Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát

  • Cập nhật: Thứ hai, 5/11/2018 | 7:49:43 AM

YBĐT - Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 153 tổ chức Đảng cấp dưới. 


Xác định tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), ngay sau Đại hội, Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh (viết tắt là Đảng bộ Khối) đã ban hành quy chế làm việc của UBKT Đảng ủy và kịp thời sửa đổi, bổ sung phù hợp với Quy định 30-QĐ/TW và điều kiện thực tiễn; ban hành quy định về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Đảng ủy Khối quản lý.

Đồng thời chỉ đạo cấp ủy, UBKT cơ sở xây dựng và sửa đổi bổ sung quy chế làm việc, xây dựng chương trình KTGS của cấp mình. UBKT Đảng ủy Khối đã chỉ đạo UBKT đảng ủy cơ sở xây dựng kế hoạch và tập trung thực hiện tốt việc tự KTGS thường xuyên tổ chức đảng cấp dưới trong việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, kết luận của cấp ủy cấp trên; việc thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy, chi bộ; giám sát đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ đảng viên; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; thực hiện Quy định số 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị về việc đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 

Qua đó, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, cấp ủy các cấp trong Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 153 tổ chức Đảng cấp dưới. Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 12 tổ chức đảng; cấp ủy cơ sở kiểm tra 141 tổ chức Đảng. 

Nội dung kiểm tra việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) gắn với Chỉ thị số 05 - CT/TW; việc thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ; chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước. 

Qua kiểm tra, các tổ chức cơ sở Đảng cơ bản thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra, tuy nhiên vẫn còn có những hạn chế khuyết điểm đã được cấp ủy các cấp phát hiện và đề nghị tổ chức đảng xây dựng kế hoạch khắc phục. 

Đảng ủy Khối tiến hành kiểm tra 162 đảng viên (89 cấp ủy viên). Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối kiểm tra 89 đảng viên; cấp ủy cơ sở kiểm tra 73 đảng viên. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống; việc chấp hành quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. 

Qua kiểm tra, các đồng chí đảng viên đã thực hiện tốt các nội dung được kiểm tra. Cấp ủy các cấp trong Đảng bộ Khối đã tiến hành giám sát 57 tổ chức đảng và 186 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Khối giám sát 12 tổ chức đảng và 82 đảng viên; cấp ủy cơ sở giám sát 45 tổ chức đảng và 104 đảng viên. 

Nội dung giám sát chủ yếu tập trung vào việc chấp hành nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luật của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; thực hiện quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ, đoàn kết nội bộ.

Qua giám sát, 100% tổ chức Đảng và đảng viên được giám sát thực hiện tốt nội dung giám sát. Các cuộc KTGS từng bước thực hiện đảm bảo nguyên tắc, trình tự, thủ tục theo quy định, qua KTGS đã đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, vi phạm của tổ chức đảng và đảng viên, tích cực theo dõi, đôn đốc, giám sát thực hiện các kết luận sau kiểm tra. 

Việc xem xét thi hành kỷ luật đảng viên đảm bảo nguyên tắc, thủ tục, thẩm quyền. Giải quyết kịp thời, dứt điểm tố cáo đối với đảng viên, tổ chức đảng. 

Qua đó, kịp thời cảnh báo, ngăn ngừa các vi phạm, giúp đảng viên, tổ chức đảng nhận rõ khuyết điểm, vi phạm và có biện pháp khắc phục những hạn chế, khuyết điểm. 

Bên cạnh đó, công tác KTGS vẫn còn một số hạn chế: một số cấp ủy cơ sở chưa chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ KTGS của Đảng, còn giao cho một đồng chí cấp ủy hoặc đồng một đồng chí ủy viên UBKT phụ trách làm thay nhiệm vụ của cấp ủy nên việc xây dựng một số nội dung trong quy chế làm việc của cấp ủy, UBKT và chương trình KTGS chưa đúng với quy định của Đảng, nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Còn có cấp ủy cơ sở chưa thực hiện chương trình KTGS đề ra. 

Đánh giá giữa nhiệm kỳ chưa hoàn thành chỉ tiêu kiểm tra đối với đảng viên. Thực tế, số đảng viên được kiểm tra hàng năm đạt 12%, nhưng chỉ tiêu đề ra hàng năm là 20 - 25% đảng viên được KTGS.

Thời gian tới, UBKT các cấp của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh tiếp tục làm tốt công tác tham mưu, giúp ban Thường vụ cấp ủy cấp mình thực hiện tốt kế hoạch KTGS sát năm 2018; triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp ủy, UBKT cấp trên về KTGS và thi hành kỷ luật đảng; thực hiện các quy định về giám sát đảng viên; tăng cường thực hiện tự KTGS thường xuyên đối với tổ chức đảng trong thực hiện quy chế làm việc, việc thực hiện nhiệm vụ đảng viên và việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống đối với đảng viên.

Anh Dũng

  •  
Các tin khác
Thí sinh Chi bộ Phòng giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Văn Yên tìm hiểu tài liệu chuẩn bị tham gia Hội thi.

Hội thi Bí thư chi bộ giỏi huyện Văn Yên năm 2019 sẽ diễn ra trong ngày 15 và 16/4/2019. Từ tháng 3/2019, Đảng bộ Cơ quan chính quyền huyện Văn Yên đã triển khai, quán triệt đến 100% chi đảng bộ trực thuộc, thành lập Ban Tổ chức, Ban Giám khảo, Tổ Thư ký và ban hành các văn bản chỉ đạo tổ chức Hội thi.

Với 59 tổ chức cơ sở Đảng, trong đó có 34 đảng bộ, 25 chi bộ cơ sở và 207 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở, để xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ chính trị được giao, công tác kiểm tra, giám sát đã được Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh quan tâm triển khai, chỉ đạo thực hiện.

Đồng chí Trần Huy Tuấn - Bí thư Huyện ủy Văn Yên (thứ 2 bên phải) kiểm tra xây dựng đường giao thông nông thôn đặc thù ở xã Lang Thíp.

Năm 2017 - 2018, Đảng bộ huyện tập trung vào 6 nội dung đột phá, 21 nhiệm vụ trọng tâm và 12 nhiệm vụ cấp bách cần làm ngay trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Kết thúc năm 2018, Đảng bộ đã thực hiện xong 33 nội dung.

Lãnh đạo huyện Trạm Tấu trao đổi về công tác cán bộ với lãnh đạo xã Bản Mù.

Đơn cử như thực hiện nghiêm túc việc đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trẻ, lựa chọn bầu vào những vị trí chủ chốt, tạo ra những thay đổi quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. 

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục