Cuộc chiến” bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng tại Yên Bái - Bài cuối: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/7/2021 | 7:43:19 AM

YênBái - Xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghệ thông tin đòi hỏi cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng phải tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức để thiết lập và giành thế chủ động trên mặt trận thông tin- trao đổi của đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái.
Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh trao thưởng cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái.


Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng là nội dung cơ bản, hệ trọng, có ý nghĩa sống còn trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng của cả hệ thống chính trị, của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, trong đó có lực lượng Công an nhân dân. Trong thời đại bùng nổ thông tin như hiện nay, đấu tranh trên không gian mạng thực sự là "cuộc chiến” đòi hỏi sự đấu trí linh hoạt, tính khoa học, chính xác và luôn làm chủ công nghệ thông tin của lực lượng Công an nói chung, lực lượng an ninh nhân dân nói riêng mới có thể chiến đấu và chiến thắng "kẻ thù giấu mặt” luôn biến hóa muôn hình vạn trạng này. 
 
Nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân về chủ trương, quan điểm bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, củng cố và tăng cường niềm tin, giữ vững mối quan hệ máu thịt bền chặt giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước, với Công an nhân dân và Quân đội nhân dân, phóng viên (P.V) Báo Yên Bái đã có cuộc trao đổi với đồng chí Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh về nội dung này.

P.V: Xin đồng chí cho biết những kết quả nổi bật của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh thời gian qua trong tổ chức thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị (khóa XII) về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới?

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Xác định công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng trong giai đoạn hiện nay, nhằm làm thất bại âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, góp phần ngăn chặn những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố sự thống nhất tư tưởng trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội. 

Thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị và sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 35 Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền thực hiện Nghị quyết; xây dựng Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35; thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh, bộ phận tham mưu, giúp việc của Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh và hướng dẫn, đôn đốc kiện toàn Ban Chỉ đạo 35, bộ phận tham mưu, giúp việc ban chỉ đạo 35 cấp huyện. 

Công tác tuyên truyền, giáo dục cán bộ, đảng viên, nhân dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong sử dụng mạng xã hội và công tác phối hợp với các ngành chức năng, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong việc nắm bắt tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được tăng cường, chú trọng; công tác phối hợp lực lượng trong phát hiện, xử lý vụ việc thông tin sai trái, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội được triển khai sát sao, kịp thời. 

Bám sát tình hình trong nước, trong tỉnh, nhất là các sự kiện lớn như đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tình hình phức tạp của dịch bệnh covid…, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh Yên Bái đã chủ động chỉ đạo các đơn vị thành viên, phối hợp lực lượng xác định thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ: Tăng cường nắm bắt tình hình dư luận xã hội trên địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; vào cuộc nhanh nhạy, hiệu quả trong công tác đấu tranh, xử lý các trường hợp đăng tải thông tin sai lệch, thiếu kiểm chứng trên mạng xã hội. 

6 tháng đầu năm 2021, thành viên Công an tỉnh đã tổ chức răn đe, giáo dục với 15 đối tượng; xử lý 5 đối tượng có hành vi sử dụng mạng xã hội để cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật. Việc kết hợp thực hiện đồng thời hai nhiệm vụ mang lại nhiều kết quả đáng khích lệ cho hoạt động tuyên truyền, giáo dục và công tác đấu tranh, xử lý các trường hợp đăng tải. 

Điểm nổi bật, tháng 4/2021, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Đề án "Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch giai đoạn 2021- 2025” với hệ thống các mục tiêu, giải pháp cụ thể. 

Thực hiện có hiệu quả Đề án sẽ tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi những tác động tiêu cực của thông tin, quan điểm sai trái.Thừa ủy quyền, Đại tá Đặng Hồng Đức - Giám đốc Công an tỉnh trao Bằng khen của Bộ Công an cho tập thể Phòng An ninh chính trị nội bộ.  

P.V: Hiện nay, các phần tử phản động vẫn gia tăng hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, đồng chí có thể cho biết việc đầu tư phương tiện, công nghệ cho các lực lượng chuyên trách, đặc biệt là lực lượng an ninh mạng để thực hiện tốt công tác đấu tranh, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng?

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Nhằm ngăn chặn các phần tử phản động, chống phá Đảng, Nhà nước với nhiều thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, nhất là tuyên truyền phá hoại nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng. Ban Chỉ đạo 35 cấp tỉnh chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu, khai thác hiệu quả các phần mềm kiểm soát, phân loại thông tin trên mạng xã hội. 

Ứng dụng các giải pháp công nghệ truyền thông; đầu tư nâng cấp trang thiết bị kỹ thuật phục vụ lực lượng tham gia đấu tranh trên Internet, mạng xã hội; kịp thời bóc gỡ thông tin xấu độc không để cán bộ và nhân dân tiếp cận được với thông tin không tốt. 

Tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, làm cơ sở cho các lực lượng, nhất là lực lượng nòng cốt, chuyên sâu nâng cao kỹ năng đấu tranh trên mạng xã hội. Chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương trao đổi thông tin, kinh nghiệm hay, cách làm mới, hiệu quả trong đấu tranh chống luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng.

Bên cạnh đó, quan tâm triển khai sử dụng các phần mềm kỹ thuật như: Ứng dụng Mocha35, phần mềm tạo lập video clip, phần mềm quản lý các trang nhóm đấu tranh, xây dựng các chuyên trang chuyên mục về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái, thù địch. 

Đầu tư trang thiết bị như máy tính, điện thoại, sim, các công cụ, phần mềm hỗ trợ rà soát, phát hiện các thông tin xấu độc trên Internet, mạng xã hội. Tạo lập các trang fanpage, các tài khoản facebook, zalo để định hướng tuyên truyền, đấu tranh, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIX Đảng bộ tỉnh và nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

P.V: Trước sự "xâm nhập ồ ạt” của những "vi rút xấu độc” trên không gian mạng trong thời đại bùng nổ thông tin hiện nay, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã có những giải pháp gì để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và khả năng tự phòng chống cho cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân của tỉnh, thưa đồng chí?

Đồng chí Nguyễn Minh Tuấn: Để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, Ban Chỉ đạo 35 tỉnh đã lãnh đạo Ban Chỉ đạo 35 các cấp tập trung tổ chức thực hiện tốt những nội dung sau:

Một là, chủ động nhận diện, làm rõ các luận điệu xuyên tạc chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, vai trò lãnh đạo của Đảng trong tình hình hiện nay. Phải kết hợp và gắn kết chặt chẽ giữa "xây” và "chống”, trong đó xác định lấy yếu tố "xây” là cơ bản, "chống” phải quyết liệt, chặt chẽ, hiệu quả.

Các cấp ủy, chính quyền, ban ngành, đoàn thể chú trọng đẩy mạnh giáo dục cho cán bộ, đảng viên và tuyên truyền rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân về vị trí, tầm quan trọng và tính hai mặt của Internet để khai thác, nâng cao nhận thức và trách nhiệm sử dụng có hiệu quả mặt tích cực, đồng thời phòng ngừa, hạn chế mặt tiêu cực. 

Đặc biệt cần đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục về trách nhiệm người sử dụng mạng xã hội, nhất là Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội của Bộ Thông tin và Truyền thông với 10 điểm lưu ý dành cho cán bộ, công chức, viên chức khi sử dụng mạng xã hội.

Hai là, cùng với đấu tranh, cấp ủy, chỉ huy cơ quan, đơn vị phải nêu cao trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý tư tưởng, chủ động, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống để định hướng dư luận; bồi dưỡng, nâng cao khả năng tự phòng chống cho mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trước các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị. Mặt khác, đưa nhiều bài viết mang tính tích cực, gương người tốt, việc tốt, lấy nhân tố tích cực đẩy lùi nhân tố tiêu cực trong các thông tin trên mạng xã hội.

Ba là, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội cùng vào cuộc trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, hội viên, của nhân dân để phản ánh, kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong xã hội, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và toàn xã hội; cần thực hiện tốt hơn vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động, đoàn kết các giai cấp, dân tộc, tôn giáo.

Bốn là, để đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và nhân dân, gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần đẩy lùi sự suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống. 

Mỗi cán bộ, đảng viên phải có quan điểm, bản lĩnh, lập trường vững vàng, gắn bó mật thiết với nhân dân, phòng chống "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”, làm nòng cốt trong thực hiện và động viên nhân dân thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

P.V: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Thanh Hương - Huy Phương (thực hiện)

Các tin khác
Giáo dục chính trị tư tưởng cho đội ngũ ĐVTN và tập hợp lực lượng đấu tranh phản bác những quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng là nhiệm vụ quan trọng của các cấp bộ đoàn. Trong ảnh: Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Yên Bái tham gia hành trình về địa chỉ đỏ nơi thành lập Đội du kích Cổ Văn, xã Mường Lai, huyện Lục Yên.

Với quan điểm chủ động chiếm lĩnh trận địa thông tin là yếu tố then chốt để đấu tranh hiệu quả chống các thông tin xấu, độc, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Yên Bái đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn xây dựng, phát triển các kênh thông tin của Đoàn, đặc biệt là trên mạng xã hội và chủ động cung cấp các thông tin chính thống, tích cực đến ĐVTN song hành với các hoạt động phản biện, đấu tranh trực diện với thông tin xấu độc...

Gắn kết chặt chẽ yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch với hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, giáo dục cán bộ, đảng viên, học viên, sinh viên _Ảnh: Tư liệu

Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, nhất là công nghệ số phát triển mạnh mẽ, tạo đột phá trên nhiều lĩnh vực, tạo ra cả thời cơ và thách thức đối với mọi quốc gia, dân tộc. Trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) được xem là một trong những công nghệ cốt lõi của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0; nhiều quốc gia đã ghi nhận những ảnh hưởng to lớn của AI trong mọi mặt đời sống xã hội.

Các thành viên của Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Chấn tuyên truyền, vận động người dân ở thôn Làng Ca, xã Cát Thịnh cảnh giác, không theo tà đạo.

Ban Chỉ đạo 35 huyện Văn Chấn đã quan tâm đẩy mạnh nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng kết hợp với tuyên truyền, đấu tranh trên không gian mạng.

Lợi dụng mặt trái của mạng xã hội, các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị cố tình tán phát các thông tin xấu độc, không đúng sự thật lên không gian mạng, rồi tạo ra các bình luận nhằm lôi kéo, kích động cộng đồng mạng tham gia, thành lập các hội, nhóm tự phát để bàn tán, chỉ trích, xuyên tạc, bôi nhọ danh dự, uy tín người khác.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục