Đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái Nguyễn Thành Trung: Nên bỏ Quỹ Viễn thông công ích

  • Cập nhật: Thứ bảy, 10/6/2023 | 12:34:36 PM

YênBái - Sáng nay - 10/6, thảo luận ở tổ về dự án Luật Viễn thông (sửa đổi), ông Nguyễn Thành Trung - Ủy viên chuyên trách Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội, đại biểu Quốc hội tỉnh Yên Bái đề nghị bỏ Quỹ Viễn thông công ích.

Đại biểu Nguyễn Thành Trung phát biểu thảo luận ở tổ sáng 10/6.
Đại biểu Nguyễn Thành Trung phát biểu thảo luận ở tổ sáng 10/6.


Về Quỹ Viễn thông công ích quy định tại Điều 33 của dự thảo Luật, đại biểu thông tin, Điều 23 của dự thảo Luật cơ bản kế thừa Điều 22 của luật hiện hành về quỹ dịch vụ viễn thông công ích và cho rằng quy định về quỹ dịch vụ viễn thông công ích không còn phù hợp, đại biểu đề nghị là bỏ quỹ này với hai lý do. 

Thứ nhất là nhiệm vụ của quỹ trùng với nhiệm vụ chi của ngân sách Nhà nước để thực hiện chính sách của nhà nước về cung cấp dịch vụ viễn thông công ích. Lý do thứ hai là nguồn lực kinh phí của quỹ giai đoạn vừa qua chủ yếu thu từ doanh nghiệp viễn thông và lãi tiền gửi ngân hàng trên số dư của quỹ tại các tổ chức tín dụng. Khoản thu này là khoản thu trên tính trên doanh thu của các cái doanh nghiệp viễn thông. Nó tương tự như một khoản thu thuế do Chính phủ quy định. 

"Tôi cho rằng vấn đề này là không phù hợp với Hiến pháp và không bảo đảm tính minh bạch trong việc sử dụng quỹ” - đại biểu nói và thông tin với tổ thảo luận tình trạng những năm qua, số dư của quỹ này tồn dư rất là lớn. Chính khi mà đại dịch Covid-19 xảy ra thì chúng ta cũng đã sử dụng một phần quỹ này do số dư của nó quá lớn để mua các thiết bị khi mà dạy học trực tuyến hỗ trợ cho học sinh. 


Liên quan đến việc cấp giấy phép viễn thông quy định tại Chương 4 tại khoản 3, Điều 44 đã giao Chính phủ quy định danh mục viễn thông phải nộp phí quyền hoạt động viễn thông, đại biểu cho biết vấn đề này thì đã được quy định tại Luật Phí và lệ phí, bao gồm các dịch vụ viễn thông như phí thiết lập mã viễn thông công cộng, phí cung cấp dịch vụ viễn thông, phí thử nghiệm mạng và dịch vụ viễn thông, phí thiết lập mạng viễn thông dùng riêng, phí lắp đặt cáp viễn thông trên biển. 

"Các loại phí này đã được Luật giao thẩm quyền cho Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định cụ thể, do đó đề nghị cơ quan soạn thảo xem lại quy định tại Khoản 3, Điều 44 dự thảo luật quy định giao Chính phủ về thẩm quyền và quy định danh mục phí dịch vụ viễn thông có phù hợp và thống nhất với lại Luật Phí và lệ phí hay không?” - đại biểu Trung nêu ý kiến.

Chiều nay - 10/6, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận toàn thể ở hội trường về dự án Luật Các tổ chức tín dụng (sửa đổi). 

Hoàng Sâm - Quang Tuấn