Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh: Làm tốt công tác kiểm tra, giám sát trong Đảng

  • Cập nhật: Thứ ba, 29/3/2022 | 7:38:29 AM

YênBái - Năm 2021, cấp ủy và ủy ban kiểm tra (UBKT) các cấp Đảng bộ Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh đã tiến hành hơn 205 cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) chuyên đề đối với 225 tổ chức Đảng và 960 đảng viên.

Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng Đảng.
Đồng chí Tạ Văn Long – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về công tác xây dựng Đảng.

Cấp ủy các cấp trong toàn Đảng bộ đã tiến hành kiểm tra 95 tổ chức Đảng cấp dưới và 592 đảng viên. Trong đó, Đảng ủy Khối kiểm tra 3 tổ chức đảng và 20 đảng viên là cấp ủy viên; Đảng ủy cơ sở kiểm tra 92 tổ chức đảng và 99 đảng viên là cấp ủy viên; chi bộ cơ sở và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở kiểm tra 473 đảng viên, trong đó có 26 cấp ủy viên. Đồng thời, tiến hành giám sát đối với 44 tổ chức Đảng cấp dưới và 150 đảng viên. 

Trong đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối giám sát đối với 5 tổ chức Đảng và 27 đảng viên là cấp ủy viên; đảng ủy cơ sở giám sát 39 tổ chức Đảng và 36 đảng viên là cấp ủy viên; chi bộ và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở giám sát 87 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 44 tổ chức Đảng và 145 đảng viên. 

Trong đó, UBKT Đảng ủy Khối kiểm tra 1 tổ chức Đảng và 5 đảng viên là cấp ủy viên; UBKT Đảng ủy cơ sở kiểm tra 43 tổ chức Đảng và 525 đảng viên. Kiểm tra đối với 43 tổ chức Đảng về việc thực hiện nhiệm vụ KTGS, thi hành kỷ luật Đảng và kiểm tra việc thu, nộp, quản lý, sử dụng đảng phí. Đã giám sát 42 tổ chức đảng, 73 đảng viên, trong đó, UBKT Đảng ủy Khối giám sát 2 tổ chức Đảng, 12 đảng viên; UBKT đảng ủy cơ sở giám sát 40 tổ chức Đảng, 61 đảng viên.

Nội dung KTGS của cấp ủy và UBKT các cấp tập trung vào KTGS việc lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; việc thực hiện quy chế làm việc, chương trình công tác; việc phân công và thực hiện nhiệm vụ cấp ủy viên; việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 24 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đơn vị; công tác cán bộ; công tác lãnh đạo đảng viên thực hiện nhiệm vụ chính trị, sản xuất, kinh doanh; Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. 

Qua công tác KTGS cho thấy, cơ bản tổ chức Đảng, đảng viên trong các chi, đảng bộ trực thuộc đều thực hiện tốt nội dung được KTGS. Tuy nhiên, năm 2021, có 11 đảng viên trong Đảng bộ Khối vi phạm phải thi hành kỷ luật bằng các hình thức: khiển trách, cảnh cáo, khai trừ và cách chức. 

Nội dung vi phạm gồm: lợi dụng chức vụ quyền hạn để chiếm đoạt tài sản; vi phạm chính sách dân số - kế hoạch hóa gia đình; cố ý làm trái quy định của pháp luật, cơ quan và vi phạm những điều đảng viên không được làm.

Để kịp thời triển khai Chương trình KTGS năm 2022, ngay trong những ngày đầu, quý đầu của năm, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã tiến hành giám sát chuyên đề đối với 2 tổ chức Đảng và 12 đảng viên; UBKT Đảng ủy Khối đã triển khai 2 cuộc giám sát đối với 2 tổ chức đảng và 10 đảng viên; tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 tổ chức Đảng và 8 cán bộ, đảng viên. 

Qua kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đã kết luận làm rõ khuyết điểm, vi phạm của tập thể và cá nhân, xem xét thi hành kỷ luật đối với 4 đảng viên bằng hình thức cảnh cáo và chuyển cấp có thẩm quyền xem xét thi hành kỷ luật 2 công chức. Qua đó, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng và nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng cơ sở.

Thu Quế