguồn nhân lực hoạt động văn hóa..., đặc biệt, các lĩnh vực văn hóa, xã hội khác cũng đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ. 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; tỷ lệ hộ nghèo bình quân mỗi năm giảm 4%; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng lên rõ rệt; sản xuất nông lâm nghiệp đã xây dựng được vùng sản xuất lúa hàng hóa; tranh thủ được nhiều nguồn lực, đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị và nông thôn; các thiết chế văn hóa, y tế, giáo dục, thông tin được quan tâm đầu tư; không gian đô thị đang được mở rộng. 

Hoàn thành xây dựng 3/3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 2 phường đạt chuẩn văn minh đô thị. Việc triển khai Đề án "Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động trên địa bàn thị xã đến năm 2020” đã đạt kết quả tích cực như: chuyển đổi 3% lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp, tạo việc làm cho trên 1.200 lao động, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 4,3%... Tổng huy động các nguồn kinh phí để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Đề án là 166.149 triệu đồng. 

Qua đó, các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án được cụ thể hóa thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong từng năm; công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về Nghĩa Lộ - Mường Lò nói riêng và tỉnh Yên Bái nói chung được đẩy mạnh. 

Thông qua việc thực hiện Đề án, thị xã đã huy động nhiều nguồn lực đầu tư, cả về xây dựng cơ sở hạ tầng, đến việc bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; ngành kinh tế thương mại, dịch vụ, du lịch có bước khởi sắc. 

Đã bảo tồn và phát huy một số giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc tại địa phương, tạo cơ sở cho phát triển du lịch. Bước đầu quảng bá, xây dựng được hình ảnh thị xã VH-DL và hàng năm thu hút khách du lịch trong và ngoài nước đến với Nghĩa Lộ. 

Đối chiếu với bộ tiêu chí đã được ban hành kèm theo Quyết định số 1292 ngày 30/9/2013 của UBND tỉnh, hiện nay, cơ bản các tiêu chí đã được thị xã thực hiện trên 70%. Gia đình bà Hoàng Thị Phượng ở bản Đêu, xã Nghĩa An là một trong những hộ phát triển kinh tế hộ khá hiệu quả từ kinh doanh du lịch cộng đồng. 

Với gia đình bà Phượng, bữa ăn với các món ăn truyền thống do chính gia đình nấu là một trong những yếu tố để gia đình bà thu hút được nhiều khách, nhất là du khách quốc tế. 

Bà Phượng cho biết: "Phát huy thế mạnh về ẩm thực, đưa những món ăn mang đậm bản sắc văn hóa giới thiệu tới du khách thập phương nên từ khi làm du lịch cộng đồng, gia đình đã giới thiệu đến du khách những món ăn truyền thống như: thịt trâu khô, rêu đá nấu canh, hoa ban xào, gà ướp gừng, sả, lá thơm, hạt sẻn nướng, cá  nướng… Từ nét đặc sắc của ẩm thực mà hiện nay có trên 20 công ty du lịch, lữ hành trong nước liên kết với gia đình. Sau khi trừ chi phí, bình quân mỗi năm gia đình thu về khoảng 70 triệu đồng”. 

Sau thời gian dài xây dựng, đến nay, dáng dấp của một thị xã VH-DL đã định hình rõ nét. Thị xã đã có 3 di sản văn hóa đã được công nhận là di sản văn hóa cấp quốc gia; phục dựng, bảo tồn các lễ hội truyền thống và thường niên như: lễ hội Rằm tháng Giêng, tết Xíp xí...; cơ bản đưa nghệ thuật Xòe Thái vào trong các trường học, tạo thành một nét sinh hoạt đặc sắc; 100% tổ, thôn, bản đã có đội văn nghệ, đội thể thao, các cơ quan, doanh nghiệp đều xây dựng duy trì các đội văn nghệ; xây dựng thành công mô hình du lịch cộng đồng tại 2 xã Nghĩa An và Nghĩa Lợi... 

Đồng chí Hoàng Thị Hồng Hạnh - Phó Chủ tịch UBND thị xã Nghĩa Lộ cho biết: "Từ kết quả đã đạt được trong thực hiện Đề án xây dựng thị xã VH-DL thời gian qua, chúng tôi có được rất nhiều kinh nghiệm quý để xây dựng thành công thị xã VH-DL vào năm 2020 này. Trước hết là nâng cao hiệu quả lãnh đạo toàn diện của các cấp ủy Đảng, chính quyền, sự đầu tư của Nhà nước và phát huy vai trò của hệ thống chính trị, các ngành thành viên Ban Chỉ đạo, sự chủ động, tích cực của thị xã là nhân tố cơ bản đảm bảo cho việc triển khai thực hiện Đề án, đặc biệt trong nhiệm vụ bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của địa phương. 

Làm tốt công tác tuyên truyền, vận động; lấy nhân dân làm chủ thể, phát huy ý thức tự nguyện, tự giác, tinh thần chủ động, tích cực, sáng tạo của nhân dân trong việc thực hiện Đề án. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trong thực hiện Đề án. Huy động tối đa nguồn lực xã hội để thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Đề án. Quan tâm công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc, đầu tư xây dựng các thiết chế coi đây là tiêu chí quan trọng trong việc triển khai thực hiện Đề án xây dựng thị xã VH-DL Nghĩa Lộ”.

Vào chặng "nước rút”

Phấn đấu năm 2020, thị xã Nghĩa Lộ đạt bộ tiêu chí thị xã VH-DL do UBND tỉnh ban hành. Vì vậy, năm nay được xác định là thời điểm "nước rút” hoàn thành mục tiêu đã đề ra. Bên cạnh việc xác định đây là một trong nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2019 - 2020 của tỉnh, Nghĩa Lộ sẽ tập trung duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đã hoàn thành; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 33 ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”. 

Đồng thời đẩy mạnh thực hiện các chỉ tiêu, tiêu chí chưa hoàn thành như: bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; khai thác sử dụng và xây dựng thiết chế văn hóa; xây dựng phường đạt chuẩn phường văn minh đô thị, duy trì xã văn hóa nông thôn mới, chỉnh trang đô thị theo quy hoạch, giữ gìn môi trường cảnh quan và nhóm chỉ tiêu kinh tế - xã hội khác. 

Đặc biệt, nhóm chỉ tiêu về phát triển du lịch, thị xã phấn đấu đưa ngành du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, năm 2020, đón và phục vụ trên 128.000 lượt khách du lịch. Khai thác phát huy các giá trị văn hóa, xây dựng thương hiệu các sản phẩm phục vụ phát triển du lịch. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ phối hợp, liên kết giữa các huyện khu vực miền Tây nói riêng và các huyện của tỉnh nói chung trong việc xây dựng các điểm du lịch, kết nối tour, tuyến. Xây dựng quy hoạch, kế hoạch đầu tư xây dựng và phát triển du lịch, trong đó tập trung cho du lịch cộng đồng, gắn với giảm nghèo và bảo vệ môi trường sinh thái. 

Cụ thể, duy trì, nhân rộng mô hình phát triển kinh tế để liên kết phát triển nâng cao đời sống và tạo ra nhiều sản phẩm đặc trưng phục vụ du lịch; xây dựng thêm 10 cơ sở lưu trú đạt chuẩn; công nhận các dịch vụ ăn uống, dịch vụ khác đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, lễ hội thường niên từ thành thị đến xã, phường và tổ dân phố, thôn, bản tạo các điểm tham quan trải nghiệm và tổ chức các sự kiện thu hút du lịch. 

Tập trung chỉ đạo xây dựng các sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn cho thị xã như: phố đi bộ gắn với con đường hoa ban trắng, hoa anh đào; phố, bản, làng văn hóa ẩm thực, chợ đêm gắn với hoạt động văn hóa văn nghệ tại Trung tâm Văn hóa thể thao thị xã; Trung tâm VH-DL cộng đồng Sà Rèn xã Nghĩa Lợi gắn với Bản VH-DL Sà Rèn. 

Khôi phục một số hạng mục và bảo tồn khu di tích Nghĩa Lộ tạo điểm tham quan và tạo thêm hoạt động leo núi cho du khách. Hợp tác với các địa phương trong và ngoài tỉnh để xây dựng các tour, tuyến du lịch, liên kết xây dựng, phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng của địa phương, tạo thành chuỗi du lịch khép kín, bảo đảm chất lượng an toàn...

Xây dựng thành công thị xã VH-DL Nghĩa Lộ sẽ góp phần để thị xã phát triển toàn diện, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; giữ gìn, bảo tồn, phát huy truyền thống, bản sắc văn hóa tốt đẹp của đồng bào các dân tộc thiểu số; giữ gìn, bảo vệ môi trường sinh thái gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch, tạo chuỗi liên kết phát triển văn hóa và du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung và khu vực miền Tây nói riêng, tạo ra tính độc đáo, nét văn hóa riêng có của một vùng quê.

Thành Trung

Tags Nghĩa Lộ xây dựng thị xã văn hóa - du lịch

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
BTC họp báo thông tin về Cuộc thi.

Cuộc thi hướng tới kỷ niệm 712 năm Đức Vua - Phật Hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn (1308 -2020), tưởng nhớ đến công đức to lớn của Ngài đã xây dựng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử.

Trong sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Hà Hải có nhiều bài hát dành cho thiếu nhi nổi tiếng.

Nhạc sĩ Hà Hải - tác giả của nhiều ca khúc thiếu nhi đã qua đời ngày 9/7/2020, hưởng thọ 70 tuổi.

Công viên Kaldera Toba.

Công viên Kaldera Toba của Indonesia là 1 trong 15 công viên được UNESCO công nhận là Công viên Địa chất Toàn cầu.

Ngày 9-7, TTXVN ra mắt tập sách “Báo cáo toàn cầu về Đổi mới Sáng tạo trong Báo chí 2020-2021” bằng tiếng Việt. Đây là cuốn cẩm nang về những đổi mới trong báo chí gần đây nhất, dành cho giới báo chí cũng như những người làm truyền thông doanh nghiệp để có thể thích ứng với môi trường báo chí đang thay đổi nhanh chóng.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục