Thạch Lương chủ động ứng phó thiên tai

  • Cập nhật: Thứ tư, 15/9/2021 | 8:17:00 AM

YênBái - Ở Thạch Lương, lưu lượng nước thay đổi theo mùa. Mùa khô lượng nước ít nhưng vào mùa mưa lại dễ xảy lũ quét ở các khu vực ven suối do lượng nước đổ về nhiều, tốc độ dòng chảy lớn.

Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và xã Thạch Lương kiểm tra khu tái định cư thôn Bản Cại.  (Ảnh: Mạnh Cường)
Lãnh đạo thị xã Nghĩa Lộ và xã Thạch Lương kiểm tra khu tái định cư thôn Bản Cại. (Ảnh: Mạnh Cường)

Trên địa bàn xã Thạch Lương, thị xã Nghĩa Lộ có suối Thia chảy qua thôn Bản Có, Nậm Tăng, Nà Đường, Nặm Tọ, Bản Bát. Ngoài ra, còn có suối Lồ bắt nguồn từ xã Phình Hồ, huyện Trạm Tấu chảy qua thôn Nà Ban, Hà Khem, Co Hả, Bản Bát, nên Thạch Lương là xã luôn chịu nhiều ảnh hưởng khi có thiên tai xảy ra. Bởi vậy, những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân trong xã luôn chú trọng phòng, chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn (PCTT - TKCN).

Theo đó, Ban Chỉ huy PCTT - TKCN xã luôn tích cực, chủ động điều chỉnh, bổ sung kế hoạch PCTT - TKCN sát với tình hình thực tế của địa phương. Theo dõi nắm chắc tình hình diễn biến thời tiết trên các phương tiện thông tin đại chúng, duy trì chế độ trực PCTT - TKCN, nhất là đã tích cực, chủ động tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch và triển khai giao nhiệm vụ cho các thành viên Ban Chỉ huy PCTT - TKCN xã, các ban, ngành, đoàn thể và lực lượng vũ trang xã phối hợp hiệp đồng với các đơn vị sẵn sàng tham gia phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai. 

Đồng chí Hà Văn Tuấn - Chủ tịch UBND xã Thạch Lương cho biết: "Ở Thạch Lương, lưu lượng nước thay đổi theo mùa. Mùa khô lượng nước ít nhưng vào mùa mưa lượng nước rất nhiều, tốc độ dòng chảy lớn, dễ gây lũ quét ở các khu vực ven suối. Do vậy, công tác PCTT - TKCN của địa phương thường xuyên có sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy; chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch và tổ chức luyện tập sát tình hình thực tế địa phương; đồng thời, luôn có sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của cơ quan, ban, ngành đoàn thể của xã trong thực hiện PCTT - TKCN”.

Trên cơ sở thực hiện phương châm "4 tại chỗ” và tư tưởng chỉ đạo "Tích cực - chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và có hiệu quả”, chủ động phòng chống, giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai, Thạch Lương đã xác định rõ từng khu vực có nguy cơ bị ảnh hưởng theo các loại hình thiên tai như: các khu vực xảy ra bão lốc: thôn Bản Bát, Nặm Tọ, Nà Đường và Hà Khem; khu vực xảy ra ngập lụt gồm các thôn: Nậm Tăng, Nà Đường, Nặm Tọ, Co Hả và Bản Bát; khu vực xảy ra sạt lở đất gồm các thôn: Bản Có, Nậm Tăng và Nà Đường; khu vực lũ ống, lũ quét là các thôn: Nậm Tăng và Bản Khem. 

Đồng thời, xác định khu vực tập kết lực lượng, phương tiện, sơ tán nhân dân... Trước mùa mưa lũ, xã tổ chức đánh giá rút kinh nghiệm công tác PCTT - TCKN năm trước, triển khai nhiệm vụ công tác PCTT - TKCN trong năm, giao trách nhiệm cho các lực lượng quản lý, các công trình thủy lợi, các tuyến đường giao thông, các công trình xây dựng cơ bản, đường điện. 

Đôn đốc các ban, ngành, đoàn thể, thôn, bản, thực hiện kế hoạch PCTT - TKCN. Thường xuyên tuyên truyền, thông báo, dự báo và theo dõi tình hình thời tiết, khí hậu, thủy văn để nhân dân chủ động có biện pháp phòng, chống và thu hoạch nhanh gọn lúa và hoa màu trước khi có tình huống thiên tai xảy ra, phòng tránh sơ tán kịp thời. Chỉ đạo phòng, chống lụt bão ở các khu vực trọng điểm, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản do thiên tai gây ra. 

Đối với những hộ sống sát suối Thia, suối Lồ. UBND xã trực tiếp chỉ đạo, đôn đốc phòng tránh và di dời những hộ dân trong diện nguy hiểm đến nơi an toàn trước khi bão lũ xảy ra. Tổ chức phối hợp các lực lượng hiệp đồng, triển khai đối phó ở các vùng trọng điểm cần tập trung lực lượng, phương tiện và chuẩn bị các vật tư cần thiết cho việc khắc phục do mưa lũ gây ra... 

Đồng chí Hà Văn Tuấn cho biết thêm: Sau mỗi đợt mưa lũ, xã kịp thời tổ chức lực lượng, phương tiện khắc phục. Đồng thời, đánh giá thiệt hại, tổ chức rút kinh nghiệm, đề xuất công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện như: công tác dự báo, thông tin tuyên truyền về diễn biến bão lũ; xử lý các tình huống bất ngờ xảy ra, công tác cứu hộ, cứu nạn từ xã đến các thôn; đôn đốc, kiểm tra các công trình, kênh mương, tuyến đường, cầu cống phát hiện những hư hỏng để khắc phục, sửa chữa kịp thời những hậu quả do bão lũ gây ra...

Luôn ý thức về tinh thần trách nhiệm trong PCTT - TKCN; nhiều kinh nghiệm trong thực hiện nhiệm vụ phòng, chống giảm nhẹ thiên tai và TKCN; khắc phục khó khăn do thiếu phương tiện cứu hộ - cứu nạn, hệ thống thông tin liên lạc từ xã xuống các thôn còn chưa bảo đảm, đặc biệt là khi xảy ra mưa bão..., những giải pháp đó đã giúp Thạch Lương thực hiện tốt công tác PCTT - TKCN, góp phần bảo vệ tính mạng và tải sản của nhân dân, Nhà nước.

Thành Trung