Yên Bái phát triển nguồn nhân lực ngành y tế đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ: “Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”

  • Cập nhật: Thứ tư, 25/12/2019 | 8:22:17 AM

YênBái - Việc mở rộng các hình thức đào tạo, đào tạo mới, đào tạo lại, thực hiện dự án đào tạo cán bộ, luân chuyển cán bộ đã được ngành y tế Yên Bái căn cứ theo nhu cầu của các đơn vị cùng các dự án đào tạo, tham mưu và thực hiện chính sách thu hút bác sĩ và được sĩ đại hoc...

Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đón tiếp người dân đến khám bệnh.
Cán bộ Trung tâm Y tế huyện Mù Cang Chải đón tiếp người dân đến khám bệnh.

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn cho rằng "Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, vì vậy, trong thực hiện 3 khâu đột phá, 5 nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển, tỉnh Yên Bái đã đặc biệt quan tâm đến vấn đề nguồn nhân lực.

Cũng như các cấp, các ngành trong tỉnh, ngành y tế Yên Bái thời gian qua đã đặc biệt quan tâm tới công tác phát triển nguồn nhân lực trong ngành với quan điểm: Muốn chủ động phòng chống dịch bệnh, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh (KCB) thì trước tiên phải có đội ngũ cán bộ ngang tầm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ.

Tinh gọn bộ máy 

Thực hiện chủ trương xây dựng bộ máy theo hướng tinh gọn, tập trung phát triển nhân lực chất lượng cao, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu KCB của nhân dân, trong những năm qua, tổ chức bộ máy ngành y tế từ tỉnh đến cơ sở được kiện toàn sắp xếp theo hướng tinh gọn, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả, khắc phục tình trạng trùng lặp, chồng chéo về chức năng, nhiệm vụ. 

Đối với tuyến tỉnh đã hợp nhất 5 trung tâm; tuyến huyện, sáp nhập 8 trung tâm y tế tuyến huyện với 8 bệnh viện đa khoa tuyến huyện; sáp nhập 9 trung tâm dân số - kế hoạch hóa gia đình vào trung tâm y tế cấp huyện. 

Đối với các tổ chức bên trong các cơ quan, đơn vị trực thuộc và tuyến xã, Yên Bái đã thực hiện giải thể phòng truyền thông thuộc 9 trung tâm y tế huyện, 2 phòng chuyên môn thuộc các chi cục; sáp nhập 18 trạm y tế vào phòng khám đa khoa khu vực trên cùng địa bàn; giải thể 1 phòng khám đa khoa khu vực; giảm chức năng KCB ban đầu đối với 11 trạm y tế có cơ sở y tế đóng trên địa bàn. 

Qua sắp xếp, từ 43 đơn vị đầu mối trực thuộc giảm xuống còn lại 21 đầu mối, giảm 63 khoa, phòng và tương đương thuộc các đơn vị; giảm 343 biên chế, trong đó có 4 biên chế công chức và 339 biên chế sự nghiệp. 

Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái cho biết, được sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, có sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, trong đó có vai trò tham mưu, chủ động, sáng tạo và phối hợp thực hiện tốt của Sở Y tế với các ngành, huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; Ban Giám đốc Sở Y tế có sự thống nhất cao trong công tác chỉ đạo, điều hành các hoạt động của đơn vị.

Tập thể cán bộ, người lao động có tinh thần đoàn kết, trách nhiệm cao, không ngại khó, quyết tâm phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ đề ra nên quá trình thực hiện việc rà soát, sắp xếp tổ chức lại bộ máy, tinh giản biên chế của ngành đảm bảo dân chủ, khách quan, công khai, các chính sách được thực hiện đầy đủ, kịp thời đúng đối tượng; đồng thời đảm bảo được nhiệm vụ chuyên môn, không làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ quan, đơn vị. 

Việc sắp xếp tổ chức bộ máy của ngành y tế được thực hiện trên cơ sở rà soát kỹ chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, đảm bảo theo hướng tinh gọn, giảm đầu mối, khắc phục tình trạng trùng lắp chức năng nhiệm vụ, phù hợp với yêu cầu đổi mới tổ chức hoạt động của ngành trong giai đoạn hiện nay. Cán bộ Trạm Y tế phường Yên Thịnh, thành phố Yên Bái đón tiếp, làm thủ tục tiêm chủng cho trẻ em. 

Ông Cứ A Hồng - Giám đốc Trung tâm Y tế Mù Cang Chải cho biết: "Từ năm 2018, Trung tâm Y tế Mù Cang Chải đã thực hiện chia tách, sáp nhập các khoa phòng theo Quyết định 813/QĐ-UBND ngày 30/5 của UBND tỉnh về sáp nhập Trung tâm Dân số/Kế hoạch hóa gia đình huyện vào Trung tâm Y tế, Quyết định 779/QĐ-SYT ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh về phê duyệt Đề án sắp xếp tổ chức tại phòng khám đa khoa khu vực và trạm y tế trên cùng địa bàn". 

"Sau sắp xếp lại, chất lượng KCB tăng lên rõ rệt, tinh thần, thái độ phục vụ, chăm sóc người bệnh ngày càng tốt hơn, các khoa lâm sàng hoạt động có hiệu quả, thu hút được bệnh nhân vào điều trị nội trú tại bệnh viện” - ông Hồng cho hay. 

Đến nay, hệ thống tổ chức bộ máy của ngành y tế được sắp xếp lại đúng theo Thông tư liên tịch số 51/2015/BYT-BNV ngày 11/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Nội vụ. Yên Bái là tỉnh đầu tiên trong toàn quốc thành lập trung tâm kiểm soát bệnh tật tuyến tỉnh và thực hiện việc sáp nhập Trung tâm Giám định y khoa, Phòng khám quản lý sức khỏe cán bộ vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực

Thực hiện Đề án Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngành y tế giai đoạn 2011 - 2019, ngành y tế đã có những thay đổi về cơ cấu cũng như trình độ của cán bộ y tế được nâng cao rõ rệt. Tổng số cán bộ toàn ngành y tế Yên Bái hiện nay là 3.141 cán bộ (tính đến 22/11/2019). Trong đó: 830 bác sĩ, đạt tỷ lệ 10,1 bác sĩ/1 vạn dân (28 bác sĩ chuyên khoa II; 26 thạc sĩ, 235 bác sĩ chuyên khoa I, 541 bác sĩ); 103 dược sĩ đại học, đạt tỷ lệ 1,25 dược sĩ đại học/1 vạn dân (1 chuyên khoa II, 15 chuyên khoa I, 2 thạc sĩ, 85 đại học); 695 điều dưỡng (9 chuyên khoa I, 219 đại học, 19 cao đẳng, 365 trung cấp, 49 sơ cấp); 1.513 y sĩ, kỹ thuật viên và các chuyên ngành khác; 146 xã có bác sĩ làm việc, đạt tỷ lệ 81,1%.  
Thực hiện Nghị quyết số 07/2016/NQ-HĐND ngày 22/4/2016 của HĐND tỉnh về việc ban hành một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 04/7/2016 ban hành Quy định một số chính sách phát triển nguồn nhân lực tỉnh Yên Bái, giai đoạn 2016 - 2020, bên cạnh việc tuyên truyền, phổ biến nghị quyết tới các đối tượng, đăng tải thông tin trên trang mạng của ngành và một số trường đại học y dược, tổ chức gặp mặt sinh viên tại các trường đại học y dược, sinh viên năm cuối về thực tập tốt nghiệp tại tỉnh Yên Bái, hàng năm, Sở Y tế đều có văn bản yêu cầu các đơn vị trong ngành xây dựng nhu cầu đào tạo. Trên cơ sở đó, ngành đã ban hành kế hoạch đào tạo của toàn ngành, trong đó chú trọng những chuyên ngành đang thiếu cán bộ và cần cán bộ có trình độ, năng lực cao. 

Qua đó, từ 2016 đến nay, đã có 287 cán bộ được hưởng chính sách thu hút và hỗ trợ đào tạo với tổng số tiền hơn 4,3 tỷ đồng được giải ngân. Các đối tượng được hưởng chủ yếu tập trung vào nhóm đối tượng được cử đi đào tạo sau đại học bao gồm bác sĩ chuyên khoa II, bác sĩ chuyên khoa I, thạc sĩ, điều dưỡng chuyên khoa I, đào tạo nâng cao từ 1 tháng trở lên và thu hút cán bộ có trình độ vào làm việc tại các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. 

Việc mở rộng các hình thức đào tạo, đào tạo mới, đào tạo lại, thực hiện dự án đào tạo cán bộ, luân chuyển cán bộ đã được ngành y tế Yên Bái căn cứ theo nhu cầu của các đơn vị. Ngành đã xây dựng kế hoạch đào tạo hàng năm một cách tổng thể để cử cán bộ đi đào tạo tại các trường đại học có uy tín, chất lượng. 

Hiện tại, ngành y tế đang triển khai các dự án đào tạo có hiệu quả, đó là Dự án Giáo dục và đào tạo nhân lực y tế phục vụ cải cách hệ thống y tế, Dự án "Hợp tác phát triển toàn diện về y tế giữa UBND tỉnh Yên Bái và Bệnh viện Bạch Mai; sự hỗ trợ về chuyên môn kỹ thuật của các bệnh viện đầu ngành tuyến Trung ương đối với các bệnh viện của tỉnh để phát triển các kỹ thuật mới, kỹ thuật cao và dự án Dự án "Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và đồng bằng sông Hồng"… đã từng bước nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân nhân. 

Đặc biệt, ngành y tế đã tham mưu cho tỉnh ban hành chính sách đối với sinh viên về công tác tại hai huyện vùng cao Trạm Tấu và Mù Cang Chải, ngoài được hưởng kinh phí thu hút theo quy định còn được hỗ trợ thêm một khoản kinh phí là 30 triệu đồng. 

Đến thời điểm hiện tại, ngành đã vận động, thu hút 4 bác sĩ và 2 dược sĩ về công tác tại hai huyện vùng cao. Bên cạnh đó, cán bộ trẻ về công tác tại hai huyện vùng cao nói trên còn được tạo điều kiện đi học sau đại học theo Đề án 585 của Bộ Y tế  "Thí điểm đưa bác sĩ trẻ tình nguyện về công tác tại miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. 

Hiện tại, Yên Bái đã cử 7 bác sĩ đi học chuyên khoa I theo hình thức cầm tay chỉ việc theo đề án của Bộ Y tế. Ngoài ra, ngành tiếp tục thực hiện chính sách luân phiên bác sĩ từ huyện xuống xã tại 2 huyện này. Trung bình hàng năm có 10 bác sĩ được luân phiên xuống trạm y tế xã 2 ngày/tuần góp phần nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ y tế, bảo đảm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân ngay tại cơ sở.

Chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh đến nay đã cơ bản tháo gỡ được tình trạng thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học. Để không ngừng nâng cao chất lượng công tác nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, ngành y tế Yên Bái rất cần tỉnh tiếp tục ban hành chính sách thu hút, khuyến khích đào tạo nâng cao đối với cán bộ ngành y tế. 

Có những chính sách đãi ngộ phù hợp để phát triển các chuyên gia đầu ngành, thu hút nhân lực bền vững tại các vùng khó khăn, tại trạm y tế xã; tạo điều kiện thuận lợi để ngành y tế phát triển quan hệ hợp tác trong và ngoài nước, hợp tác với các bệnh viện Trung ương để có thể cử cán bộ tham gia những dự án phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

Thạc sĩ Lê Thị Hồng Vân - Phó Giám đốc Sở Y tế Yên Bái: "Trong thời gian qua, ngành y tế Yên Bái đã triển khai có hiệu quả chính sách thu hút và phát triển nguồn nhân lực y tế của tỉnh, đến nay cơ bản đã tháo gỡ được tình trạng thiếu bác sĩ, dược sĩ đại học. Tuy tỷ lệ bác sĩ cao nhưng chất lượng còn hạn chế, tỷ lệ bác sĩ chưa được đào tạo sau đại học chiếm 66,1%; thiếu cán bộ chuyên môn kỹ thuật sâu, các chuyên khoa đầu ngành. Về cơ cấu cán bộ cũng đang có sự chênh lệnh, mất cân đối, đặc biệt là thiếu điều dưỡng. Số cán bộ là người dân tộc, người địa phương còn rất thấp, cán bộ vùng thấp lên công tác vùng cao chưa yên tâm”.

Ông Đặng Đình Thắng - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ: "Mặc dù đạt được những kết quả đáng mừng trong công tác KCB, xây dựng đội ngũ cán bộ có trình độ chuyên môn cao nhưng hiện nay, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ vẫn thiếu nhân lực theo chỉ tiêu giường bệnh trong điều kiện bệnh viện thường xuyên quá tải, thiếu bác sĩ có trình độ chuyên khoa sâu. Bệnh viện vừa phải đảm bảo các hoạt động chuyên môn vừa không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thông qua các hoạt động đào tạo liên tục. Cơ cấu nhân lực chưa cân đối giữa tỷ lệ bác sĩ và điều dưỡng. Điều kiện học tập cũng như cập nhật kiến thức, những tiến bộ về khoa học kỹ thuật chuyên ngành của cán bộ bệnh viện còn nhiều khó khăn, hạn chế”. 

Thành Trung

Tags Yên Bái ngành y tế nhân lực phòng chống dịch trung tâm y tế chăm sóc sức khỏe

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Là người có uy tín trong cộng đồng, ông Sổng A Di (giữa) luôn gương mẫu đi đầu trong việc chỉnh trang nhà cửa, thay đổi tập quán sinh hoạt.

Thôn nông thôn mới Khuôn Bổ hôm nay - 100% tuyến đường liên thôn, xóm được bê tông hóa;100% vách, sân nhà được cứng hóa; chuồng trại chăn nuôi di chuyển xa khu vực nhà ở; thu nhập bình quân đầu người đạt 30 triệu đồng/năm. Đặc biệt, thôn có tới gần 100% đồng bào dân tộc Mông sinh sống nhưng Khuôn Bổ không có tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.

Mô hình trồng sa nhân dưới tán cây gáo vàng của anh Hờ A Sênh (đứng giữa) bước đầu mang lại hiệu quả kinh tế.

Khuôn Bổ hiện có 80% số hộ kinh tế khá, nhiều hộ làm kinh tế giỏi thu nhập từ 60 - 100 triệu đồng/năm. Tiêu biểu phải kể đến ông Sổng A Song với mô hình rèn nông cụ; chị Giàng Thị Cu với mô hình trồng 2 ha tre măng Bát độ, 1 ha quế, nuôi 500 con gà đen; Trưởng thôn Sổng A Dũng trồng 4 ha tre măng Bát độ, 1 ha quế và ươm giống cây khôi tím...

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà (thứ 3, trái sang) trao đổi với các học viên tham gia Đề án 11 của Tỉnh ủy.

Để phát triển nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp hóa, hiện đại hóa của tỉnh cần có sự thay đổi căn bản về chất lượng đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới, sáng tạo trong tư duy.

Khu nhà kính trồng dưa lê Hàn Quốc.

Một đôi loa thùng được treo trên cao trong nhà kính! Bản nhạc không lời tựa như một vòng tay nõn nà ôm ấp cả vườn dưa bằng một sự quyến rũ ngọt ngào. Trang trại có những quả dưa lê biết "nghe" nhạc cổ điển đang hiện hữu ở thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục