Tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng

  • Cập nhật: Thứ bảy, 22/2/2020 | 8:30:28 AM

Ban Tuyên giáo Trung ương vừa ban hành Kế hoạch số 369-KH/BTGTW, ngày 18-2-2020 về tuyên truyền đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Theo đó, công tác tuyên truyền thời gian trước, trong và sau đại hội phải đúng sự chỉ đạo, định hướng chính trị, tư tưởng của cấp ủy đảng các cấp. Chú trọng phát hiện, biểu dương những tấm gương "người tốt, việc tốt”, mô hình hay, cách làm sáng tạo và điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các phong trào thi đua yêu nước cũng như những quyết tâm, nỗ lực của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân để thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015 - 2020 và Đại hội XII của Đảng. 

Mọi hoạt động tuyên truyền bảo đảm chất lượng, thiết thực, chống lãng phí, không phô trương, hình thức; tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; chủ động ngăn chặn, đấu tranh kịp thời, hiệu quả các hoạt động lợi dụng việc góp ý kiến để phát tán các thông tin, quan điểm sai trái, thù địch, lệch lạc, tiêu cực…

Hoạt động tuyên truyền chia làm ba đợt cao điểm: Đợt 1, từ nay đến thời điểm hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương. Đợt 2, từ sau đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đến Đại hội XIII của Đảng. Đợt 3, sau khi bế mạc Đại hội XIII của Đảng. Tập trung vào các nội dung: Lịch sử vẻ vang của Đảng; những thành tựu và bài học kinh nghiệm trong công tác lãnh đạo của Đảng qua 90 năm. Thành tựu nổi bật của đất nước sau 35 năm thực hiện đường lối đổi mới, 30 năm thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011- 2020. 

Kết quả đạt được trên các lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2015 - 2020 và những khó khăn, hạn chế, bài học kinh nghiệm. Nội dung cơ bản của các dự thảo văn kiện trình đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của các tổ chức, cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện. Kết quả đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng; phương hướng, nhiệm vụ của nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn trong năm 2020; chương trình hành động cách mạng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng…

Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng với hình thức phong phú, sinh động; tổ chức hội thảo, tọa đàm khoa học, các cuộc thi sáng tác, thi tìm hiểu; phát động các phong trào thi đua…, nhằm tạo không khí phấn khởi, hiểu biết, tin tưởng vào đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội XIII của Đảng.

(Theo Nhân Dân)

  •  
Các tin khác
Đồng chí Lý Thế Vinh - Phó Bí thư Huyện ủy Yên Bình tặng hoa chúc mừng Đại hội

80 đại biểu tiêu biểu thay mặt cho 136 đảng viên trong toàn Đảng bộ về dự Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phúc An (Yên Bình) lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025, diễn ra trong 2 ngày 26 - 27/3.

Đến nay, 48 chi, đảng bộ cơ sở trực thuộc Đảng bộ huyện Văn Yên đã tổ chức thành công đại hội, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ban Chấp hành Chi bộ Cơ quan Hội LHPN tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Ngày 25 và 26/3, Chi bộ Cơ quan Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với sự tham dự của 26 đảng viên.

Ban Chấp hành Đảng bộ Sở GD-ĐT nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt Đại hội

Ngày 26/3, Đảng bộ Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) Yên Bái tổ chức Đại hội lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục