Trạm Tấu tích cực cải cách thủ tục hành chính

  • Cập nhật: Thứ sáu, 3/4/2020 | 11:05:06 AM

YênBái - Trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện 547 thủ tục hành chính (TTHC), trong đó: 410 TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; 137 TTHC được thực hiện tại cấp xã, thị trấn.

Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã được tập huấn bài bản.
Cán bộ được cử làm việc tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện đã được tập huấn bài bản.

Nhằm tạo điều kiện phục vụ người dân, cá nhân, tổ chức ngày một tốt hơn, UBND huyện Trạm Tấu đã thực hiện công bố TTHC kịp thời, đồng thời thường xuyên rà soát, đơn giản hóa TTHC; chỉ đạo tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị về công tác cải cách TTHC và nâng cao ý thức trách nhiệm của từng cán bộ làm công tác cải cách hành chính, cán bộ đầu mối thực hiện kiểm soát TTHC. 

Các TTHC được công bố công khai trên trang thông tin điện tử huyện và niêm yết tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện, cấp xã tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp trong việc tra cứu, thực hiện TTHC. Các đơn vị, địa phương đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng các quy trình ISO 9001:2015, sử dụng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong tiếp nhận, giải quyết hồ sơ và trả kết quả TTHC. 

Qua rà soát, TTHC trên địa bàn huyện hiện đang thực hiện là 547 thủ  tục, trong đó: 410 TTHC được đưa ra thực hiện tại Bộ phận Phục vụ hành chính công cấp huyện; 137 TTHC được thực hiện tại cấp xã, thị trấn. 

Từ ngày 15/12/2019 đến 15/3/2020, huyện tiếp nhận và xử lý 1.794 hồ sơ TTHC, trong đó xử lý và trả kết quả 1.790 hồ sơ, đều trước hạn và đúng hạn. 

UBND huyện cũng đã triển khai thực hiện việc niêm yết công khai địa chỉ tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về giải quyết TTHC nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch và gắn liền với trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị giải quyết TTHC. Đến trung tuần tháng 3, UBND huyện và các cơ quan chuyên môn chưa nhận được phản ánh nào của tổ chức, cá nhân về việc thực hiện TTHC. 

Thực hiện Công văn số 379/UBND-NPCP ngày 24/2/2020 của UBND tỉnh Yên Bái về việc tăng cường thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải cách TTHC, trong 3 tháng đầu năm, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, các cơ quan ngành dọc đóng trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn tổ chức rà soát toàn bộ các quy trình, TTHC liên quan đến người dân và doanh nghiệp để đánh giá chính xác, cụ thể, đề xuất phương án điều chỉnh, sửa đổi theo thẩm quyền các thủ tục, quy trình rườm rà, không phù hợp, ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc và môi trường đầu tư, kinh doanh của tỉnh Yên Bái nói chung, huyện Trạm Tấu nói riêng. 

Kết quả kiểm tra đối với 410 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện, các cơ quan chuyên môn cấp huyện và 137 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã đều đảm bảo, không gây phiền hà, rườm rà ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết công việc và môi trường đầu tư kinh doanh. 

Những nỗ lực này của Trạm Tấu đã góp phần đem lại hiệu lực, hiệu quả hoạt động quản lý hành chính Nhà nước, nâng cao chất lượng phục vụ dịch vụ công với các TTHC được giải quyết theo hướng gọn, đơn giản, dễ thực hiện, đảm bảo 3 giảm: giảm thủ tục, giảm thời gian và giảm chi phí, đồng thời kết hợp với thái độ phục vụ tận tình, ý thức trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức  đã tạo điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các cá nhân, tổ chức đến liên hệ làm việc, đem đến sự hài lòng cho người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. 

Thu Hạnh

Tags Trạm Tấu cải cách thủ tục hành chính

  •  
  •  
  • Twitter
Các tin khác
Cán bộ Bộ phận Phục vụ hành chính công xã Thịnh Hưng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Thời gian qua, xã Thịnh Hưng, huyện Yên Bình đã có nhiều giải pháp tích cực trong công tác cải cách hành chính (CCHC) và có nhiều bước tiến đáng ghi nhận, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân đến giao dịch và giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) nhanh gọn, mang lại sự hài lòng của nhân dân.

Người dân đến giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận Phục vụ hành chính công thành phố.

Năm 2019, với tổng điểm 92,9, thành phố Yên Bái trở thành địa phương dẫn đầu bảng xếp hạng chỉ số cải cách hành chính (CCHC) khối huyện, thị xã, thành phố, tăng 1 bậc so với năm 2018.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Yên Bái bàn giao sổ bảo hiểm xã hội cho người lao động.

Thời gian qua, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Yên Bái đã triển khai nhiều giải pháp, cắt giảm tối đa thủ tục hành chính (TTHC), thời gian, chi phí cho người dân và doanh nghiệp trong thực hiện các giao dịch về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT).

Công tác cải cách hành chính những năm qua đã được các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh thực hiện với nỗ lực quyết tâm cao đã thực sự hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục