Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở
Cập nhật: Thứ sáu, 21/10/2011 | 9:06:12 AM Google Twitter
YBĐT - Ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Yên Bái đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.
Công nhân Công ty Điện lực Yên Bái tu sửa, bảo dưỡng lưới điện. (Ảnh: Hà Linh)

Đồng chí Nguyễn Thị Hạnh - Phó bí thư Chi bộ Công ty cổ phần Xây dựng Cầu Yên Bái cho biết: "Những năm qua, đơn vị đã tổ chức cho người lao động ký thỏa ước lao động tập thể; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn làm nòng cốt trong thực hiện quy chế dân chủ; ký cam kết kiểm tra, giám sát thực hiện thỏa ước lao động tập thể, hợp đồng lao động; công khai kế hoạch sản xuất, kinh doanh, xây dựng định mức khoán tiền lương, tiền công, phân phối lợi nhuận, lập và sử dụng quỹ phúc lợi. Do vậy, trong thời gian qua, doanh nghiệp không có đơn thư khiếu nại của cán bộ, công nhân viên chức và người lao động về chính sách, chế độ và nhiều năm liền, Chi bộ đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh".

Đối với Đảng bộ Viễn thông Yên Bái, đồng chí Sa Hải Thoại - Giám đốc Công ty, Bí thư Đảng ủy cho biết: "Hàng quý, Ban Thường vụ Đảng ủy, lãnh đạo chuyên môn, công đoàn và đoàn công tác đều trực tiếp tới các cơ sở sản xuất, gặp gỡ cán bộ, công nhân viên chức, người lao động để nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động để giải quyết kịp thời. Qua đó, vai trò của cấp ủy, lãnh đạo cơ quan trong xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ được khẳng định, phát huy quyền làm chủ của người lao động".

Đối với Đảng bộ Công ty Điện lực Yên Bái, doanh nghiệp đã ban hành và đang thực hiện 29 quy chế, quy định về các mặt như: tổ chức cán bộ, thi đua, đào tạo, lao động - tiền lương, văn hóa doanh nghiệp, phòng chống tham nhũng và lãng phí, công tác kỹ thuật, kinh doanh, điện năng... nên phát huy tốt quyền làm chủ của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Cấp ủy Đảng, lãnh đạo doanh nghiệp trong khối đã thực hiện khá tốt việc quán triệt Chỉ thị 30-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 07, 08 của Chính phủ, các văn bản của tỉnh và cấp ủy cấp trên về xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Nhờ đó đã nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động về dân chủ và thực hành dân chủ. Người lao động đã được tham gia bàn bạc, xây dựng chỉ tiêu, kế hoạch, quy chế, quy định và cùng chia sẻ, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy doanh nghiệp đổi mới hoạt động.

Cán bộ, công nhân viên chức, người lao động thi đua lao động, sản xuất, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao. Thực hiện quy chế dân chủ đã động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức, người lao động trực tiếp tham gia góp ý xây dựng Đảng và với cán bộ, đảng viên về phong cách lãnh đạo, lề lối làm việc, đạo đức lối sống. Việc mở rộng và phát huy dân chủ trong sinh hoạt Đảng, công tác tổ chức cán bộ và trong quản lý, điều hành sản xuất, kinh doanh... đã được thực hiện tốt hơn, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có năng lực, phẩm chất và nâng cao vai trò, vị trí của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp.

Bên cạnh đó vẫn còn một số cấp ủy Đảng chưa quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ; công tác tuyên truyền còn hạn chế, chưa tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm thực hiện quy chế dân chủ trong mỗi cán bộ, đảng viên và người lao động. Ban chỉ đạo ở một số doanh nghiệp chậm được kiện toàn; nhiều ban chỉ đạo chưa xây dựng được chương trình, kế hoạch công tác cụ thể, hoạt động không thường xuyên, các thành viên phải kiêm nhiệm nhiều việc nên hiệu quả đạt thấp. Việc tổ chức hội nghị công nhân viên chức, hội nghị người lao động ở một số doanh nghiệp chưa đúng quy trình.

Các nội dung, hình thức công khai cho người lao động ở một số đơn vị mang tính hình thức, thực hiện không đầy đủ, chưa kịp thời làm nảy sinh những thắc mắc, khiếu nại không đáng có, thậm chí dẫn đến bức xúc, mất đoàn kết nội bộ. Nguyên nhân trước hết do nhận thức của một số cấp ủy, người đứng đầu doanh nghiệp về quy chế dân chủ ở cơ sở chưa đầy đủ, sâu sắc.

Việc cụ thể hóa quy chế dân chủ ở một số doanh nghiệp còn lúng túng; sự phối hợp giữa cấp ủy, lãnh đạo doanh nghiệp và các tổ chức đoàn thể thiếu chặt chẽ. Một số công đoàn cơ sở chưa thực hiện hết chức năng tuyên truyền thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và giám sát các hoạt động của doanh nghiệp nên kết quả còn hạn chế. Một bộ phận không nhỏ người lao động thờ ơ, không tích cực thực hiện quy chế dân chủ và không phát huy quyền làm chủ của mình.

Để thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, cần phổ biến sâu rộng các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước có liên quan tới người lao động và gắn với thực hiện cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", các phong trào thi đua yêu nước; tăng cường vai trò tham mưu của các cấp công đoàn với cấp ủy Đảng và phối hợp với chính quyền đồng cấp để chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và tổ chức hội nghị người lao động; tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện dân chủ đối với loại hình doanh nghiệp cổ phần, trách nhiệm hữu hạn.

Phát huy vai trò của các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, vận động người lao động; làm tốt vai trò kiểm tra, giám sát quá trình tổ chức thực hiện dân chủ, xem đây là tiêu chí để đánh giá chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đoàn thể trong sạch, vững mạnh. Đồng thời xác định trách nhiệm của người đứng đầu các doanh nghiệp trong việc thực hiện quy chế dân chủ; xây dựng quy chế phối hợp công tác giữa giám đốc các doanh nghiệp với tổ chức công đoàn, bảo đảm quy chế dân chủ được triển khai thực hiện nghiêm túc.

Nguyễn Đức Phương

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group