Đẩy mạnh triển khai kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn

  • Cập nhật: Thứ năm, 13/9/2018 | 9:16:46 AM

UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo để hoàn thành kế hoạch về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018. Thực hiện cơ cấu đào tạo hợp lý, rà soát, bổ sung chương trình đào tạo nghề phù hợp với chương trình tái cơ cấu, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Ảnh minh họa (Ảnh: BT)
Ảnh minh họa (Ảnh: BT)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) vừa có Công văn số 6986/BNN-KTHT ngày 10/9 gửi UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn.

Thực hiện Quyết định số 971/QĐ-TTg ngày 1/7/2015 của Thủ tướng Chính phủ và Thông báo kết luận Hội nghị Ban Chỉ đạo đào tạo nghề nông nghiệp tháng 11 năm 2017 của Bộ NN&PTNT, trong 6 tháng đầu năm 2018 công tác đào tạo nghề nông nghiệp đã có chuyển biến tích cực, đào tạo được 120.000/287.175 lao động, đạt 40% kế hoạch đề ra, tăng hơn so với cùng kỳ năm trước là 29%.

Tuy nhiên, so với yêu cầu còn một số hạn chế như: chậm chuyển đổi về đào tạo cho lao động làm trong vùng sản xuất hàng hóa của các doanh nghiệp, chương trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương và an sinh xã hội ở khu vực nông thôn. Việc xác định nhu cầu đào tạo ở nhiều địa phương còn lúng túng, bố trí kinh phí đào tạo chưa đáp ứng theo kế hoạch được phê duyệt. Công tác kiểm tra giám sát, thúc đẩy tiến độ thực hiện đào tạo nghề ở một số địa phương chưa kịp thời.

Để hoàn thành kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp năm 2018 và triển khai đào tạo nghề cho các năm tiếp theo, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo rà soát tiến độ, đề ra các giải pháp thực hiện, phân công nhiệm vụ cụ thể để hoàn thành kế hoạch đề ra về công tác đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm 2018.

Triển khai các nội dung đào tạo theo chỉ đạo của Bộ NN&PTNT, trong đó, thực hiện cơ cấu đào tạo hợp lý, rà soát, bổ sung chương trình đào tạo nghề nông nghiệp phù hợp với chương trình tái cơ cấu, xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xã hội hóa đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng có đối ứng của Nhà nước để thúc đẩy các thành phần kinh tế cùng tham gia vào công tác đào tạo nghề nông nghiệp; gắn tư vấn việc làm để lao động sau khi học nghề được tiếp cận vay vốn sản xuất từ quỹ hỗ trợ việc làm Quốc gia, Ngân hàng chính sách xã hội.

Đổi mới công tác khảo sát, nắm bắt nhu cầu và tổ chức đào tạo nghề nông nghiệp theo hướng giao cho Sở NN&PTNT xác định nhu cầu, tổ chức đào tạo nghề ở các vùng sản xuất nguyên liệu, các dự án chuyển đổi sản xuất, lao động làm việc trong doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh; phân cấp cho cấp huyện đào tạo nghề phục vụ an sinh xã hội nông thôn.

Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông về công tác đào tạo nghề nông nghiệp trên các phương tiện thông tin đại chúng và thông qua các hội thảo, hội nghị, mô hình đào tạo có hiệu quả. Chỉ đạo công tác kiểm tra đánh giá kết quả công tác đào tạo nghề nông nghiệp có sự phối hợp của các cơ quan chuyên môn, các tổ chức chính trị xã hội và chính quyền cấp huyện, xã.
 
(Theo dangcongsan.vn)

  •  
Các tin khác
Nông dân huyện Mù Cang Chải trao đổi kỹ thuật nuôi ong.

Năm 2018, toàn huyện Mù Cang Chải có 673 người được đào tạo nghề, trong đó theo Quyết định số 1956 là 15 lớp với 400 học viên, trong đó học nghề phi nông nghiệp 170 học viên và học nghề nông nghiệp 230 học viên. 

Nghề xây dựng được nhiều lao động nông thôn lựa chọn bởi thường xuyên có việc làm và thu nhập ổn định sau đào tạo.

YBĐT - Những năm qua, huyện Yên Bình đã lồng ghép các chương trình, dự án cho phát triển kinh tế - xã hội gắn với công tác đào tạo nghề (ĐTN), tạo việc làm. Đây cũng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm mà huyện đề ra đến năm 2020.

YBĐT - Huyện Văn Yên hiện có 79.757 lao động đang làm việc trong các ngành kinh tế, tăng trên 3.000 người so với năm 2015; trong đó, 56.125 người làm việc trong lĩnh vực nông nghiệp (chiếm 70,37%), 23.632 người làm việc lĩnh vực phi nông nghiệp (chiếm 29,63%).

Cán bộ TTGDNN - GDTX huyện Trạm Tấu hướng dẫn học viên học nghề sửa chữa xe máy.

YBĐT - Năm 2018, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Trạm Tấu mở được 11 lớp đào tạo nghề với 330 người tham gia.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục