Yên Bái thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích

  • Cập nhật: Thứ năm, 5/1/2023 | 5:17:56 PM

YênBái - Yên Bái thí điểm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh và tất cả các điểm bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên.

Việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.
Việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua bưu chính công ích tạo thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn.

Ngày 1/11/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái đã có Quyết định số 2012/QĐ-UBND về ban hành phương án thí điểm thực hiện cơ chế giao doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích đảm nhận việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các sở: Tư pháp, Nội vụ, Giao thông vận tải tỉnh Yên Bái.

Thực hiện Quyết định, tỉnh đã thí điểm thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính đối với 6 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của 3 sở nói trên tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III trên địa bàn tỉnh và tất cả các điểm bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ và huyện Văn Yên. 

Các thủ tục hành chính bao gồm: tặng thưởng bằng khen cấp Trung ương, cấp tỉnh; cấp phiếu lý lịch tư pháp cho công dân Việt Nam, người nước ngoài đang cư trú tại Việt Nam; đổi giấy phép lái xe; cấp phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; cấp phù hiệu xe ô tô kinh doanh vận tải. 

Các thủ tục này được thực hiện song song tại tất cả các điểm phục vụ bưu chính cấp I, cấp II, cấp III, điểm Bưu điện văn hóa xã tại địa bàn thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ, huyện Văn Yên và cả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh như hiện nay.

Đây là biện pháp tích cực góp phần thực hiện hiệu quả mục tiêu cải cách hành chính, đưa ra cách thức phục vụ thuận tiện, nhanh chóng nhất với phương châm đơn giản, công khai, minh bạch nhằm đáp ứng tốt hơn yêu cầu cung cấp dịch vụ hành chính công cho tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh.

Thanh Chi

Tags Yên Bái tiếp nhận trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính bưu chính công ích

Các tin khác
Công ty Điện lực Yên Bái áp dụng các ứng dụng khoa học và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh để nâng cao năng suất lao động, tăng tính minh bạch, chính xác trong mua bán điện.

Thời gian qua, Công ty Điện lực Yên Bái (PCYB) tích cực đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC), áp dụng công nghệ mới và công nghệ thông tin để từng bước nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng nhu cầu của khách hàng.

100% thủ tục hành chính được triển khai thực hiện tại 3 cấp chính quyền một cách công khai, minh bạch hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thời gian qua, hầu hết các cơ quan, đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch công tác hàng năm, kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở; ban hành, sửa đổi, bổ sung nhiều quy chế, quy định, tăng cường giáo dục đạo đức, trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CBCCVC, NLĐ).

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn.

Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Văn Chấn đã triển khai hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần để người dân không phải đi lại nhiều và có thể nhận hồ sơ tại nhà.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên.

Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), từng bước tạo chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và công tác hiện đại hóa hành chính, góp phần xây dựng nền “hành chính phục vụ”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục