Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Đầu tư
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
                                                                                                                                                                                                                         Giải Việt dã Báo Yên Bái lần thứ XVI
Xây dựng Đảng
Xây dựng đội ngũ cán bộ đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ mới
Cập nhật: Thứ tư, 1/3/2017 | 8:12:06 AM Google Twitter
YBĐT - Đã có trên 80% cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và cán bộ diện quy hoạch cấp trưởng các ban, ngành huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở xã, thị trấn đã được đào tạo trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và cử nhân chính trị.
Lãnh đạo huyện Mù Cang Chải kiểm tra mô hình trồng thử nghiệm lúa mỳ tại xã Nậm Khắt.

Chú trọng việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý, những năm gần đây, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đặc biệt quan tâm đến công tác đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ gắn với thực hiện luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở, nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo của đảng ủy, chính quyền địa phương. Đồng thời, tạo môi trường rèn luyện, thử thách, nâng cao năng lực thực tiễn, trình độ chuyên môn, giúp cho đội ngũ cán bộ từng bước trưởng thành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là công tác cán bộ trong tình hình mới.

Là huyện vùng cao khó khăn nhất của tỉnh, công tác cán bộ ở huyện Mù Cang Chải luôn được tỉnh đặc biệt quan tâm. Không thể phủ nhận trong những năm gần đây, nhất là nhiệm kỳ 2010-2015, với sự quan tâm sát sao của tỉnh về công tác cán bộ, chất lượng đội ngũ cán bộ của huyện Mù Cang Chải được nâng lên cả về trình độ chuyên môn và lý luận chính trị. Chất lượng cán bộ, công chức cấp xã có sự thay đổi rõ rệt.

Theo đó, cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn cao đẳng, đại học năm 2015 tăng 13,1% so với năm 2010; trình độ trung cấp lý luận chính trị tăng 31,3%. Đi đôi với đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng, đặc biệt là chuẩn hóa và đào tạo bồi dưỡng cho cán bộ, đảng viên và quần chúng được huyện quan tâm coi trọng. Nhiệm kỳ 2010 - 2015, huyện đã cử gần 7.000 lượt cán bộ đi đào tạo, bồi dưỡng về lý luận chính trị, nghiệp vụ công tác Đảng, quản lý Nhà nước.

Năm 2016, số cán bộ xã có trình độ chuyên môn đại học, cao đẳng đạt tỷ lệ 30%, trung cấp 42%. Đến nay, đã có trên 80% cán bộ giữ chức vụ lãnh đạo và cán bộ diện quy hoạch cấp trưởng các ban, ngành huyện và các chức danh lãnh đạo chủ chốt ở xã, thị trấn đã được đào tạo trình độ trung cấp, cao cấp lý luận chính trị và cử nhân chính trị.

Trong 4 năm, từ năm 2009 - 2012, nghiêm túc quán triệt triển khai Kết luận Hội nghị lần thứ 12 Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI về luân chuyển, tăng cường cán bộ đối với các huyện, xã; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3, khóa VIII về Chiến lược cán bộ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã thực hiện luân chuyển 10 cán bộ từ huyện về xã, từ xã sang xã và từ xã về huyện.

Có thể thấy, việc luân chuyển, tăng cường cán bộ về cơ sở được xem như một cú “huých” quan trọng tạo ra những chuyển biến tích cực về nhận thức trong đội ngũ cán bộ, đảng viên. Thông qua đó, phá vỡ thế cục bộ, khép kín, trông chờ, ỷ lại của đội ngũ cán bộ cơ sở. Tư tưởng cục bộ, trì trệ trong công tác cán bộ của một số cán bộ chủ chốt các xã từng bước được khắc phục theo hướng đổi mới tư duy. Kịp thời chấn chỉnh tác phong, lề lối làm việc, khắc phục cơ bản tình trạng đi muộn về sớm hoặc không đến làm việc và tư tưởng trông chờ, ỷ lại của cán bộ cơ sở.

Công tác điều động, luân chuyển cán bộ về cơ sở đã kịp thời hỗ trợ, tăng cường giúp các xã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở cơ sở; ổn định và nâng cao hiệu quả làm việc của bộ máy lãnh đạo ở các xã, thị trấn.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng năm ở Đảng bộ, chính quyền các xã có cán bộ được tăng cường thấy rằng, chất lượng triển khai các chỉ thị, nghị quyết, việc thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước được nâng lên. Hoạt động của HĐND các xã được đổi mới về nội dung, chú trọng về chất lượng.

Công tác tạo nguồn và phát triển đảng viên mới được chú trọng quan tâm. Trong 4 năm, các xã có cán bộ tăng cường đã phát triển được 111 đảng viên mới. Việc tổ chức sinh hoạt Đảng được thực hiện một cách nghiêm túc, chất lượng sinh hoạt chi bộ được nâng lên. Công tác quản lý, điều hành của UBND các xã từng bước được chấn chỉnh.

Việc tổ chức quản lý các nguồn vốn đầu tư của Nhà nước phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng - an ninh ở địa phương đảm bảo hiệu quả. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội có sự đổi mới rõ nét về nội dung, phương thức hoạt động, thu hút được đoàn viên, hội viên tham gia, phát huy được quyền làm chủ của người dân.

Thông qua việc thường xuyên báo cáo, phản ánh tình hình của cán bộ tăng cường đã giúp cấp ủy huyện kịp thời nắm bắt tình hình thực tế ở cơ sở để có chủ trương, giải pháp phù hợp, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo điều hành. Trải qua thực tế các vị trí công tác được điều động, luân chuyển đã tạo môi trường để đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở rèn giũa, tu dưỡng phẩm chất đạo đức, học hỏi bồi dưỡng nâng cao kỹ năng lãnh đạo điều hành; nâng cao trình độ, năng lực công tác, đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ thực tiễn của địa phương.

 

Đồng chí Trịnh Tiến Bình (đứng giữa) - cán bộ huyện được tăng cường về cơ sở làm Bí thư Đảng ủy xã Khao Mang đi kiểm tra sản xuất tại thôn, bản.

Thấm nhuần tư tưởng của Bác: “Cán bộ là cái gốc của mọi việc”; “công việc thành công hoặc thất bại đều do cán bộ tốt hay kém”. Hội nghị lần thứ 3 của Ban Chấp hành Trung ương (khóa VIII) tiếp tục khẳng định: “Cán bộ là nhân tố quyết định sự thành bại của cách mạng, gắn liền với vận mệnh của Đảng, của đất nước và chế độ”.

Sức mạnh và hiệu quả sự lãnh đạo của Đảng do chất lượng đội ngũ cán bộ tạo nên. Cán bộ còn là cầu nối giữa Đảng với nhân dân, là người tuyên truyền, giáo dục cổ vũ, thuyết phục và tổ chức quần chúng thực hiện thắng lợi đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đồng thời, là người phản ánh nguyện vọng của nhân dân với Đảng.

Nghiêm túc đánh giá đúng thực trạng năng lực, trình độ của đội ngũ cán bộ địa phương, trước yêu cầu nhiệm vụ của sự nghiệp đổi mới, để đẩy mạnh phát triển đội ngũ cán bộ, công chức trong giai đoạn 2015 - 2020, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải xác định, công tác quy hoạch và đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ trọng tâm thường xuyên của cả hệ thống chính trị.

Theo đó, tăng cường công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, điều động cán bộ huyện về đảm nhiệm các chức danh chủ chốt của xã, thị trấn; đồng thời, thực hiện luân chuyển cán bộ từ xã, thị trấn đến công tác tại các phòng, ban chuyên môn của huyện.

Trên cơ sở xác định đúng, trúng nhu cầu đào tạo của địa phương, huyện chỉ đạo xây dựng kế hoạch đào tạo cụ thể theo từng năm và cả nhiệm kỳ, từng bước trẻ hóa đội ngũ vừa đáp ứng yêu cầu trước mắt; đồng thời, chuẩn bị cho các nhiệm kỳ kế tiếp.

Chú trọng công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của đảng viên là cán bộ chủ chốt, người đứng đầu cấp ủy, địa phương, đơn vị trên tất cả các lĩnh vực. Kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng - chính trị, đạo đức - lối sống của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, củng cố niềm tin của đảng viên và nhân dân đối với Đảng theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Minh Thúy

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group