Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh: Bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật

  • Cập nhật: Thứ sáu, 27/8/2021 | 11:01:26 AM

YênBái - Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh đã tổ chức 3 đợt truyền thông pháp luật về TGPL tại 2 xã của huyện Trấn Yên và 4 phường của thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; tiếp nhận và thực hiện TGPL 117 vụ, việc, trong đó tham gia tố tụng 86 vụ, việc; tư vấn pháp luật 31 vụ, việc.

Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trao đổi nghiệp vụ.
Cán bộ Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh trao đổi nghiệp vụ.

Thực hiện Luật TGPL năm 2017 và Quyết định số 32 ngày 8/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách TGPL cho người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện nghèo, xã nghèo, thôn, bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) giai đoạn 2016-2020, thời gian qua, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh Yên Bái đã chủ động phối hợp với các cấp, các ngành triển khai đồng loạt các biện pháp TGPL cho nhân dân, trong đó, chú trọng tới đối tượng người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội ĐBKK. 

Để tăng cường khả năng tiếp cận TGPL đối với người dân cũng như nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác TGPL, Trung tâm đa dạng các hoạt động truyền thông về TGPL, thông qua việc phối hợp với trung tâm văn hóa và truyền thông các huyện vùng cao thực hiện chuyên mục TGPL bằng tiếng dân tộc thiểu số, tiếp sóng đến đài phát thanh của các xã nghèo, thôn, bản ĐBKK; tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về TGPL cho cán bộ chủ chốt cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng. 

Cùng với đó, các cán bộ của Trung tâm còn thường xuyên tiếp xúc, gần gũi với nhân dân để nắm được những yêu cầu, đề nghị, phản ánh của nhân dân. Qua đó, thực hiện có hiệu quả các hoạt động tư vấn, giải đáp, hướng dẫn pháp luật trong các vụ, việc; cung cấp thông tin pháp luật theo chuyên đề cho nhân dân. 

Trong hoạt động tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, Trung tâm đến nay thể hiện được vai trò bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL, bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật, quyền tiếp cận công lý, góp phần xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân. 

Giai đoạn 2016-2020, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã cử cán bộ trợ giúp viên pháp lý, luật sư thực hiện TGPL tham gia tố tụng 569 vụ việc để bào chữa, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho 569 người là đồng bào dân tộc thiểu số; thực hiện tư vấn pháp luật 1.631 vụ, việc cho người dân tộc thiểu số trên các lĩnh vực pháp luật: hình sự, dân sự, hôn nhân và gia đình, đất đai, chính sách ưu đãi xã hội... 

Trong 6 tháng đầu năm 2021, Trung tâm đã tổ chức 3 đợt truyền thông pháp luật về TGPL tại 2 xã của huyện Trấn Yên và 4 phường của thành phố Yên Bái, thị xã Nghĩa Lộ; tiếp nhận và thực hiện TGPL 117 vụ, việc, trong đó tham gia tố tụng 86 vụ, việc; tư vấn pháp luật 31 vụ, việc. Qua tiếp cận và thụ hưởng dịch vụ TGPL, quyền và lợi ích hợp pháp của người dân đã được bảo vệ; nhận thức pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên. TGPL đã góp phần giữ vững trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Thời gian tới, để tăng cường tiếp cận TGPL cho nhân dân, đặc biệt là người nghèo và các nhóm yếu thế trên địa bàn tỉnh, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh sẽ tiếp tục nghiên cứu, tổ chức thực hiện đa dạng các hoạt động truyền thông về TGPL đến các xã nghèo, thôn, bản ĐBKK; phối hợp tổ chức các hội nghị tập huấn kiến thức pháp luật về TGPL cho cán bộ chủ chốt cấp xã, già làng, trưởng bản, người có uy tín trong cộng đồng; nâng cao chất lượng đội ngũ trợ giúp viên pháp lý để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân; tăng cường công tác phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng, chính quyền cấp xã và mạng lưới người hỗ trợ thực hiện TGPL tại cơ sở. 
Hồng Oanh