Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái (1991 – 2021) – Một số dấu ấn nổi bật"

  • Cập nhật: Thứ ba, 14/9/2021 | 10:25:40 AM

YênBái - Sáng 14/9, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh phối hợp với Hội Khoa học lịch sử tổ chức Hội thảo "30 năm tái lập tỉnh Yên Bái(1991 – 2021) – Một số dấu ấn nổi bật".

Tháng 8/1991, Quốc hội khóa VIII ra Nghị quyết chia tỉnh Hoàng Liên Sơn thành hai tỉnh Yên Bái và Lào Cai. Sau 30 năm tái lập, tỉnh Yên Bái đã có những bước phát triển mạnh mẽ, vượt bậc, tiềm lực kinh tế - xã hội được tăng cường, đời sống nhân dân không ngừng được cải thiện và nâng cao.

Tại Hội thảo, các đại biểu đã tập trung tham luận các chuyên đề, làm rõ hơn quá trình hình thành địa danh, địa giới; điều kiện tự nhiên - xã hội của tỉnh Yên Bái trong lịch sử cũng như trong thời kỳ tái lập tỉnh; những thuận lợi, khó khăn làm cơ sở cho lãnh đạo tỉnh có chủ trương, đường lối, nhiệm vụ, bước đi, giải pháp phù hợp làm nên những thành tựu nổi bật trên các lĩnh vực như: nông nghiệp và phát triển nông thôn; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là giao thông huyết mạch vùng sâu, vùng xa; khoa học kỹ thuật; phát huy giá trị, bản sắc văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng vươn lên, hướng tới xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập”;Đồng chí Nông Thụy Sỹ - Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử tỉnh phát biểu đề dẫn tại Hội thảo.

Cùng đó là xây dựng và phát triển hệ thống các di tích phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và nêu bật những khát vọng vươn lên xây dựng tỉnh Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng "Xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc"; xây dựng con người Yên Bái "Thân thiện, nhân ái, đoàn kết, sáng tạo, hội nhập" thể hiện trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX. 

Hội thảo đã góp phần tổng kết thực tiễn, đánh giá những thành tựu đạt được và rút ra bài học kinh nghiệm qua chặng đường 30 năm xây dựng và phát triển của tỉnh kể từ ngày tái lập (1/10/1991 - 1/10/2021). Qua đó, cổ vũ, động viên, khơi dậy ý chí vươn lên, khát vọng đổi mới, sáng tạo, tạo khí thế và động lực mới để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2021 và nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái trở thành tỉnh phát triển khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm các tỉnh phát triển hàng đầu khu vực trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030.

Minh Huyền - Hoài Văn