Tỉnh ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

  • Cập nhật: Thứ tư, 19/2/2020 | 7:08:22 PM

YênBái - Ngay sau thành công của Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ XXIII, Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau 1,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã thành công tốt đẹp. 

Ngay sau thành công của Đại hội, dưới sự chủ trì của các đồng chí: Phạm Thị Thanh Trà - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Văn Thống – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Tỉnh ủy Yên Bái đã tổ chức Hội nghị chỉ đạo đại hội chi, đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo các ban xây dựng Đảng của Trung ương, các ban xây dựng Đảng tỉnh; lãnh đạo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; bí thư, phó bí thư đảng ủy các xã, phường, thị trấn được lựa chọn đại hội điểm cấp cơ sở của các huyện, thị xã, thành phố.

Tại Hội nghị, các đại biểu đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và huyện trong công tác chuẩn bị Đại hội điểm Đảng bộ xã Việt Thành. Công tác trang trí, khánh tiết, văn kiện báo cáo chính trị được chuẩn bị công phu, chu đáo, chặt chẽ. Công tác tổ chức đại hội trang trọng, nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo nguyên tắc, đầy đủ nội dung theo đúng tinh thần Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị, các văn bản của Trung ương, của tỉnh và huyện đề ra, đã tạo được không khí phấn khởi, dân chủ, tập hợp được trí tuệ, trách nhiệm của cấp ủy, cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia vào quá trình đại hội. Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Trần Huy Tuấn phát biểu ý kiến rút kinh nghiệm tại Hội nghị

Quy trình tổ chức đại hội đảm bảo nguyên tắc, dân chủ, chặt chẽ, khoa học và đúng trình tự. Các ý kiến tham luận trình bày tại Đại hội sôi nổi, ngắn gọn, đúng trọng tâm. Công tác tuyên truyền, phục vụ Đại hội đã được thực hiện tốt. 

Bên cạnh công tác chuẩn bị Đại hội, Đảng bộ xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, lan tỏa không khí phấn khởi trong nhân dân.Bí thư Huyện ủy Văn Yên Luyện Hữu Chung phát biểu ý kiến tại Hội nghị

Các đại biểu cũng bày tỏ băn khoăn khi tổ chức các đại hội cấp xã, phường trong thời gian tới có bố trí chức danh phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra hay không theo Hướng dẫn của Ủy ban Kiểm tra Trung ương; công tác điều hành đại hội của Đoàn chủ tịch tập trung nhiều vào đồng chí Bí thư Đảng ủy xã nên cần bố trí hợp lý và linh hoạt hơn; báo cáo chính trị cần nêu rõ trách nhiệm của các cá nhân về những hạn chế được nêu trong báo cáo….

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Phạm Thị Thanh Trà đánh giá cao công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội của Đảng bộ xã Việt Thành. Để đạt được thành công như vậy, Đảng bộ xã đã làm tốt công tác chuẩn bị, xây dựng văn kiện, phương án nhân sự đảm bảo kỹ lưỡng, công phu, bài bản, chặt chẽ, có ý thức chính trị rất cao; bám sát tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh. 

Các báo cáo chuyên đề được chuẩn bị tốt. Quá trình tổ chức đại hội chặt chẽ, đúng nguyên tắc; việc điều hành đại hội tốt; các ý kiến thảo luận toàn diện, sâu sắc, đúng trọng tâm. Công tác chuẩn bị nhân sự đại hội đúng cơ cấu, đảm bảo trình tự, thủ tục; thực hiện đúng yêu cầu chỉ đạo của tỉnh, xứng đáng là đại hội điểm của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà phát biểu kết luận Hội nghị

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý cần tập trung đưa ra các giải pháp cụ thể, xây dựng chương trình hành động sát thực tế hơn, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp trong báo cáo chính trị. Đồng chí đề nghị các đảng bộ địa phương thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tạo không khí thi đua sôi nổi trong toàn Đảng bộ; tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng đại hội, tạo không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần vào thành công của đại hội.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Dương Văn Thống  quán triệt Kết luận 495 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh Yên Bái nhiệm kỳ 2020 – 2025

Trên cơ sở kết quả tổ chức đại hội điểm cấp cơ sở của tỉnh tại Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Kết luận 495 về chỉ đạo đại hội đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh Yên Bái, nhiệm kỳ 2020 – 2025, trong đó yêu cầu công tác tổ chức đại hội phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị chu đáo, công phu chặt chẽ, khoa học trên tất cả các khâu (tuyên truyền, nội dung, nhân sự, hậu cần, phục vụ, bảo vệ). 

Công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 phải bám sát vào quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, trong đó nghiên cứu để vận dụng linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương, đơn vị trên cơ sở nguyên tắc chung. 

Quá trình chuẩn bị, tổ chức đại hội phải gắn liền với lãnh đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nhất là công tác phòng chống dịch Covid – 19 và các dịch bệnh theo mùa; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thiết thực lập thành tích chào mừng đại hội, góp phần phấn đấu hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. 

Về thời gian tổ chức đại hội, Tỉnh ủy yêu cầu hoàn thành toàn bộ đại hội cấp cơ sở trước ngày 30/4/2020 (riêng huyện Văn Yên xong trước ngày 10/4/2020, huyện Lục Yên xong trước ngày 15/4/2020, huyện Yên Bình xong trước ngày 20/4/2020, Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh xong trước ngày 20/4/2020).Toàn cảnh Hội nghị

Ngay sau đại hội điểm của Đảng bộ xã Việt Thành, huyện Trấn Yên; mỗi huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo đại hội điểm 2 chi, đảng bộ cơ sở (1 đảng bộ xã, phường, thị trấn và 1 chi, đảng bộ cơ quan) để rút kinh nghiệm trong việc chỉ đạo chung. 

Hoàn thành toàn bộ đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương trước 30/7/2020 (trong đó: Đảng bộ huyện Văn Yên xong trước ngày 25/5/2020, Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp xong trước ngày 30/5/2020, Đảng bộ huyện Lục Yên xong trước ngày 5/6/2020, các đảng bộ còn lại xong trước ngày 30/7/2020). 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy nghiên cứu kỹ, bám sát và thực hiện nghiêm túc các yêu cầu, chỉ đạo theo hướng dẫn để công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp cơ sở của Đảng bộ tỉnh Yên Bái trong thời gian tới diễn ra thành công tốt đẹp, đúng quy trình và hướng dẫn của Trung ương. 

Các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy được phân công phụ trách đảng bộ thường xuyên theo dõi, đôn đốc các huyện thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025 đảm bảo chất lượng, tiến độ theo yêu cầu đề ra. 

Các ý kiến trao đổi rút kinh nghiệm về Đại hội:

Ý kiến ông Giàng A Thào - Bí thư Huyện ủy Trạm Tấu:Ý kiến của bà Vũ Thị Linh Nhâm - Thủ trưởng cơ quan Tổ chức - Nội vụ huyện Yên Bình:Ý kiến của ông Nguyễn Văn Dũng - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lâm Giang, huyện Văn Yên:Ý kiến ông Giàng A Của - Bí thư Đảng ủy xã Chế Cu Nha, huyện Mù Cang Chải:
Mạnh Cường – Hoài Văn

Tags Tỉnh ủy Yên Bái Hội nghị chỉ đạo đại hội đảng bộ cơ sở

  •  
Các tin khác
Đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

80 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho 136 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc An (Yên Bình) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3.

Đến nay, 48 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ngày 25 và 26/3, Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 26 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Ngày 26/3, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục