Phát biểu khai mạc Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Thị Hiền Hạnh

  • Cập nhật: Thứ bảy, 18/6/2022 | 10:45:36 PM

YênBái - Phát biểu khai mạc Đại hội, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo Đại hội Vũ Thị Hiền Hạnh cho biết, phong trào "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Số người luyện tập thể thao thường xuyên đạt trên 40% dân số.


YBĐT