Chủ nhật, 31/5/2020 | 6:07:23 PM      English

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Quang cảnh buổi tọa đàm.
Thứ sáu, 29/5/2020 | 11:19:52 AM

YênBái - Sáng 29/5, Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh phối hợp với Hội Cựu chiến binh Khối tổ chức Tọa đàm “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Thứ năm, 28/5/2020 | 9:55:55 AM

Những biểu hiện của cái gọi là Cách mạng màu diễn ra ở các nước Đông Âu, Trung Đông và Bắc Phi cũng đã manh nha xuất hiện ở Việt Nam.

Kiểm tra phương tiện và người điều khiển phương tiện là việc hết sức bình thường.
Thứ tư, 27/5/2020 | 2:04:26 PM

YênBái - Nhâu nhâu kích động, chê bai, đả kích bất cứ việc gì chính phủ ta làm để chống phá - đó là thủ đoạn thâm độc của bọn phản động nhằm tạo ra tâm lý đối kháng giữa nhân dân với nhà nước.

Chủ nhật, 24/5/2020 | 8:26:32 AM

Trong lúc nhân dân ta tưng bừng kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, bạn bè quốc tế cũng gửi điện mừng chia vui về những thành tựu to lớn mà Việt Nam đã giành được dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đảng Cộng sản Việt Nam, thì sáng 19/5/2020 trên Facebook của Tien Dung Pham đã chia sẻ bài "Dân còn khổ lắm các quan ơi" của Trần Nguyên Vũ và Nguyễn Ngọc Bảo Chương.

Thứ hai, 18/5/2020 | 8:04:58 AM

YênBái - Các thế lực thù địch, bọn cơ hội chính trị và cả những kẻ tiêu cực, thích chọc phá luôn tìm đủ mọi cách để chống phá Đảng, Nhà nước và sự bình yên của đất nước ta nhằm thỏa mãn tâm địa đen tối.

Thứ tư, 13/5/2020 | 7:29:32 AM

YênBái - Mới đây, trên trang Facebock "góc nhìn báo chí - công dân" đăng bài của VOA tiếng việt nhan đề "Nhiều người nghi ngờ "các cụ" hiến tiền, vàng chống Covid".

Thứ tư, 6/5/2020 | 7:56:52 AM

Những người cố tình bóp méo, xuyên tạc ý nghĩa cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta chỉ là số ít, họ dùng phương pháp tư duy ngụy biện xảo trá, không phân biệt phải - trái, đúng - sai, chính nghĩa - phi nghĩa.

Thứ ba, 5/5/2020 | 9:36:40 AM

YênBái - Trong lúc nhân dân cả nước ta đang tưng bừng kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước thì ngày 1/5/2020, trên Facebook của LuongLoc đã chia sẻ bài viết của ThuyLe nhan đề: "Vì sao còn ăn mừng ngày 30/4 ?".

Thứ tư, 8/4/2020 | 8:07:50 AM

Trong bối cảnh hiện nay, mỗi cán bộ, đảng viên và toàn dân càng phải thấm nhuần và quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh; tự giác, rèn luyện, tu dưỡng, chủ động, kiên quyết phê phán các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch.

Cán bộ, công chức, người lao động cơ quan Tỉnh đoàn hỗ trợ một ngày lương ủng hộ chương trình phòng, chống dịch COVID-19.
Thứ tư, 25/3/2020 | 5:19:05 PM

YênBái - Những gì Chính phủ đã làm được cho người dân Việt Nam để phòng chống dịch được mọi người dân và cả thế giới thừa nhận...

Thứ tư, 11/3/2020 | 7:47:52 AM

YênBái - Đại hội XII của Đảng đã cảnh báo: “Đã xuất hiện những việc làm và phát ngôn vô nguyên tắc, trái với Cương lĩnh, đường lối, Điều lệ Đảng ở một số cán bộ, đảng viên”. Tại Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ” đã chỉ rõ hơn: “Nói và viết không đúng với quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Đảng ta đã lãnh đạo đất nước vượt qua mọi khó khăn, thử thách cam go để đưa dân tộc ta đến bến bờ vinh quang.
Thứ ba, 10/3/2020 | 8:55:52 AM

“Lòng tin tưởng” là bài viết tuy ngắn của Chủ tịch Hồ Chí Minh đăng trên Báo Nhân dân, số 46, ngày 21/2/1952 nhưng có giá trị như một lời hiệu triệu có sức lay động lớn lao, là động lực tinh thần để thúc đẩy toàn dân tộc ta thêm vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng, vượt mọi trở ngại để đến bến bờ vinh quang.

Thứ hai, 9/3/2020 | 9:26:56 AM

Đảng Cộng sản Việt Nam là tổ chức thống nhất về tư tưởng, ý chí và hành động. Những ai tự nguyện đứng trong hàng ngũ của Đảng phải chấp hành Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết, chỉ thị của Đảng. Tuy nhiên, tình trạng một số cán bộ, đảng viên nói và làm không nhất quán - một biểu hiện của “bệnh” công thần, kiêu ngạo xuất hiện thời gian qua, rất cần phải xử lý nghiêm nhằm góp phần thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII).

Thứ hai, 24/2/2020 | 7:58:05 AM

YênBái - Trong công tác xây dựng đội ngũ, Đảng ta luôn động viên cán bộ, đảng viên tích cực học tập, tu dưỡng, rèn luyện, để nâng cao phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Thứ tư, 12/2/2020 | 8:26:28 AM

Từ khi Đảng trở thành Đảng cầm quyền, trong số rất nhiều căn bệnh nguy hiểm đe dọa sự tồn vong của Đảng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra một số “căn bệnh” tồn tại trong một bộ phận cán bộ, đảng viên tại các cơ quan của Đảng và Nhà nước.

Chủ nhật, 2/2/2020 | 9:59:21 PM

YênBái - Ngày 4 Tết Canh Tý (26/1/2020) trên trang facebook của bạn Cổ Bính Tỉm đã chia sẻ bài viết của Hai Thông Phạm DUC và Pham DUC HAI về cái gọi là “giải mã về hiện tượng mưa đá ngày xuân”.

Ảnh minh họa.
Thứ sáu, 17/1/2020 | 4:49:19 PM

Những thông tin nhân sự cấp cao trong Đại hội XIII của Đảng sắp tới, vấn đề chống tham nhũng, tranh chấp trên Biển Đông... luôn được các thế lực phản động triệt để lợi dụng để xuyên tạc, bẻ cong, bóp méo.

Ảnh minh họa.
Thứ sáu, 17/1/2020 | 9:37:11 AM

Hiện nay các thế lực thù địch triệt để lợi dụng những hạn chế, khuyết điểm của chúng ta trong thực hiện chủ trương, chính sách và thực thi pháp luật, lợi dụng cả việc Đảng ta đấu tranh chống tham nhũng, suy thoái và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ để xuyên tạc, công kích, chống phá Đảng và chế độ.

Thứ tư, 8/1/2020 | 8:00:58 AM

90 năm Đảng lãnh đạo cách mạng, Đảng Cộng sản Việt Nam đã không ngừng đấu tranh để phòng và chống những biểu hiện của chủ nghĩa cơ hội, trong đó nổi bật là phòng và chống tệ cơ hội chính trị nhằm loại bỏ những phần tử cơ hội trong đội ngũ, xây dựng sự đoàn kết, thống nhất về chính trị, tư tưởng và tổ chức trong Đảng.

Thứ tư, 8/1/2020 | 7:54:57 AM

YênBái - Trên mạng xã hội, không ít người do chưa đủ thông tin, đặc biệt là một số phần tử chống phá Đảng, Nhà nước thường xuyên viết bài kích động, bịa đặt, bôi nhọ…

Thứ ba, 7/1/2020 | 5:12:48 PM

YênBái - Chiều 7/1, Ban Chỉ đạo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch tỉnh Yên Bái (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 35) tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.

Thứ hai, 6/1/2020 | 7:56:06 AM

Cương lĩnh, các văn kiện đại hội và Điều lệ Đảng đều khẳng định: Đảng gắn bó mật thiết với nhân dân, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân, dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng.

Chủ nhật, 5/1/2020 | 12:37:17 PM

Các cấp ủy, tổ chức Đảng cần tăng cường sự lãnh đạo bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên, lâu dài, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính.

Bài viết của Phạm Đoan Trang giới thiệu cuốn sách “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên trên mạng xã hội  Facebook là trò hề của bọn bán nước, hại dân mạo danh “dân chủ” đang vắt óc bịa chuyện nói xấu chế độ Đảng, Nhà nước Việt Nam.
Thứ sáu, 27/12/2019 | 8:57:28 AM

YênBái - Mới đây (5/12/2019), trên mạng xã hội Facebook đã đăng tải bài viết của một người có tên Phạm Đoan Trang giới thiệu cuốn sách “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên. Thực ra đây là một trò hề “con hát mẹ khen” của bọn bán nước, hại dân mạo danh “dân chủ” đang vắt óc bịa chuyện nói xấu chế độ Đảng, Nhà nước Việt Nam với tất cả những lời lẽ cay độc nhất, sao cho vừa mũi những ông chủ đang nuôi chúng như một thứ chim mồi, chó săn, nên để vừa lòng chủ, chúng không trừ một tâm địa độc ác nào.

Lý tưởng cộng sản, chủ nghĩa xã hội, Chủ nghĩa Mác - Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh là ánh sáng soi rọi, là kim chỉ nam đưa đất nước và dân tộc ta giành chiến thắng trong cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.
Thứ ba, 10/12/2019 | 9:34:58 AM

Đấu tranh để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ta trước sự chống phá quyết liệt từ bên ngoài cũng như đấu tranh chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” là việc làm thường xuyên và lâu dài, song cuộc đấu tranh “kép” này cần phải mạnh mẽ hơn khi mà các thế lực thù địch, phản động trong và ngoài nước đang gia tăng cường độ chống phá trong bối cảnh tiến tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng lần thứ XIII.