Mù Cang Chải chú trọng phát triển đảng viên dân tộc thiểu số

  • Cập nhật: Thứ năm, 19/4/2018 | 8:08:31 AM

YBĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Đảng bộ huyện kết nạp được trên 365 đảng viên mới; trong đó có 270 đảng viên dân tộc thiểu số khu vực nông thôn. Riêng năm 2017, kết nạp được 150 đảng viên mới, trong đó có 107 người dân tộc thiểu số.

Các phong trào thi đua lao động, sản xuất của tuổi trẻ là môi trường tốt để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng viên ở Mù Cang Chải.
Các phong trào thi đua lao động, sản xuất của tuổi trẻ là môi trường tốt để đoàn viên thanh niên phấn đấu, rèn luyện tạo nguồn phát triển đảng viên ở Mù Cang Chải.

Những năm qua, các cấp ủy Đảng ở Mù Cang Chải đã quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu, tạo thuận lợi cho quần chúng ưu tú phấn đấu đứng trong hàng ngũ của Đảng. Thông qua các hoạt động, phong trào thi đua yêu nước trong lao động, sản xuất, học tập, rèn luyện... các tổ chức Đảng, đoàn thể cơ sở phát hiện và giới thiệu cho Đảng những quần chúng ưu tú, nhất là người dân tộc thiểu số (DTTS). Đến nay, số đảng viên toàn Đảng bộ là 2.458 đồng chí, trong đó 1.749 người là đảng viên DTTS.
 
Nhờ làm tốt việc phát triển đảng viên người DTTS, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng đã được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội địa phương.
 
Điển hình như xã Dế Xu Phình có 6 bản, 99% là đồng bào Mông, đời sống kinh tế nhiều khó khăn do trình độ dân trí thấp, kinh tế chậm phát triển, nhưng những năm gần đây Đảng bộ xã đã từng bước khắc phục tình trạng này bằng cách tập trung tuyên truyền, vận động giúp quần chúng nhận thức rõ về Đảng và hiểu được ý nghĩa, niềm vinh dự khi đứng trong hàng ngũ của Đảng.
 
Đồng thời, phân công các đồng chí cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, uy tín giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu, rèn luyện để được kết nạp vào Đảng. Ngoài ra, còn tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tạo điều kiện cho con em được học hành chu đáo, nói thạo tiếng phổ thông, có kiến thức về phát triển kinh tế, xây dựng đời sống... 

Qua đó, năm 2017, Đảng bộ Dế Xu Phình kết nạp được 8 đảng viên mới, đạt 100% kế hoạch, nâng tổng số đảng viên lên 117 người.
 
Đồng chí Vàng A Tông - Bí thư Chi bộ bản Dế Xu Phình B cho hay: để làm tốt công tác phát triển đảng viên, Chi bộ đã giao nhiệm vụ cho những đảng viên có kinh nghiệm và uy tín giúp đỡ quần chúng ưu tú trong quá trình phấn đấu vào Đảng. Ngược lại, quần chúng muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì phải gương mẫu, sâu sát trong mọi hoạt động, đi đầu trong các phong trào thi đua phát triển kinh tế, xã hội và tích cực học tập, rèn luyện... 

Sau nhiều năm phấn đấu, Chi bộ bản Dế Xu Phình B từ 5 đảng viên đã nâng lên 18 đảng viên và là một trong số chi bộ nhiều đảng viên nhất xã.

Nói về kinh nghiệm phát triển đảng viên ở địa phương mình, đồng chí Vàng A Dờ - Bí thư Đảng ủy xã cho biết: "Để nâng cao sức chiến đấu cho Đảng, những năm gần đây, Đảng bộ xã đã chú trọng bồi dưỡng, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn cho đối tượng là cán bộ trẻ, sinh viên mới ra trường để họ hiểu về Đảng, vì đây chính là lực lượng nòng cốt, kế cận để thực hiện tốt việc xây dựng Đảng vững mạnh, giữ vững an ninh chính trị và phát triển kinh tế, xã hội địa phương”.
 
Nhờ chú trọng phát triển đảng viên, đội ngũ đảng viên trong xã đều là những tấm gương tiêu biểu đi đầu trong lao động, sản xuất, góp phần giúp Đảng bộ Dế Xu Phình thực hiện thành công sản xuất 2 vụ lúa nước, 2 vụ ngô đồi/năm, không ngừng nâng cao đời sống nhân dân.

Cũng là cơ sở Đảng làm tốt việc phát triển đảng viên, những năm qua, Đảng bộ xã Nậm Khắt tập trung vào đào tạo nguồn cán bộ, bồi dưỡng, kết nạp đảng viên mới. Năm 2017, Đảng bộ xã Nậm Khắt kết nạp 13 đảng viên mới, vượt 3 chỉ tiêu so với kế hoạch đề ra, nâng số đảng viên toàn Đảng bộ lên 148 người và phần lớn là đảng viên trẻ, nhiệt huyết với công tác Đảng.
 
Hàng năm, Đảng bộ xã Nậm Khắt đều xây dựng nghị quyết chuyên đề về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục pháp luật đến với cán bộ, đảng viên; vận động nhân dân chủ động đưa sản xuất vụ đông xuân trở thành vụ chính để nâng cao đời sống; chỉ đạo các chi bộ vận động đảng viên đi đầu trong thâm canh tăng vụ để nhân dân học tập và làm  theo. Cụ thể, vụ đông xuân 2017 - 2018, xã đã tích cực gieo trồng 50 ha cải dầu, 8 ha khoai tây và 70 ha lúa nước.
 
Đồng chí Chang Thế Sửu - Bí thư Đảng ủy xã Nậm Khắt trao đổi: "Là địa phương trình độ, nhận thức của người dân còn nhiều hạn chế, nên hầu hết đảng viên là những thủ lĩnh gương mẫu, đi đầu tuyên truyền, vận động nhân dân phát triển kinh tế, phòng chống tệ nạn xã hội, chống tái trồng cây thuốc phiện, thực hiện kế hoạch hóa gia đình, bảo vệ, phát triển rừng, giữ gìn vệ sinh môi trường, đưa trẻ ra lớp đúng độ tuổi...”.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã đưa ra chỉ tiêu mỗi một năm kết nạp từ 150 đảng viên mới trở lên. Sau hơn 2 năm thực hiện, đến nay đều đạt kế hoạch đề ra. 

Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, Đảng bộ huyện tiếp tục thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên, đặc biệt là chú trọng đổi mới phương thức đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ, góp phần xây dựng Đảng bộ huyện vững mạnh.

Sùng A Hồng

  •  
Các tin khác

Những suy nghĩ, nhìn nhận lệch lạc là một biểu hiện của sự "tự chuyển hóa” trong anh cũng như trong một bộ phận cán bộ, đảng viên hiện nay - một "căn bệnh” mà Đảng ta đã chỉ ra và đang quyết liệt ngăn chặn.

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), ngành giáo dục- đào tạo thị xã Nghĩa Lộ đã tạo sự chuyển biến đã khá rõ nét ở cả 3 cấp học phôt thông.

   Đồng chí Chu Đình Ngữ - Bí thư Huyện ủy Văn Chấn cho biết: xác định rõ vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác cán bộ và bám sát yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, Văn Chấn đã xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, chuẩn bị tốt công tác nhân sự cho nhiệm kỳ tới.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính.

Đã có 60/63 địa phương, 48/70 cơ quan, đơn vị hoàn thành kiểm điểm tập thể, cá nhân năm 2018.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục