Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Đảng bộ Hưng Khánh đưa nghị quyết vào cuộc sống
Cập nhật: Thứ năm, 19/1/2017 | 8:10:05 AM Google Twitter
YBĐT - Từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay, Đảng ủy xã Hưng Khánh đã ban hành 24 báo cáo, 13 tờ trình, 9 thông báo, 34 công văn, 37 nghị quyết, 3 kế hoạch, 4 kết luận, 23 quyết định, 3 chỉ thị, 5 quy chế và 5 chương trình hành động.
Mô hình chăn nuôi lợn đông đàn theo hướng hàng hóa của gia đình chị Nguyễn Thị Thanh Hường ở thôn Pá Thoóc, xã Hưng Khánh.

Sau hơn một năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XXV, nhiệm kỳ 2015 - 2020, cấp ủy Đảng, các chi bộ, các ngành, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở xã Hưng Khánh, huyện Trấn Yên đã có nhiều cố gắng trong việc tổ chức quán triệt thực hiện chỉ thị, nghị quyết, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng Đảng gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Cụ thể, từ sau Đại hội Đảng bộ đến nay, Đảng ủy xã Hưng Khánh, Trấn Yên đã ban hành 24 báo cáo, 13 tờ trình, 9 thông báo, 34 công văn, 37 nghị quyết, 3 kế hoạch, 4 kết luận, 23 quyết định, 3 chỉ thị, 5 quy chế và 5 chương trình hành động để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của địa phương.

Cấp ủy, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ và triển khai, quán triệt các chủ trương, chính sách, nghị quyết, chỉ thị, quy định của trung ương, của tỉnh, của huyện, của địa phương đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Qua đó, nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân chuyển biến rõ rệt. Việc đưa nội dung học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức đảng đã được các cấp ủy duy trì thành nề nếp.

Thông qua sinh hoạt các chủ đề hàng tháng, nhất là việc liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và sinh hoạt của chi bộ, cơ quan, đơn vị, các ngành, đoàn thể và mỗi cán bộ, đảng viên để đề ra các giải pháp phấn đấu, thực hiện làm theo, lựa chọn vấn đề còn tồn tại, hạn chế để tập trung giải quyết, đã góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị, đoàn thể và trong sinh hoạt chi bộ, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Trong tổ chức thực hiện, nhất là việc thực hiện Chỉ thị số 03, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị gắn với kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI và XII), Đảng bộ đã kịp thời điều chỉnh, bổ sung quy chế phù hợp với tình hình thực tế của cấp ủy. Ba nhiệm vụ cấp bách và bốn nhóm giải pháp nêu trong Nghị quyết đã được thể chế hoá, cụ thể hoá bằng các chỉ thị, kế hoạch, quyết định, quy định, quy chế, hướng dẫn của Đảng ủy kịp thời và cụ thể, tạo cơ sở và điều kiện thuận lợi cho việc triển khai, tổ chức thực hiện ở các ngành, đoàn thể, chi bộ.

Đi đôi với đó, Đảng ủy xã đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên như việc thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW ngày 10/01/2012 của Ban Chấp hành Trung ương quy định về công tác kiểm tra của tổ chức Đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên, Đảng ủy đã chỉ đạo các chi bộ đăng ký, nêu gương đối với tập thể, cá nhân là cán bộ lãnh đạo chủ chốt; nhắc nhở, giáo dục cán bộ, đảng viên rèn luyện, tu dưỡng đạo đức theo tấm gương Bác.

Qua đó, giúp cán bộ, đảng viên, nhận thức sâu sắc hơn về tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật, nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trong thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW ngày  07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là lãnh đạo chủ chốt các cấp, cán bộ, đảng viên đã xây dựng kế hoạch rèn luyện.

Giữ gìn tư cách đạo đức, phẩm chất của người cán bộ, đảng viên; chấp hành Quy định số 47-QĐ/TW về “Những điều đảng viên không được làm”; nêu cao ý thức trong việc rèn luyện, học tập và làm theo tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh về cần kiệm liêm chính, chí công vô tư; đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu và các biểu hiện tiêu cực khác.

Cán bộ lãnh đạo chủ chốt đã nêu cao ý thức phục vụ nhân dân; làm việc với thái độ khách quan, công tâm, bảo vệ các lợi ích chính đáng của nhân dân; biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Những cố gắng của đội ngũ cán bộ đảng viên đã có tác động tích cực đối với các nhân tố, tạo nguồn bồi dưỡng cho Đảng...

Mặc dù còn những khó khăn, thách thức, song với quyết tâm cao của Đảng bộ và sự đồng thuận của nhân dân, xã Hưng Khánh đã bước đầu đạt được những kết quả quan trọng trong việc thực hiện các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXV đề ra.

Kinh tế tăng trưởng cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, tích cực; tổng sản lượng lương thực có hạt năm 2015 đạt 2.161,2 tấn, 9 tháng  đầu năm 2016 là 1.056 tấn; đàn gia súc, gia cầm đều tăng so với kế hoạch, có 3 cơ sở chăn nuôi theo hướng hàng hóa với quy mô 100 con trở lên và 2 cơ sở chăn nuôi gà quy mô 1.000/lứa. Cùng với bảo vệ tốt diện tích khoanh nuôi, nhân dân đã trồng rừng mới vượt kế hoạch đề ra, trong đó chủ yếu là trồng quế và trồng cây ăn quả...

Đối với công nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch vụ, các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất trên địa bàn đã có nhiều cố gắng trong việc mở rộng sản xuất, thị trường, sản xuất, kinh doanh ổn định và phát triển. Về văn hóa, xã hội, công tác giáo dục ổn định và phát triển, chất lượng giáo dục có bước chuyển biến tốt; màng lưới y tế từ xã đến thôn tiếp tục được củng cố, công tác vệ sinh phòng dịch và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được quan tâm, các chương trình quốc gia về y tế tiếp tục được triển khai; đến nay, xã có 78 % dân số tham gia bảo hiểm y tế...

Những kết quả đó đã góp phần để xã Hưng Khánh đạt 15/19 tiêu chí, làm cơ sở phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2017.

Minh Quang

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group