Thành phố Yên Bái: Trên 60% chất thải rắn sinh hoạt được tái chế

  • Cập nhật: Thứ năm, 4/11/2021 | 3:26:48 PM

YênBái - Hiện nay, rác thải sinh hoạt trên địa bàn thành phố Yên Bái và một phần tại khu vực thị trấn Yên Bình được Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành Yên Bái thu gom, vận chuyển và xử lý.

Dây chuyền xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.
Dây chuyền xử lý rác tại Nhà máy xử lý rác thải của Công ty Cổ phần Môi trường và Năng lượng Nam Thành.

Với công nghệ xử lý là sản xuất phân vi sinh và tái chế hạt nhựa, Nhà máy đã tái sử dụng làm phân vi sinh đạt 52% và tỷ lệ tái chế hạt nhựa chiếm 8,7%, còn lại là đốt và chôn lấp. 

Lượng thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải của Công ty hiện khoảng 130 tấn/ngày, mới chỉ đáp ứng khoảng 40% công suất của Nhà máy. 

Với công suất xử lý từ 250 - 300 tấn rác thải mỗi ngày, Công ty vẫn có thể tiếp nhận rác thải của một số huyện gần để xử lý.

Thu Hạnh