Yên Bái tăng giá trị sản xuất vụ đông

  • Cập nhật: Thứ hai, 4/10/2021 | 7:58:57 AM

YênBái - Vụ đông năm 2021, toàn tỉnh phấn đấu gieo trồng trên 9.920 ha; giá trị kinh tế đạt khoảng 300 tỷ đồng; trung bình giá trị sản xuất đạt khoảng 30 triệu đồng/ha.

Ngô đông vẫn là cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông năm 2021.
Ngô đông vẫn là cây trồng chủ lực trong sản xuất vụ đông năm 2021.

Để đạt mục tiêu này, các địa phương căn cứ tiềm năng, lợi thế từng vùng để xây dựng các mô hình sản xuất theo hướng đưa cây trồng mới có giá trị kinh tế cao, áp dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật để nâng cao hiệu quả trên một đơn vị diện tích canh tác và khuyến khích liên kết với doanh nghiệp.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, vụ đông năm 2020, toàn tỉnh gieo cấy 10.618 ha, sản lượng đạt 70.263,7 tấn, tăng 4.116,9 tấn so với vụ đông năm trước. Trong đó, các địa phương gieo trồng được 5.659 ha cây ngô, sản lượng đạt 18.529,1 tấn; 1.025,28 ha cây khoai lang, sản lượng 5.818 tấn; rau, đậu các loại đạt 3.745,37 ha, sản lượng 45.644,6 tấn, khoai tây diện tích 52,68 ha, sản lượng đạt 551,4 tấn. 

Đối với vụ  đông năm 2021, để tạo quỹ đất cho sản xuất, các địa phương đã đưa vào sản xuất 7.300 ha lúa mùa sớm, thu hoạch trước 30/9 để  gieo trồng các cây vụ đông ưa ấm. Thực tế, kế hoạch này cũng tương đương so với kết quả sản xuất vụ đông năm 2020. 

Tuy nhiên, các địa phương và ngành nông nghiệp hướng tới vụ đông này là gia tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích (bình quân mỗi héc - ta sản xuất vụ đông đạt khoảng  30 triệu đồng, tăng 2 triệu đồng so với vụ đông trước). 

Để đạt mục tiêu này, các địa phương cần tăng cường áp dụng các tiến bộ kỹ thuật; bổ sung các giống mới nhằm nâng cao năng suất và giá trị trong sản xuất vụ đông; xây dựng mô hình liên kết tổ chức sản xuất vụ đông theo chuỗi giá trị để tạo ra vùng sản xuất chuyên canh tập trung theo hướng an toàn nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao cho các đối tác tham gia trong chuỗi như: nông dân, doanh nghiệp, người tiêu dùng. 

Ông Phạm Đình Vinh - Phó Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết: sản xuất vụ đông được coi là mắt xích quan trọng trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, tăng thu nhập cho nông dân. Vụ đông năm nay, các loại cây trồng chủ lực vẫn gồm: ngô, khoai lang, khoai tây và rau màu các loại. Trong đó, ngô vẫn được xem như cây trồng chủ lực phục vụ mục tiêu tăng sản lượng lương thực có hạt và cung cấp thức ăn chăn nuôi để phòng, chống đói rét cho đại gia súc. 

Đối với các loại cây rau màu, các địa phương cần trồng rải vụ nhằm giảm áp lực trong tiêu thụ. Đẩy mạnh sản xuất rau ở những vùng quy hoạch, vùng sản xuất tập trung; sản xuất đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái và nâng cao giá trị thu nhập đối với người sản xuất, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. 

Cùng với đó, chủ động ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, mở rộng cơ cấu cây trồng vụ đông, tăng cường đưa cây trồng có giá trị cao vào sản xuất, chú trọng tạo ra chuỗi liên kết nhằm tăng giá trị kinh tế trên đơn vị diện tích canh tác. Đồng thời, khuyến khích thu hút doanh nghiệp đầu tư sản xuất tìm kiếm thị trường, bao tiêu sản phẩm vụ đông cho nông dân…
Văn Thông