Quảng cáo   Nỗ lực xây dựng nông thôn mới   Yên Bái - Tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư   Ô tô - xe máy
                                                              Nói không với "thực phẩm bẩn"
                                                                                                                                           Chuyện bốn phương
                                                                                                  Khách sạn nhà nghỉ   Các tuyến xe Yên Bái   Ẩm thực - Nhà hàng   Du lịch - Lễ hội
                                                                                                              Làm đẹp
Xây dựng Đảng
Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn
Cập nhật: Thứ tư, 29/5/2013 | 8:49:28 AM Google Twitter
YBĐT - Để góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời tiếp tục cũng cố và nâng cao năng lực và sức chiến đấu một cách toàn diện các tổ chức cơ sở Đảng, Đề tài "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn ở huyện Lục Yên trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)" do đồng chí Tạ Văn Long - nguyên Bí thư Huyện ủy Lục Yên làm chủ nhiệm Đề tài đã phản ánh đúng thực trạng, đề ra những giải pháp có tính khả thi, được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.
Lãnh đạo huyện Lục Yên khen thưởng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thời gian qua.

Nhận thức được vai trò, vị trí quan trọng của chi bộ thôn, nhiều năm qua, Đảng bộ huyện Lục Yên đã kịp thời triển khai Nghị quyết Trung ương 3 (khoá VIII) về "Một số nhiệm vụ đổi mới và chỉnh đốn Đảng", Nghị quyết Trung ương 6 (lần 2) (khoá VIII) về "Một số vấn đề cơ bản và cấp bách trong công tác xây dựng Đảng hiện nay", Nghị quyết 22 (khoá X) về nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XVI, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Lục Yên lần thứ XIX… sát với thực tiễn địa phương. Do vậy, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở Lục Yên tiếp tục được củng cố và tăng cường. Tỷ lệ các tổ chức cơ sở Đảng trong sạch vững mạnh tăng lên hàng năm, các mục tiêu kinh tế - xã hội được thực hiện thắng lợi…

Tuy nhiên, cùng với những thành tích đạt được trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ, một số tổ chức cơ sở Đảng còn bộc lộ những hạn chế, như: năng lực một số chi bộ thôn chưa ngang tầm với nhiệm vụ mới, tình trạng thiếu hợp tác trong cấp ủy vẫn xảy ra, chế độ sinh hoạt, tinh thần phê và tự phê chưa được duy trì nghiêm túc, nguyên tắc tập trung dân chủ chưa được tôn trọng, đảng viên vi phạm điều lệ và pháp luật chưa được phát hiện và xử lý kịp thời...

Để góp phần khắc phục những hạn chế, yếu kém, đồng thời tiếp tục cũng cố và nâng cao năng lực và sức chiến đấu một cách toàn diện các tổ chức cơ sở Đảng, Đề tài "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn ở huyện Lục Yên trong giai đoạn hiện nay (2010-2015)" do đồng chí Tạ Văn Long - nguyên Bí thư Huyện ủy Lục Yên làm chủ nhiệm Đề tài đã phản ánh đúng thực trạng, đề ra những giải pháp có tính khả thi, được Hội đồng khoa học tỉnh nghiệm thu, xếp loại xuất sắc.

Đề tài đã tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập, tổng hợp thông tin tại 298 thôn, bản và 24 xã, thị trấn thông qua ban chi ủy chi bộ thôn, trưởng thôn, tổ  nhân dân, các chi hội trưởng, đoàn thể quần chúng, cán bộ, công chức, hiệu trưởng các trường học trên địa bàn toàn huyện; về công tác xây dựng, củng cố và hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng, giai đoạn 2007 - 2010.

Kết quả Đề tài cho thấy, 70% đối tượng được điều tra đã nhận thức đúng, đầy đủ về các nội dung trong công tác xây dựng Đảng và nhiệm vụ chính trị của địa phương, đồng thời cũng phản ánh khá đầy đủ thực trạng, tình hình, đặc điểm, địa hình, những vấn đề tồn tại trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, năng lực của các tổ chức cơ sở Đảng, từ đó đề ra những giải pháp nhằm tiếp tục nâng cao năng lực và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng.

Cụ thể: phải có quy định cụ thể về chức năng, nhiệm vụ của chi bộ thôn, xây dựng những tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn.

Trên cơ sở đó, làm căn cứ đánh giá thực trạng kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân, từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm, và đề ra những giải pháp khắc phục. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng cần được quan tâm thường xuyên, đúng mức, nhằm nâng cao nhận thức về Đảng của cán bộ, đảng viên, quần chúng, nhất là cấp ủy, đặc biệt là tăng cường tổ chức cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh".

Nguyên tắc tập trung dân chủ phải được quán triệt và thực hiện nghiêm túc, nhất là phải phát huy tinh thần phê và tự phê bình trên tinh thần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân. Cùng với đó, cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, tranh thủ sự lãnh đạo của cấp ủy cấp trên...

Kết quả của đề tài này không chỉ phản ánh thực trạng, đề ra những giải pháp thực hiện nhằm nâng cao năng lực, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng ở nông thôn Lục Yên mà còn là căn cứ, bổ sung vào bộ tài liệu cho các ban xây dựng Đảng, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị của huyện mở các lớp đào tạo bí thư chi bộ thôn. Đề tài còn đóng góp với Trung ương, tỉnh một số vấn đề có tính lý luận, thực tiễn hoạt động của các tổ chức cơ sở Đảng tại vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa.

Công tác xây dựng Đảng là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt từ ngày thành lập Đảng đến nay được thể hiện qua báo cáo chính trị cũng như các nghị quyết của Trung ương. Đặc biệt, ngày 16/1/2012, thay mặt Ban chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TW-NQ- Hội nghị lần thứ 4, Ban chấp hành Trung ương (khóa XI) "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay".

Thiết nghĩ, kết quả của Đề tài "Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của chi bộ thôn ở huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái trong giai đoạn hiện nay ( 2010-2015)" ngày càng có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, cần được tiếp tục nhân rộng.

   Đoàn Quang Lân (Sở KH-CN)

Các tin khác
  
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục
 
BÀI NHIỀU NGƯỜI ĐỌC
TIN VIDEO
TIN MỚI
Quảng cáo
Mã vùng điện thoại
Mã vùng bưu chính
Số điện thoại đặc biệt
Trang chủ  |  Đặt báo Yên Bái làm trang chủ  |  Phiên bản cũ  |  Mail Báo Yên Bái  |  Bạn đọc gửi  |  RSS Feed  |  Về đầu trang
Built by ICT Group