Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái giải quyết và trả kết quả 121 hồ sơ thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID

  • Cập nhật: Thứ ba, 19/9/2023 | 9:53:40 AM

YênBái - Thực hiện chỉ đạo của Tổ công tác Đề án 06 - Bộ Công an về việc đăng ký xây dựng mô hình điểm nhằm đẩy mạnh triển khai Đề án 06 trên địa bàn tỉnh Yên Bái, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) Yên Bái đã đăng ký mô hình “Quản lý thông tin người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thông qua Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, VNeID” tại xã Trung Tâm, huyện Lục Yên.

Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại mô hình điểm.
Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại mô hình điểm.

Mô hình điểm là một hình thức của hoạt động  "Ngày cuối tuần cùng dân” nhằm thiết thực giải quyết 2/25 thủ tục hành chính là: đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận; thay đổi về hạn chế quyền sử dụng đất” và thủ tục "Đăng ký biến động về sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp giấy chứng nhận. Đây là 2/25 dịch vụ công thiết yếu của Đề án 06 (Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ việc chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030).

Đến hết ngày 17/9, mô hình đã tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả 121 hồ sơ với tổng số 216 giấy chứng nhận đủ điều kiện; trong đó có 10 hồ sơ tiếp nhận trực tuyến mức độ 4 với tổng số 22 giấy chứng nhận. Tổng số tiền thu phí dịch vụ là 74 triệu đồng. 

Mô hình điểm đã đáp ứng nhu cầu thiết thực, cụ thể và sát sườn của người dân, đặc biệt là người dân xã Trung Tâm là xã vùng 3 với trên 84% dân số là  người dân tộc thiểu số. Tới đây, Sở TN&MT sẽ nhân rộng mô hình ra 172/173 xã, phường, thị trấn còn lại trên địa bàn tỉnh.

Hồ Lê (Sở TN&MT)