Kịch bản đón học sinh trở lại trường của 63 địa phương trên cả nước

  • Cập nhật: Thứ hai, 11/10/2021 | 2:29:51 PM

Thống kê đến ngày 10.10, ngoài các địa phương đã cho học sinh trở lại trường từ đầu tháng 9.2021, thì có thêm nhiều tỉnh thành khác xây dựng kế hoạch và các kịch bản để từng bước mở cửa trường học, ưu tiên học sinh ở "vùng xanh" được đến trường học tập.(Theo LĐO)