Văn Chấn phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 61%

  • Cập nhật: Thứ sáu, 1/9/2023 | 8:00:22 AM

YênBái - Văn Chấn xác định mục tiêu, phấn đấu chỉ số hạnh phúc của người dân đạt 61%, tăng 0,74% so với năm 2022.

Lao động địa phương làm việc tại cơ sở chăn nuôi thỏ của Công ty Nippon Zoki Việt Nam ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.
Lao động địa phương làm việc tại cơ sở chăn nuôi thỏ của Công ty Nippon Zoki Việt Nam ở xã Thượng Bằng La, huyện Văn Chấn.

Năm 2023, huyện Văn Chấn ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo triển khai tới các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, địa phương nâng cao ý thức, trách nhiệm, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện mục tiêu chỉ số hạnh phúc (CSHP) cho nhân dân.

Theo đó, huyện xác định mục tiêu, phấn đấu CSHP của người dân đạt 61%, tăng 0,74% so với năm 2022; trong đó, chỉ số hài lòng về cuộc sống đạt 54,21%, tăng 0,31%; chỉ số hài lòng về tuổi thọ trung bình đạt 79,3%, tăng 0,04% so với năm 2022... 

Để hoàn thành mục tiêu đề ra, huyện tập trung đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương phối hợp triển khai thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được phân công và cụ thể hóa các nhiệm vụ, chỉ tiêu đối với từng cơ quan, đơn vị, địa phương để thực hiện hiệu quả việc nâng cao CSHP của người dân. 


Trong đó, tập trung vào cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị gia tăng, phát triển kinh tế nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới. Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có trọng tâm, trọng điểm, hướng tới cung cấp sản phẩm dịch vụ chất lượng cao và đáp ứng nhu cầu, bảo đảm các yếu tố thuận lợi trong tiêu dùng của người dân. 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo hành lang pháp lý đồng bộ, thông thoáng cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư. Tập trung làm tốt công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, liên kết đào tạo nghề theo nhu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động. 

Rà soát nhu cầu việc làm, chuyển đổi nghề, chuyển dịch cơ cấu lao động; hỗ trợ tạo việc làm cho các đối tượng đặc thù như: đồng bào dân tộc thiểu số, phụ nữ nghèo nông thôn, lao động thuộc các xã đặc biệt khó khăn... 

Cùng đó, huyện phấn đấu năm 2023 tạo việc làm mới cho 2.700 lao động trở lên; chuyển dịch từ 1.200 trở lên đối với lao động nông nghiệp sang phi nông nghiệp; đào tạo nghề cho 2.640 người trở lên và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt từ 64,94% trở lên; trong đó, được cấp văn bằng chứng chỉ đạt từ 29,26% trở lên. 


Phấn đấu xây dựng hệ thống hạ tầng đô thị từng bước xây dựng hoàn chỉnh và phát triển bền vững; có cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đồng bộ, hiện đại; có sắc thái kiến trúc đô thị riêng; môi trường, chất lượng sống tốt và phấn đấu tỷ lệ đô thị hóa năm 2023 đạt 13,75%. 

Đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và triển khai các nền tảng chuyển đổi số; phát triển các tiện ích phục vụ phát triển công dân số; kết nối, khai thác, bổ sung, làm giàu dữ liệu dân cư; hoàn thành việc phủ sóng 3G, 4G, kết nối cáp quang Internet đến xã, thôn, bản đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa và phấn đấu năm 2023 tỷ lệ hộ dân được nghe, xem phát thanh, truyền hình đạt 99,5%; quan tâm nâng cao về đời sống tinh thần, sức khỏe, tuổi thọ, chất lượng môi trường sống cho người dân...

Hữu Hà