Yên Bái tổng kết công tác tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019

  • Cập nhật: Thứ năm, 17/10/2019 | 4:54:48 PM

YênBái - Chiều 17/10, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị Tổng kết tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Đồng chí Dương Văn Tiến – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh chủ trì Hội nghị.

Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc tổng điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là công đoạn thu thập thông tin tại địa bàn trong tỉnh với 99,9% bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. 

Thời gian tiến hành điều tra từ ngày 1/4/2019 đến 25/4/2019. Sau hơn 2 tháng kết thúc triển khai thu thập thông tin tại địa bàn, đến nay công tác xử lý và làm sạch số liệu đã hoàn thành, sớm hơn so với tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2009 khoảng một năm. 

Kết quả sơ bộ Tổng điều tra năm 2019 cho thấy: Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2019, toàn tỉnh có 821.030 người, đứng thứ 51/63 tỉnh của cả nước. Trong đó dân tộc Kinh chiếm 42,71%, còn lại là các dân tộc khác. 

Sau 10 năm, quy mô dân số của tỉnh tăng thêm 80.633 người, tỷ lệ tăng dân số bình quân năm là 1,04%/năm. Tỷ lệ giới tính là 101,2nam/100 nữ. Mật độ dân số của tỉnh Yên Bái là 119 người/km vuông, tăng 12 người/km vuông so với năm 2009. 

Trình độ dân trí được cải thiện; tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên biết đọc, biết viết tăng, hầu hết trẻ em trong độ tuổi đi học phổ thông đang được đến trường; tỷ lệ trẻ em ngoài nhà trường giảm đáng kể. 

Trong 10 năm qua, điều kiện nhà ở của các hộ dân cư đã được cải thiện rõ rệt, đặc biệt là ở khu vực thành thị. Các hộ dân cư đều có nhà ở và chủ yếu sống trong các loại nhà kiên cố và bán kiên cố; tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận không nhỏ hộ dân cư đang sống trong các ngôi nhà thiếu kiên cố/đơn sơ hoặc nhà ở có diện tích bình quân dưới 6m vuông/người. 

Tại Hội nghị, các đại biểu đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về những khó khăn, thuận lợi trong công tác tuyên truyền, chỉ đạo thu thập thông tin tại địa bàn, kiểm tra, giám sát, tổ chức thực hiện trong Tổng điều tra và bàn các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho cuộc tổng điều tra dân và nhà ở lần sau.Đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận Hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Dương Văn Tiến - Phó Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương kết quả của các cấp, các ngành, địa phương trong triển khai thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019. 

Đồng chí nhấn mạnh, kết quả của cuộc điều tra là cơ sở phân tích và dự báo tình hình phát triển dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh; đáp ứng nhu cầu thông tin dân số và nhà ở; xây dựng chiến lược và các kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2021 - 2030; cung cấp thông tin phục vụ xây dựng cơ sở dữ liệu tổng hợp quốc gia về dân số.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các ngành, địa phương sử dụng triệt để kết quả cuộc tổng điều tra vào hoạt động chuyên môn; căn cứ vào đó để xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển cho những năm tiếp theo.Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 15 tập thể và 35 cá nhân; nhiều tập thể, cá nhân được nhận giấy khen của Cục Thống kê tỉnh (ảnh).

Thu Trang - Quyết Thắng