Dự báo thời tiết tỉnh Yên Bái đêm 28 ngày 28 tháng 2

  • Cập nhật: Thứ năm, 27/2/2020 | 3:12:02 PM

KHU VỰC PHÍA TÂY (Gồm: huyện Văn Chấn, huyện Trạm Tấu, huyện Mù Cang Chải và thị xã Nghĩa Lộ):

Mây thay đổi, không mưa, sáng có mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ. (vùng cao đêm và sáng rét đậm rét hại). 

Nhiệt độ cao nhất:  25 – 27oC;  Nhiệt độ cao nhất vùng cao: 19 – 21oC

Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 20oC;  Nhiệt độ thấp nhất vùng cao: 10 – 12oC

KHU VỰC PHÍA ĐÔNG (Gồm: huyện Văn Yên, huyện Yên Bình, huyện Trấn Yên, huyện Lục Yên và thành phố Yên Bái):

Trời nhiều mây, có mưa nhỏ vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.  

Nhiệt độ cao nhất:  25 – 27oC

Nhiệt độ thấp nhất: 17 – 19oC

THÀNH PHỐ YÊN BÁI:

Trời nhiều mây, có lúc có mưa nhỏ, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều trời nắng. Gió nhẹ.  

Nhiệt độ cao nhất:  26 – 27oC  
      
 Nhiệt độ thấp nhất: 18 – 19oC.

Đài Khí tượng thủy văn Yên Bái