Yên Bái thưởng công trình phúc lợi cho 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu

  • Cập nhật: Thứ năm, 15/6/2023 | 3:18:20 PM

YênBái - Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái vừa quyết định thưởng công trình phúc lợi cho 3 thôn đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) kiểu mẫu của huyện Trấn Yên năm 2023.

Nhân dân thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tích cực tham gia vệ sinh môi trường.
Nhân dân thôn Yên Thành, xã Hưng Thịnh, huyện Trấn Yên tích cực tham gia vệ sinh môi trường.

Các thôn 7B (xã Việt Cường), thôn Yên Thuận (xã Hưng Thịnh) và thôn Vực Tròn (xã Lương Thịnh) đều thuộc các xã chưa đạt chuẩn NTM kiểu mẫu những đã nỗ lực, hoàn thành xây dựng thôn NTM kiểu mẫu trong năm 2023. 

Với thành tích đạt được, Chủ tịch UBND tỉnh đã quyết định thưởng cho mỗi thôn đạt NTM kiểu mẫu công trình phúc lợi trị giá 150 triệu đồng. Tổng kinh phí thưởng công trình phúc lợi cho 3 thôn là 450 triệu đồng. 

Nguồn kinh phí được sử dụng từ kinh phí khen thưởng cho các xã có thành tích trong xây dựng NTM, NTM kiểu mẫu được phê duyệt tại Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh về việc giao dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2023.

Hoài Văn