Yên Bái xây dựng 4 nhà văn hóa thôn và triển khai 25 tiểu dự án cơ sở hạ tầng do SODI tài trợ

  • Cập nhật: Thứ tư, 28/9/2022 | 12:08:34 PM

YênBái - Sáng 28/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Yên Bái phối hợp với Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em (DWC) tổng kết Dự án “Quản lý cộng đồng và tăng cường nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống” do tổ chức Đoàn kết quốc tế (SODI) tài trợ, được thực hiện tại 2 xã Việt Hồng và Hồng Ca, huyện Trấn Yên.

Các đại biểu dự buổi tổng kết Dự án.
Các đại biểu dự buổi tổng kết Dự án.

Dự án "Quản lý cộng đồng và tăng cường nâng cao năng lực cho đồng bào dân tộc Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống” được thực hiện từ 10/2019 - 9/2022. 

Hơn 3 năm, tổ chức SODI đã triển khai các hoạt động cụ thể như: tổ chức 1 hội thảo giới thiệu dự án cấp tỉnh; 4 cuộc giới thiệu dự án cấp thôn; thành lập tại 4 nhóm nòng cốt; 12 cuộc sinh hoạt chuyên đề với các nội dung phòng, chống bạo lực gia đình; bình đẳng giới; Luật Đất đai và chế định thừa kế; 8 cuộc họp đánh giá, chia sẻ kinh nghiệm, công khai tài chính thực hiện các tiểu dự án tại 4 thôn; các cuộc kiểm toán được thực hiện định kỳ; họp thôn lựa chọn ưu tiên, xây dựng đề xuất các tiểu dự án, thẩm định tiểu dự án, giám sát, hỗ trợ chứng từ, nghiệm thu tiểu dự án… 


Đại diện người dân thôn bản Vần, xã Việt Hồng cảm ơn tổ chức Đoàn kết quốc tế đã tài trợ Dự án.

Thực hiện Dự án, người dân 4 thôn tại 2 xã của huyện Trấn Yên đã xây dựng được 4 nhà văn hóa (có nhà vệ sinh nam, nữ) và 25 tiểu dự án cơ sở hạ tầng là các công trình đường bê tông, mương bê tông dẫn nước sản xuất, đường điện chiếu sáng với tổng kinh phí trên 2,8 tỷ đồng. Trong đó, nhà tài trợ SODI hỗ trợ trên 1,8 tỷ đồng, người dân đóng góp trên 1 tỷ đồng. Các công trình từ Dự án và các tiểu dự án đều đáp ứng nhu cầu cần thiết yếu để giải quyết những khó khăn và cải thiện điều kiện sống cho người dân, đạt chất lượng, giá thành tiết kiệm, phát huy sự sáng tạo của người dân. 

Tại buổi tổng kết, đại diện Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em cũng mong muốn người dân tiếp tục duy tu bảo dưỡng các công trình; duy trì nhóm nòng cốt, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của người dân với cộng đồng thông qua việc tập trung lựa chọn, giải pháp giải quyết vấn đề chung của cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. 


Bà Bùi Thị Kim - Giám đốc Trung tâm Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em mong muốn người dân tiếp tục duy tu bảo dưỡng các công trình...

Dịp này, lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng cảm ơn tổ chức Đoàn kết quốc tế và Trung tâm Hỗ trợ phát triển vì phụ nữ và trẻ em đã thực hiện Dự án tại tỉnh Yên Bái, nhất là lựa chọn các xã khó khăn của huyện Trấn Yên. Những kinh nghiệm khi tham gia thực hiện Dự án "Quản lý cộng đồng và tăng cường nâng cao năng lực cho người dân tộc thiểu số Tày và Mông để cải thiện điều kiện sống” và các tiểu dự án sẽ giúp hội viên phụ nữ làm quen và phát huy hiệu quả làm việc nhóm khi tham gia giải quyết các vấn đề của cộng đồng. 

Lãnh đạo Hội LHPN tỉnh cũng mong rằng sau thành công tại huyện Trấn Yên, SODI sẽ tiếp tục phối hợp với Hội để thực hiện Dự án tiếp theo tại huyện Lục Yên trong thời gian tới.

Minh Huyền