Sở Giao thông Vận tải Yên Bái: Nhiều đột phá trong cải cách hành chính

  • Cập nhật: Thứ tư, 27/7/2022 | 7:46:47 AM

YênBái - Theo kết quả đánh giá, chấm điểm xác định chỉ số cải cách hành chính (CCHC năm 2021 của UBND tỉnh, Sở Giao thông vận tải đạt 94,92/100 điểm; xếp thứ 2/19 khối sở, ban, ngành cấp tỉnh (tăng 04 bậc so với năm 2020).

Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả về lĩnh vực giao thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.
Nhân viên bưu điện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả về lĩnh vực giao thông tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Xác định CCHC là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển của ngành và của tỉnh, Sở GTVT đã chú trọng đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về CCHC, duy trì công tác phân công cán bộ phụ trách công việc rà soát thủ tục hành chính (TTHC), cắt giảm thời gian giải quyết TTHC… 

Trao đổi với lãnh đạo Sở GTVT được biết, thời gian qua ngành đã chú trọng rà soát đơn giản hóa, bãi bỏ những thủ tục không cần thiết nhằm tiết kiệm thời gian, công sức cho người dân, doanh nghiệp khi giao dịch TTHC. 

Năm 2021, Sở đề nghị bãi bỏ 05 dịch vụ công; xây dựng và được tỉnh công nhận sáng kiến đơn giản hóa 01 TTHC (thực hiện dịch vụ công mức độ 4 gắn với ứng dụng zalo hoặc viber, camera trong việc cấp, cấp lại phù hiệu, biển hiệu cho phương tiện và dán phù hiệu cho phương tiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh Yên Bái); xây dựng và áp dụng 115/115 TTHC theo hệ thống tiêu chuẩn ISO; đề xuất điều chỉnh 5 dịch vụ công mức độ 3 lên thực hiện mức độ 4; 13 dịch vụ công mức độ 2 lên thực hiện mức độ 4; bãi bỏ 5 dịch vụ công mức độ 2; thực hiện rà soát, đánh giá 178 TTHC thuộc lĩnh vực GTVT và đề xuất với Bộ GTVT phân cấp 37 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ GTVT chuyển cho Sở GTVT giải quyết.

Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC được đẩy mạnh. Năm 2021, 110/115 TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở GTVT đã được đưa ra tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Hành chính công; tiếp nhận 5.190 hồ sơ TTHC tại Trung tâm Hành chính công tỉnh, kết quả đã giải quyết trước hạn: 4.988 hồ sơ, đạt 96%; giải quyết đúng hạn 69 hồ sơ, đạt 4%, không có hồ sơ quá hạn; không nhận được phản ánh, kiến nghị; mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của Sở GTVT đạt 100%. 

Ông Trần Văn Hùng, xã Tân Lĩnh, huyện Lục Yên chia sẻ: "Trước kia, muốn làm thủ tục đổi giấy phép lái xe, tôi phải đến Sở GTVT cách nhà 80 - 90km. Nay chỉ cần đến Bưu điện huyện là làm được thủ tục cấp đổi. Quá trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ của người dân vì thế rất thuận tiện, gọn nhẹ và kết quả cũng nhanh hơn rất nhiều”.

Việc cấp phép hoạt động cho phương tiện thủy nội địa, máy công trình, trong điều kiện người dân, doanh nghiệp không thể đưa phương tiện trực tiếp đến cơ quan hành chính để thực hiện thủ tục cấp phép, Sở GTVT sẽ cử cán bộ đến tận nơi để kiểm tra làm thủ tục cấp phép đối với phương tiện. 

Ngoài ra, đơn vị cũng đã triển khai áp dụng hệ thống phần mềm dịch vụ công trực tuyến theo mô hình tập trung thực hiện các TTHC do Bộ GTVT xây dựng đối với TTHC thuộc lĩnh vực vận tải, phương tiện và người lái; ban hành Quyết định để Quy định rõ vị trí, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của các phòng chuyên môn đảm bảo nhiệm vụ không bị chồng chéo, trùng lặp; thay thế 18 quy chế, quy định. Tiến hành sắp xếp, kiện toàn hệ thống tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, sắp xếp đúng vị trí việc làm.

Thực hiện phân cấp, ủy quyền hợp lý góp phần giảm khâu trung gian, rút ngắn thời gian giải quyết công việc, tăng hiệu quả thực hiện nhiệm vụ, góp phần tăng sự hài lòng của người dân. 

Cụ thể, đề xuất với tỉnh phân cấp cho UBND cấp huyện thực hiện 02 TTHC; thỏa thuận thông số kỹ thuật xây dựng bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính; công bố hoạt động bến khách ngang sông, bến thủy nội địa phục vụ thi công công trình chính. 

Ủy quyền cho lãnh đạo cấp phòng được ký một số văn bản hành chính như cấp phù hiệu, biển hiệu cho các phương tiện của tổ chức, cá nhân tham gia kinh doanh vận tải bằng ô tô; xác nhận và trả lời về tình trạng của xe ô tô tham gia kinh doanh vận tải; xác nhận đơn đề nghị và biên bản tạm dừng lưu hành đối với xe kinh doanh vận tải của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải; biên bản tổng hợp kết quả sát hạch lái xe, văn bản đề nghị và trả lời xác minh giấy phép lái xe cơ giới đường bộ, đường thủy nội địa…

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong thời gian tới, Sở GTVT tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác CCHC; đẩy mạnh tuyên truyền, cải cách thể chế, tăng cường củng cố, kiểm tra, giám sát việc thực hiện theo cơ chế "một cửa”, quan tâm hiện đại hóa nền hành chính, đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin... nhằm phục vụ tốt hơn nữa nhu cầu của người dân, doanh nghiệp và góp phần xây dựng chính quyền điện tử.

Quang Thiều