Yên Bình trên 15.000 khách hàng được vay vốn tín dụng ưu đãi

  • Cập nhật: Thứ sáu, 9/6/2023 | 2:54:47 PM

YênBái - Đến nay, tổng dư nợ của Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH) huyện Yên Bình đạt 669.036 triệu đồng, tăng 44.756 triệu đồng so với năm 2022.

Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đầu tư nuôi trâu bán chăn thả, nâng cao thu nhập.
Nhờ vốn vay ưu đãi, nhiều hộ dân ở xã Mông Sơn, huyện Yên Bình đầu tư nuôi trâu bán chăn thả, nâng cao thu nhập.

Những năm qua, Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH huyện Yên Bình đã phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, thị trấn tổ chức tốt công tác giao dịch; đồng thời củng cố, nâng cao chất lượng tín dụng, hiệu quả công tác ủy thác cho vay qua các tổ chức chính trị - xã hội, chất lượng hoạt động của các tổ tiết kiệm và vay vốn và của các điểm giao dịch tại xã, thị trấn…

Thực hiện tốt NQ 11 Về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội, đến nay Phòng Giao dịch NHCSXH huyện đã giải ngân được trên 86% kế hoạch vốn giao với 4 chương trình theo NQ 11. 

Nguồn vốn tín dụng chính sách được đưa đến 100%  xã, thị trấn với nhiều chương trình tín dụng ưu đãi như: cho vay hộ nghèo, cận nghèo, mới thoát nghèo, cho vay hộ sản xuất, kinh doanh vùng khó khăn, nước sạch và vệ sinh môi trường…với 328 tổ tiết kiệm và vay vốn, trên 15.000 khách hàng vay vốn với tổng dư nợ của đạt 669.036 triệu đồng, tăng 44.756 triệu đồng so với năm 2022.

Được biết, 5 tháng đầu năm 2023, doanh số cho vay đạt 91.130 triệu đồng, 2.124 khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Thông qua vốn vay từ Ngân hàng CSXH, nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục phối hợp với UBND các xã, thị trấn, tổ chức hội nhận ủy thác giải ngân kịp thời nguồn vốn đã được phân bổ theo quy định, đảm bảo nhanh chóng, chính xác nhằm kịp thời hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 có nguồn vốn phục hồi phát triển sản xuất, ổn định cuộc sống.  

Văn Tuấn