Vùng đồng bào dân tộc thiểu số huyện Yên Bình: Đổi thay nhờ “135”

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/4/2020 | 8:15:28 AM

YênBái -

Cán bộ y tế xã Phúc An kiểm tra số thuốc thiết yếu của Trạm Y tế xã.
Cán bộ y tế xã Phúc An kiểm tra số thuốc thiết yếu của Trạm Y tế xã.

Chương trình 135 là chính sách lớn của Đảng, Nhà nước đầu tư cho vùng dân tộc miền núi đặc biệt khó khăn (ĐBKK), thông qua các chính sách hỗ trợ chương trình xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu theo hướng kiên cố hóa, với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”.

Thời gian qua, thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Chương trình 135, trên địa bàn huyện Yên Bình, nhiều công trình đã được đưa vào sử dụng, các hộ gia đình nghèo được hỗ trợ giống cây trồng, vật nuôi, vật tư sản xuất để nông dân có nguồn lực đầu tư ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Chăm lo an sinh xã hội, nhằm từng bước thay đổi tập quán canh tác lạc hậu, góp phần tích cực vào việc xóa đói, giảm nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS)... 

Hầu hết đồng bào các xã ĐBKK được hưởng lợi từ nguồn đầu tư của Nhà nước đã có thay đổi nhận thức về trách nhiệm đóng góp công sức vào xây dựng và quản lý, khai thác các công trình đạt hiệu quả cao hơn. Nhờ vậy, đời sống của đồng bào các DTTS trên địa bàn huyện Yên Bình ngày càng được cải thiện, bộ mặt nông thôn vùng đồng bào DTTS đang thay đổi từng ngày. 

Trong 5 năm gần đây, các xã ĐBKK trên địa bàn huyện Yên Bình đã đầu tư xây dựng 38,7 km đường giao thông, 3 cầu qua đường, 10 nhà văn hóa, 4 công trình trường học..., tỷ lệ hộ nghèo tại các xã, thôn ĐBKK bình quân giảm 3,5%/năm trở lên theo chuẩn nghèo giai đoạn 2019 - 2020, thu nhập bình quân đầu người đạt trên 25 triệu đồng/năm; trên 40% số xã, thôn ĐBKK đạt tiêu chí nông thôn mới về giao thông; tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề từ trình độ sơ cấp trở lên đến nay đạt trên 30%, tập trung ở đối tượng thanh niên và đào tạo các nghề phi nông nghiệp; từ 50% số xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế… 

Được quan tâm với các chính sách, đãi ngộ tốt, đồng bào các DTTS Yên Bình phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, có tinh thần đoàn kết với cộng đồng, cùng chung tay, ra sức xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương ngày một phát triển.

Có được hiệu quả trong thực hiện Chương trình 135 là do Yên Bình đã thực hiện nghiêm các nguyên tắc như: về phân bổ vốn; dân chủ công khai và sự tham gia của cộng đồng; xã có công trình, dân có việc làm và tăng thu nhập; quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng... 

Với nguyên tắc xã có công trình, dân có việc làm và tăng thu nhập, trong những năm qua, UBND huyện đã quán triệt với các đơn vị thi công khi thi công công trình tại địa phương những công việc có tính chất đơn giản như: đào đắp đất, trộn, đổ bê tông hay khuân vác vật tư, vật liệu các đơn vị thi công đều thuê nhân công tại địa phương, không đưa nhân công từ nơi khác đến. 

Đến nay, các xã đều có nhóm thợ nề, thợ mộc tại xã, nên việc thi công các công trình xây dựng, giao thông, thủy lợi cũng như công trình khác nhân dân địa phương có thể đảm nhiệm được, các đơn vị thi công thực hiện đúng chỉ đạo của huyện. 

Cùng với đó, các xã, các thôn đều thành lập ban quản lý giám sát cấp xã, giám sát cộng đồng thôn và xây dựng kế hoạch giám sát cho từng công trình, từng nội dung hỗ trợ đạt yêu cầu. Về cơ chế quản lý, khai thác công trình sau khi hoàn thành đưa vào sử dụng, sau khi công trình được cấp có thẩm quyền quyết định công trình đủ điều kiện nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng, huyện giao cho các xã trực tiếp nhận và duy tu bảo dưỡng theo đúng trình tự xây dựng cơ bản, các xã giao cho các thôn có công trình trực tiếp quản lý, vì vậy, các công trình đã phát huy được hiệu quả sử dụng, đảm bảo phục vụ có hiệu quả đời sống và phát triển sản xuất của người dân. 

Bà Hồ Thị Thu - Trưởng phòng Dân tộc huyện Yên Bình cho biết: "Từ những hoạt động cung cấp thông tin mọi người dân vùng ĐBKK của huyện hiểu rõ về từng chính sách đầu tư hỗ trợ từ khâu lựa chọn đối tượng định mức, địa bàn và nội dung hỗ trợ, chính vì vậy mà trong những năm qua, thực hiện chính sách hỗ trợ được nhân dân đồng tình ủng hộ, không có thắc mắc kiến nghị, chương trình đạt hiệu quả cao”.

Qua 3 giai đoạn thực hiện Chương trình 135, trình độ cán bộ cũng như người dân thuộc các xã ĐBKK được nâng lên, tăng khả năng tiếp thu và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Các địa phương trên địa bàn Yên Bình đã rút ra được kinh nghiệm, để thực hiện Chương trình có hiệu quả phải tiến hành khảo sát, nắm chắc tình hình, xây dựng kế hoạch cần phải sát thực tế, xây dựng các công trình phải phù hợp với nguyện vọng, phong tục tập quán tốt đẹp của đông đảo quần chúng nhân dân, quá trình thực hiện phải tôn trọng nguyên tắc công khai, dân chủ…

Thành Trung

Tags Nông thôn dân tộc thiểu số huyện Yên Bình đổi thay chương trình 135

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Nhiều tuyến đường giao thông tại thôn, bản ở Mù Cang Chải đã được kiên cố hóa, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân.

Năm 2018, huyện Mù Cang Chải triển khai xây dựng điểm 26 thôn, bản nông thôn mới (NTM) với 15 tiêu chí tại 13 xã trên địa bàn. Việc xây dựng NTM tại các bản điểm được triển khai thực hiện phù hợp với điều kiện của mỗi xã, mỗi thôn bản và khả năng đóng góp của nhân dân, gắn xây dựng NTM với thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và quốc phòng - an ninh trên địa bàn xã cũng như tại thôn, bản.

Sau 10 năm triển khai xây dựng nông thôn mới, đến nay huyện Lục Yên đã có 5 thôn và 6 xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, các xã còn lại đều đạt từ 10 tiêu chí trở lên.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đến thời điểm này, huyện Lục Yên có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới bao gồm: Liễu Đô, Trúc Lâu, Mai Sơn, Vĩnh Lạc, Yên Thắng, Khai Trung.

Nhờ đầu tư chăm sóc hiệu quả, tổng thu nhập từ phát triển kinh tế rừng năm 2019 của xã Tân Đồng đạt 53 tỷ đồng.

Từ một xã vùng cao đầy khó khăn, Tân Đồng đã trở thành một trong những xã đầu tiên của huyện cán đích nông thôn mới (NTM) và đang quyết tâm xây dựng trở thành xã NTM kiểu mẫu vào năm 2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục