Yên Bái: Giá trị xuất khẩu hàng hóa tăng 8% so với cùng kỳ

  • Cập nhật: Thứ năm, 25/5/2023 | 11:24:08 AM

YênBái - Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 142,2 triệu USD, bằng 35,5% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm ước đạt 142,2 triệu USD. (Ảnh: Thành Trung)
Giá trị xuất khẩu hàng hóa trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm ước đạt 142,2 triệu USD. (Ảnh: Thành Trung)

5 tháng đầu năm, hoạt động xuất, nhập khẩu trên địa bàn tỉnh Yên Bái ổn định và tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị xuất khẩu hàng hóa ước đạt 142,2 triệu USD, bằng 35,5% kế hoạch, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2022.

Những sản phẩm xuất khẩu chủ yếu là sản phẩm nông lâm nghiệp, chế biến khoáng sản, may mặc... 

Cũng trong 5 tháng qua, giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 45,2 triệu USD, tăng 29% so với cùng kỳ năm 2022. Các mặt hàng nhập khẩu chủ yếu là nguyên phụ liệu may mặc... 

Thời gian tới, Yên Bái sẽ tập trung triển khai hiệu quả các chương trình xúc tiến thương mại, tìm kiếm, mở rộng thị thường xuất khẩu các sản phẩm hàng hóa có tiềm năng, lợi thế của tỉnh.

Thành Trung