Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Lục Yên tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng
Cập nhật: Thứ năm, 16/2/2017 | 8:17:15 AM Google Twitter
YBĐT - Trong năm 2016, toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 57 tổ chức Đảng và 101 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 18 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 51 tổ chức Đảng và 83 đảng viên.
Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Bí thư Huyện ủy Lục Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp tại cơ sở.

Đảng bộ huyện Lục Yên hiện có 53 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc, trong đó, có 24 chi bộ cơ sở và 29 đảng bộ cơ sở với 5.981 đảng viên.

Trong năm 2016, cùng với việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng của địa phương, Huyện ủy đã chỉ đạo đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật trong Đảng, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh.

Đồng chí Nguyễn Chương Phát - Bí thư Huyện ủy Lục Yên cho biết: “Thường trực cấp ủy luôn quan tâm và chỉ đạo kịp thời việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng; duy trì nghiêm chế độ giao ban định kỳ giữa Thường trực Huyện ủy với Thường trực HĐND huyện, lãnh đạo UBND huyện, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy, HĐND - UBND huyện và thủ trưởng các cơ quan trong khối nội chính của huyện. Công tác sơ kết, tổng kết định kỳ và chế độ báo cáo về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng với cấp ủy, Ủy ban Kiểm tra cấp trên được Huyện ủy, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, các cấp ủy, ủy ban kiểm tra đảng ủy thực hiện nghiêm túc...”.

Trong năm 2016, toàn Đảng bộ huyện đã kiểm tra 57 tổ chức Đảng và 101 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy trực tiếp kiểm tra đối với 6 tổ chức Đảng và 18 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 51 tổ chức Đảng và 83 đảng viên.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các lĩnh vực: công tác triển khai, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của tổ chức Đảng các cấp; kết quả thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ chính trị của các chi bộ, đảng bộ; thực hiện các nguyên tắc của Đảng, trọng tâm là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình... Qua kiểm tra cho thấy, cơ bản các tổ chức Đảng và đảng viên được kiểm tra chấp hành và thực hiện tốt các nội dung trong kế hoạch kiểm tra.

Công tác giám sát tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện nghiêm túc. Ngoài việc giám sát thường xuyên chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Trong năm qua, toàn Đảng bộ huyện đã giám sát chuyên đề đối với 32 tổ chức Đảng cấp dưới và 59 đảng viên. Trong đó, Ban Thường vụ Huyện ủy giám sát 3 tổ chức Đảng và 46 đảng viên.

Nội dung giám sát việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, quyết định, kết luận của Đảng và cấp ủy cấp trên; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI); việc thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp...

Kết quả, các tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát cơ bản thực hiện tốt nội dung giám sát trong kế hoạch. Thông qua kết quả giám sát đã giúp cho cấp ủy các cấp nắm vững tình hình tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên, kịp thời có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo cơ sở phát huy ưu điểm, chỉ ra những thiếu sót, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục. Năm 2016, qua công tác kiểm tra, giám sát cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ huyện đã quyết định thi hành kỷ luật 20 đảng viên, với các hình thức: khiển trách 15 đồng chí, cảnh cáo 5 đồng chí.

Nội dung vi phạm chủ yếu: vi phạm chính sách dân số- kế hoạch hóa gia đình chiếm 25%; vi phạm phẩm chất đạo đức, lối sống chiếm 20%; vi phạm Quy định 47 về những điều đảng viên không được làm chiếm 20%; các vi phạm khác chiếm 35%. Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy quyết định thi hành kỷ luật với 2 đồng chí bằng hình thức: khai trừ 1 đồng chí do vi phạm tội đánh bạc; 1 đồng chí phạm tội mua bán trái phép chất ma túy. Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư tố cáo tổ chức Đảng và đảng viên được thực hiện kịp thời đúng quy định.

Năm 2016, toàn Đảng bộ huyện tiếp nhận 20 lượt đơn thư tố cáo, phản ánh của công dân có liên quan đến cán bộ, đảng viên. Nội dung đơn thư tố cáo phản ánh những vi phạm của cán bộ, đảng viên trong việc giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; những điều đảng viên không được làm...

Qua phân loại, đơn phải giải quyết là 13 đơn, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy đã trực tiếp xem xét, giải quyết 2 đơn tố cáo một đảng viên; chuyển đơn theo thẩm quyền 3 đơn; hướng dẫn trả đơn, rút đơn và hòa giải trực tiếp 8 đơn; lưu đơn để tiếp tục theo dõi 7 đơn. Việc giải quyết đơn thư tố cáo có liên quan đến cán bộ, đảng viên được thực hiện đúng nguyên tắc, thủ tục thi hành kỷ luật trong Đảng, vì vậy, những đảng viên bị kỷ luật không phát sinh đơn thư khiếu nại về kỷ luật đảng.

Những việc làm thường xuyên, kịp thời trong công tác xây dựng chỉnh đốn ở Đảng bộ huyện Lục Yên thời gian qua đã góp phần xây dựng Đảng bộ huyện trong sạch, vững mạnh. Niềm tin của dân với Đảng được củng cố, nhân dân đồng thuận thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

Hiện nay, Đảng bộ đang tiếp tục triển khai thực hiện nghị quyết đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ”. Đến nay, 100% cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn Đảng bộ huyện đã hoàn thành việc tổ chức học tập, nghiên cứu quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và tuyên truyền sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân bằng nhiều hình thức để đưa nghị quyết vào cuộc sống.

Minh Hằng

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group