Đảng bộ Lục Yên tập huấn về Sổ tay đảng viên điện tử

  • Cập nhật: Thứ hai, 18/9/2023 | 10:50:28 AM

YênBái - Đảng bộ huyện Lục Yên vừa phối hợp tổ chức lớp tập huấn cài đặt, quản trị và sử dụng nền tảng số “Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” cho các đồng chí trong Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc Ban chỉ đạo huyện về sổ tay đảng viên điện tử; ủy viên Ban Thường vụ Huyện uỷ; Ban Chấp hành, thư ký các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc.

Các học viên tham dự lớp tập huấn đối tượng 1.
Các học viên tham dự lớp tập huấn đối tượng 1.


Tại buổi tập huấn, các học viên được báo cáo viên của Trung tâm Chuyển đổi số, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh hướng dẫn cài đặt, đăng nhập tài khoản, giới thiệu quy định sinh hoạt đảng trên nền tảng, các quyền của bí thư chi bộ, đảng bộ, tính năng chính của nền tảng, phương thức triển khai cho các chi bộ trực thuộc. 

Từ ngày 15/9 đến ngày 25/9/2023, Đảng bộ huyện Lục Yên tiếp tục phối hợp với Trung tâm Chuyển đổi số tổ chức thêm 4 lớp tập huấn về nền tảng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái”. 

Các lớp tập huấn nhằm giúp các cấp uỷ, tổ chức đảng và đảng viên ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác Đảng, biết cách cài đặt, sử dụng nền tảng ứng dụng số "Sổ tay đảng viên điện tử tỉnh Yên Bái” đảm bảo hiệu quả, thuận tiện và bảo mật hơn, góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp uỷ, sinh hoạt Chi bộ; nâng cao nhận thức cho đội ngũ đảng viên về chuyển đổi số, sử dụng nền tảng số trong công tác, sinh hoạt...

Anh Dũng