[Inforgraphics] Cảnh báo lũ quét, sạt lở đất khu vực tỉnh Yên Bái

  • Cập nhật: Thứ sáu, 22/5/2020 | 4:45:13 PM

YênBái -


Đồ họa: Thủy Thanh