Thành ủy Yên Bái: Báo cáo kết quả và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX

  • Cập nhật: Chủ nhật, 27/9/2020 | 9:18:46 AM

YênBái - Vừa qua, Thành ủy Yên Bái tổ chức Hội nghị Báo cáo kết quả và quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

Quang cảnh Hội nghị.
Quang cảnh Hội nghị.

Tại Hội nghị, các cán bộ chủ chốt của thành phố, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và các xã, phường đã được nghe báo cáo kết quả và quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Theo đó, sau 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần "Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra. 

Đại hội đã thảo luận, xác định phương hướng phát triển, mục tiêu tổng quát và 19 chỉ tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời thống nhất đề ra 3 đột phá, 7 nhiệm vụ trọng tâm và 19 nhóm nhiệm vụ, giải pháp cơ bản, quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, nhằm định hướng, chỉ đạo toàn bộ quá trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ trong 5 năm tới. 

Với tinh thần dân chủ, trách nhiệm cao, Đại hội đã sáng suốt bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX gồm 48 đồng chí có đủ tiêu chuẩn, phẩm chất và năng lực để đảm nhận những nhiệm vụ, trọng trách mà Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó. 

Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái đi dự Đại hội XIII của Đảng gồm 18 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. 

Trong chương trình Đại hội, tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIX đã bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 9 đồng chí, tín nhiệm tuyệt đối bầu đồng chí Đỗ Đức Duy giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Tạ Văn Long và Trần Huy Tuấn giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Thành công của Đại hội là động lực to lớn cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh chung sức, đồng lòng, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, nỗ lực vươn lên, phấn đấu hoàn thành toàn diện mục tiêu Nghị quyết Đại hội.

Đồng chí Đỗ Đức Minh - Bí thư Thành ủy Yên Bái yêu cầu ngay sau Hội nghị này, các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị, địa phương cần khẩn trương quán triệt, học tập, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và các nội dung cơ bản của Nghị quyết Đại hội. 

Tại Hội nghị, Thành ủy Yên Bái đã phát động hưởng ứng thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và tiếp tục chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025

Kim Thúy - Thanh Nghị (Trung tâm TT và VH thành phố Yên Bái)