Thời tiết

Thứ năm, 18/4/2019 | 4:43:52 PM

Thứ tư, 17/4/2019 | 3:22:02 PM

YênBái -

Thứ ba, 16/4/2019 | 3:48:21 PM

Chủ nhật, 14/4/2019 | 3:34:04 PM

Thứ sáu, 12/4/2019 | 5:05:08 PM

Thứ năm, 11/4/2019 | 3:06:55 PM

Thứ tư, 10/4/2019 | 4:58:13 PM

Thứ ba, 9/4/2019 | 5:14:38 PM

Chủ nhật, 7/4/2019 | 3:38:09 PM

Thứ năm, 4/4/2019 | 3:46:27 PM

Thứ hai, 1/4/2019 | 4:56:49 PM

Thứ hai, 1/4/2019 | 8:01:13 AM

Thứ sáu, 29/3/2019 | 3:29:59 PM

Thứ năm, 28/3/2019 | 5:42:35 PM

Thứ tư, 27/3/2019 | 3:35:23 PM

Thứ ba, 26/3/2019 | 3:49:46 PM

Thứ hai, 25/3/2019 | 3:27:54 PM

Chủ nhật, 24/3/2019 | 3:09:33 PM

Thứ sáu, 22/3/2019 | 3:57:19 PM

Thứ sáu, 22/3/2019 | 9:19:55 AM

Dự báo, đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh vùng núi và trung du Bắc Bộ, đến ngày 23/3 sẽ ảnh hưởng đến các nơi khác ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Thứ sáu, 15/3/2019 | 3:12:13 PM

YênBái -

Thứ năm, 14/3/2019 | 3:40:11 PM

Thứ tư, 13/3/2019 | 2:54:44 PM

Thứ ba, 12/3/2019 | 3:29:17 PM

Thứ hai, 11/3/2019 | 2:59:42 PM