Yên Bái có trên 400 tổ tự quản về văn hóa

  • Cập nhật: Thứ tư, 10/7/2024 | 10:16:25 AM

YênBái - Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái xây dựng được 402 tổ tự quản về văn hóa; 100% thôn, bản tổ dân phố xây dựng được quy ước, hương ước.

Chị em phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tham gia tập luyện múa xòe, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái.
Chị em phụ nữ thị xã Nghĩa Lộ tham gia tập luyện múa xòe, gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái.

Để góp phần thiết thực nâng cao chỉ số hạnh phúc cho người dân, thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã chú trọng xây dựng, nhân rộng các mô hình tự quản về văn hóa. Hoạt động của tổ tự quản về văn hóa tập trung chủ yếu vào các nội dung: xây dựng gia đình văn hóa, thôn văn hóa, tổ dân phố văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hóa gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.


Hiệu quả đem lại từ các mô hình là người dân đã thực hiện tốt nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; các cơ quan, đơn vị tích cực hưởng ứng phong trào thi đua xây dựng môi trường làm việc văn hóa, văn minh. Qua đó, góp phần nâng cao ý thức của người dân trong giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, khu dân cư văn hóa, công sở lịch sự; thân thiện trong giao tiếp ứng xử, vệ sinh môi trường.

Các phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, "Xây dựng người tốt, việc tốt, các điển hình tiên tiến”... cũng nhờ đó được lan tỏa sâu rộng. 

Cùng với đó, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục đi vào chiều sâu. Hệ thống thiết chế văn hóa từng bước được xây dựng, bảo vệ tốt và phát huy hiệu quả, tích cực vận động nhân dân tham gia các phong trào thể dục thể thao - văn hóa văn nghệ; giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc, xây dựng nếp sống văn hóa, ứng xử văn minh gắn với xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”; xây dựng "thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc”, "Gia đình hạnh phúc”. 

Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá tăng qua các năm. Năm 2023, toàn tỉnh có 78,57% gia đình văn hóa đạt tiêu chí gia đình hạnh phúc; 73,61% thôn, bản, tổ dân phố văn hóa đạt tiêu chí thôn, bản, tổ dân phố hạnh phúc.

Thanh Chi

Tags Yên Bái văn hóa hạnh phúc khu dân cư văn hóa công sở lịch sự

Các tin khác
Để bảo tồn phát huy các loại hình nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa các dân tộc trước hết cần nhận diện rõ. Ảnh: baodantoc.vn

Mỗi dân tộc trong 54 dân tộc anh em đều có bản sắc văn hoá riêng, tạo nên sức mạnh nội sinh của nền văn hoá Việt Nam. Tuy nhiên để phát huy hơn nữa thì các loại hình nghệ thuật truyền thống, di sản văn hóa các dân tộc rất cần một "đòn bẩy".

Tiết mục múa đuống của Đội Văn nghệ xã Nghĩa Phúc.

Xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ hiện có 100% số thôn, bản đạt chuẩn văn hóa, 93% số hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, 100% số hộ thường xuyên nghe đài, xem truyền hình. Kết quả đó là sự nỗ lực của cấp ủy, chính quyền địa phương cũng như người dân trong xây dựng đời sống văn hóa.

Phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có công văn về việc phát triển và nhân rộng mô hình tủ sách gia đình, tủ sách dòng họ, tủ sách trường học, mô hình “Gia đình đọc sách - Gắn kết yêu thương”.

Hình minh họa

Dự án Luật Di sản Văn hóa (sửa đổi) được Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch (VHTTDL) thừa ủy quyền của Chính phủ trình lần đầu tiên tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Theo dự kiến, dự án Luật này sẽ được thông qua tại Kỳ họp thứ 8 vào tháng 10 sắp tới. Đây là dự luật nhận được nhiều sự quan tâm, đóng góp ý kiến của các đại biểu Quốc hội.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục