Lục Yên tăng cường khối đoàn kết từ những phong trào thiết thực

  • Cập nhật: Thứ ba, 10/4/2018 | 1:49:03 PM

YBĐT - Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc (ĐĐKTDT), triển khai các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh… là nhiệm vụ trọng tâm của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Lục Yên những năm qua, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Để phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT, Ủy ban MTTQ huyện luôn chủ động, phối hợp với các tổ chức thành viên và chính quyền cấp cơ sở, tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước và Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; vận động nhân dân đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ, đưa tiến bộ khoa học, kỹ thuật có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, thực hiện hiệu quả các nguồn vốn đầu tư theo chương trình giảm nghèo, làm nhà đại đoàn kết, ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo”…
 
Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện đã xây dựng các chương trình phối hợp kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách đối với hộ nghèo, gia đình chính sách, vận động ủng hộ Quỹ "Từ thiện nhân đạo”… Các tổ chức thành viên còn đẩy mạnh các phong trào thi đua như: Hội Cựu chiến binh (CCB) với 92,5% hội viên vào tổ chức Hội phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với Phong trào "CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”.
 
Hội viên ở cơ sở còn đóng góp hàng ngàn ngày công, hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn, làm nhà văn hóa, trồng rừng, bảo vệ môi trường… Hội Nông dân với 78,6% hội viên tham gia với Phong trào "Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi”; triển khai thực hiện 15 chỉ tiêu thi đua, gắn với chương trình xóa đói giảm nghèo. Hội Phụ nữ với 80,8% hội viên vào tổ chức Hội, điển hình như các Phong trào " Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” ," 5 không, 3 sạch”, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững…

Đồng chí Nguyễn Bình Chung - Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết: đẩy mạnh các phong trào thi đua, Ủy ban MTTQ huyện đã phát động và cam kết giao ước thi đua với 300 ban công tác mặt trận ở khu dân cư. Đối với cấp cơ sở, 100% xã, thị trấn có ban thanh tra nhân dân và ban giám sát cộng đồng. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên năm 2017 vừa qua, riêng phong trào xây dựng nông thôn mới, nhân dân đã đóng góp tiền mặt trên 665 triệu đồng và 6.225 ngày công lao động, hiến 62.470 m2 đất làm đường giao thông, công trình nhà văn hóa…
 
MTTQ huyện còn phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp tổ chức tiếp xúc cử tri; qua đó, tổng hợp các kiến nghị của cử tri, gửi đến các cấp, ngành chức năng sớm xem xét giải quyết theo quy định. MTTQ luôn thực hiện phương châm "Gần dân, lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân”. Bởi vậy, uy tín của MTTQ ngày càng được nâng lên, góp phần thắt chặt khối ĐĐKTDT.

Để củng cố và phát huy sức mạnh khối ĐĐKTDT, ban công tác mặt trận ở khu dân cư còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nghiêm các quy định về quy hoạch đô thị, đa dạng hóa các ngành nghề kinh doanh dịch vụ, cam kết bảo vệ môi trường, không lấn chiếm lòng lề đường… Các khu dân cư còn xây dựng quy ước, hương ước trong việc thực hiện nếp sống văn hóa trong việc cưới, việc tang và lễ hội và ngăn chặn kịp thời các hành vi mê tín dị đoan, truyền đạo trái phép…
 
Trên địa bàn huyện đã dần hình thành các mô hình khu dân cư tiêu biểu như: mô hình nhân dân bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, tại xã Liễu Đô; khu dân cư tự quản về môi trường ở thôn Sơn Hạ, xã Mai Sơn; khu phố văn minh, tại tổ 7, thị trấn Yên Thế…
 
Hoạt động vận động ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo” luôn nhận được sự quan tâm của các cấp, ngành, chính quyền địa phương và các tổ chức doanh nghiệp, nhân dân, với kết quả hàng năm vận động đạt trên 400 triệu đồng. Số tiền trên, Ủy ban MTTQ huyện chi hỗ trợ hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên đán, học sinh nghèo vượt khó, sửa chữa làm nhà ở cho hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ -TTg của Chính phủ, làm nhà đại đoàn kết… góp phần giúp đỡ các gia đình khó khăn vươn lên ổn định cuộc sống.

Với những chương trình hành động thiết thực của MTTQ từ huyện đến cơ sở, kết quả bình xét vừa qua, toàn huyện có 284/300 khu dân cư ra mắt được khu dân cư văn hóa; 8 xã, 1 thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; 22.812/28.163 hộ được công nhận gia đình văn hóa, đạt 81%; có 213/300 khu dân cư có nhà văn hóa; 134/139 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, đạt 96,4%... hoạt động của MTTQ các cấp đã góp phần quan trọng để xây dựng huyện ngày thêm giàu đẹp.

Thái Hưng

  •  
Các tin khác

Những suy nghĩ, nhìn nhận lệch lạc là một biểu hiện của sự "tự chuyển hóa” trong anh cũng như trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay - một "căn bệnh” mà Đảng ta đã chỉ ra và đang quyết liệt ngăn chặn.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành giáo dục- đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tạo sự chuyển biến đã khá rõ nét ở cả 3 cấp học phôt thông.

   Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục