Yên Bái cấp chứng nhận đăng ký thành lập 328 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác

  • Cập nhật: Thứ sáu, 26/5/2023 | 3:13:24 PM

YênBái - 5 tháng đầu năm 2003, tỉnh Yên Bái đã cấp chứng nhận đăng ký thành lập 328 doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác.

Đến nay, toàn tỉnh hiện có 3.067 doanh nghiệp, 683 hợp tác xã, 5.997 tổ hợp tác. (Ảnh: Thành Trung)
Đến nay, toàn tỉnh hiện có 3.067 doanh nghiệp, 683 hợp tác xã, 5.997 tổ hợp tác. (Ảnh: Thành Trung)

Cụ thể, toàn tỉnh thành lập mới 129 doanh nghiệp, bằng 39,1% kế hoạch, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2022; cấp chứng nhận đăng ký thành lập 35 hợp tác xã, bằng 43,8% kế hoạch, tăng 20,7% so với cùng kỳ năm 2022; 164 tổ hợp tác, bằng 54,7% kế hoạch, giảm 28,1% so với cùng kỳ năm 2022. 

Lũy kế đến nay, toàn tỉnh hiện có 3.067 doanh nghiệp, 683 hợp tác xã, 5.997 tổ hợp tác.

Cùng với đó, Yên Bái đã cấp quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho 15 dự án, với tổng số vốn đăng ký đầu tư 1.195,4 tỷ đồng; điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 21 dự án; chấm dứt hoạt động, thu hồi 5 dự án...
Thành Trung