Lục Yên đẩy mạnh xây dựng nền “hành chính phục vụ”

  • Cập nhật: Thứ tư, 1/3/2023 | 8:02:35 AM

YênBái - Thời gian qua, các cấp chính quyền huyện Lục Yên đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, toàn diện các nhiệm vụ cải cách hành chính (CCHC), từng bước tạo chuyển biến tích cực, nhất là việc thực hiện cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông” và công tác hiện đại hóa hành chính, góp phần xây dựng nền “hành chính phục vụ”, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của địa phương.

Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên.
Người dân đến giao dịch tại Bộ phận phục vụ hành chính công huyện Lục Yên.

Tại bộ phận một cửa của UBND thị trấn Yên Thế, có thể dễ dàng nhận thấy công tác giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) đã có nhiều cải cách, đổi mới. Các TTHC đều được niêm yết công khai, rõ ràng ngay tại bộ phận một cửa; quy trình giải quyết các thủ tục được rút gọn, thời gian giải quyết nhanh hơn, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đến giao dịch. 

Bà Đỗ Thị Thanh Thủy - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Yên Thế cho biết: "Thị trấn đã bố trí phòng làm việc đảm bảo tiêu chuẩn, với đầy đủ máy móc, trang thiết bị phục vụ như: máy in, máy photocopy, máy tính; phân công các cán bộ, công chức thuộc các lĩnh vực: tư pháp hộ tịch, địa chính, văn hóa xã hội, văn phòng tham gia trực và giải quyết các thủ tục cho người dân. Ngoài việc giải quyết các TTHC, các cán bộ ở đây còn kết hợp lồng ghép tuyên truyền các chính sách pháp luật về đất đai, hôn nhân gia đình, Luật Khiếu nại tố cáo… cho nhân dân”. 

Được biết, từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận một cửa thị trấn đã tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” cho hơn 4.000 hồ sơ thuộc các lĩnh vực: đăng ký khai sinh, đăng ký kết hôn, đăng ký khai tử; thực hiện thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân... Cơ bản các hồ sơ đều được tiếp nhận và giải quyết đúng quy định. 

Thực hiện Nghị  định  số  61 ngày 23/4/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện cơ chế "một cửa”, "một cửa liên thông” trong giải quyết TTHC, thời gian qua, huyện Lục Yên đã tăng cường chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thường xuyên rà soát các TTHC, nhất là các TTHC có liên quan đến nhu cầu giải quyết công việc của nhân dân và hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp nhằm kịp thời phát hiện những thủ tục chồng chéo, rườm rà để kiến nghị cấp có thẩm quyền bãi bỏ, sửa đổi cho phù hợp. 

Đặc biệt, các ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ người dân và doanh nghiệp từng bước được triển khai đồng bộ tạo điều kiện thuận lợi cho việc giải quyết TTHC. Các trang thiết bị cần thiết tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cũng từng bước đầu tư, đảm bảo đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ. 

Hiện nay, Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện đang áp dụng các phần mềm hệ thống cho phép tra cứu thông tin hiển thị trạng thái tiến độ giải quyết hồ sơ điện tử huyện; qua đó làm tăng tính minh bạch trong hoạt động của UBND huyện, tạo sự thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp khi đến làm các TTHC. 

Bên cạnh đó, UBND huyện đã công khai, cập nhật đầy đủ, kịp thời bộ TTHC, phí, lệ phí trên trang thông tin điện tử của huyện và tại bộ phận một cửa của huyện; đẩy mạnh việc thực hiện tiếp nhận, giải quyết TTHC thông qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; việc tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả cho tổ chức, cá nhân thực hiện theo đúng thời gian quy định, hạn chế tối đa việc đi lại của người dân, tránh gây phiền hà cho người dân và tổ chức. 

Ngoài ra, huyện Lục Yên tích cực thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả bằng nhiều hình thức khác nhau như: trực tiếp, trực tuyến hoặc qua dịch vụ bưu chính công ích.

Từ năm 2022 đến thời điểm này, UBND cấp huyện đã tiếp nhận hơn 3.500 hồ sơ TTHC, tỷ lệ tiếp nhận, giải quyết đúng hạn đạt 99,99%; UBND cấp xã đã tiếp nhận gần 56.000 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết đúng hạn đạt 99,97%. Ngoài ra, đến nay 100% các đơn vị cấp xã, huyện đã được kết nối, liên thông các hệ thống quản lý điều hành cấp tỉnh đến cấp xã; hệ thống thông tin 1 cửa điện tử tập trung của tỉnh… 

Bà Nông Thu Hà - Phó Chủ tịch UBND huyện Lục Yên cho biết: Cùng với thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, UBND huyện cũng đẩy mạnh công tác hiện đại hóa nền hành chính; trong đó đã thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng chính quyền điện tử và kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo về ứng dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền điện tử, đảm bảo tính khả thi, sát với đặc điểm, tình hình và nhu cầu phát triển của huyện. 

Những kết quả đạt được trong công tác cải cách TTHC thời gian qua đã có tác động tích cực, tạo chuyển biến quan trọng, làm thay đổi nhận thức của đội ngũ cán bộ công chức viên chức, các cơ quan, doanh nghiệp và công dân trong quá trình hướng đến xây dựng nền hành chính phục vụ, góp phần thúc đẩy quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Hùng Cường