Công ty Điện lực Yên Bái phát động Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2022

  • Cập nhật: Thứ sáu, 24/6/2022 | 10:19:04 AM

YênBái - Nhằm góp phần thực hiện chủ trương “Tiết kiệm điện – Vì lợi ích cộng đồng”, ngày 24/6, Công ty Điện lực Yên Bái phối hợp với UBND thị xã Nghĩa Lộ tổ chức Lễ phát động Chương trình “Gia đình tiết kiệm điện” năm 2022.

Chương trình được tổ chức nhằm tạo chuyển biến trong cộng đồng về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường và hướng tới phát triển bền vững, góp phần nâng cao ý thức tự giác, trách nhiệm của toàn xã hội trong việc tiết kiệm điện, sử dụng năng lượng hiệu quả, góp phần giảm các tác hại do biến đổi khí hậu gây ra. 

Đồng thời, tăng cường tuyên truyền người dân nâng cao ý thức trong việc sử dụng điện và sử dụng các biện pháp tiết kiệm năng lượng trong sản xuất cũng như tiêu dùng hàng ngày. Hình thành phong trào tiết kiệm điện đến mọi tầng lớp, lứa tuổi trong xã hội, góp phần xây dựng đất nước phát triển xanh, bền vững.


Quang cảnh Lễ phát động.

Chương trình "Gia đình tiết kiệm điện năm 2022” được áp dụng với khoảng 5.600 hộ dân thuộc 4 phường trên địa bàn thị xã Nghĩa Lộ. Thời gian áp dụng thi đua trong tháng 7, 8, 9 năm 2022 với tổng giá trị giải thưởng hơn 80 triệu đồng. Trong đó, 130 giải thưởng dành cho hộ "Gia đình tiết kiệm điện” và 20 giải thưởng dành cho hộ "Gia đình tiết kiệm điện tiêu biểu”. 


Lãnh đạo, cán bộ Công ty Điện lực Yên Bái hướng dẫn khách hàng đăng ký tham gia Chương trình tiết kiệm điện.

Để đạt được các danh hiệu này, mỗi gia đình phải tiết kiệm tối thiểu từ 10% sản lượng điện tiêu thụ trở lên so với cùng kỳ năm 2021. Đồng thời, có sử dụng các sản phẩm tiết kiệm điện, thân thiện với môi trường.

Thanh  Chi – Đức Toàn