Chỉ số sản xuất công nghiệp của Yên Bái tăng 7,8% so với cùng kỳ

  • Cập nhật: Thứ tư, 24/5/2023 | 9:17:54 AM

YênBái - Tháng 5/2023, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5 của Yên Bái tăng 8,65% so với tháng 4/2023. Tính chung 5 tháng đầu năm, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước đạt 6.478 tỷ đồng, bằng 38,3% kế hoạch, tăng 8,0% so với cùng kỳ năm 2022.

Yên Bái tập trung ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. (Ảnh: Thành Trung)
Yên Bái tập trung ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao. (Ảnh: Thành Trung)

Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất tăng cao so với cùng kỳ như: quặng sắt và tinh quặng sắt chưa nung kết tăng 29,3%; đá phiến tăng 25,6%; giấy làm vàng mã tăng 9,4%; xi măng tăng 12,4%; điện thương phẩm tăng 7,8%;… 

Có được kết quả đó là do Yên Bái đã triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cơ cấu lại công nghiệp theo hướng nhanh, bền vững, hiệu quả gắn với bảo vệ môi trường; hỗ trợ nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, dự án thủy điện, dự án đầu tư hạ tầng khu, cụm công nghiệp; nắm bắt tình hình các cơ sở sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu của doanh nghiệp; xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường, xây dựng thương hiệu hàng hóa để tiêu thụ sản phẩm trong nước và xuất khẩu; tìm kiếm nguồn nguyên, nhiên liệu để chủ động sản xuất... 

Thời gian tới, Yên Bái sẽ tập trung ưu tiên thu hút đầu tư phát triển và kinh doanh hạ tầng khu, cụm công nghiệp và công nghiệp chế biến, chế tạo các sản phẩm có lợi thế cạnh tranh cao, áp dụng công nghệ hiện đại, sử dụng nguyên liệu sẵn có của tỉnh vào sản xuất... 

Thành Trung